Autor: VOLTDRIVE, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Příběh společnosti VOLTDRIVE
Nápad použít k pohonu auta elektrický motor je stejně starý jako historie automobilů. První pokusy s pohonem elektrickým motorem se datují na přelom dvacátých a třicátých let 19. století. Od samého začátku experimentování s elektrickým pohonem byla klíčovým faktorem úspěchu dostupnost či spíše nedostupnost vhodného způsobu ukládání elektrické energie. Právě neexistence dobíjitelných elektrických článků byla příčinou neúspěchu prvních elektrických pohonů.

Více v časopise…