David Valíček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02.

Realizace digitálních technických map (DTM) krajů představuje zásadní pokrok v procesu digitalizace veřejné správy s řadou pozitivních přínosů. Pro projektanty, stavebníky, obce, občany. Dostupná data o veškeré dopravní a technické infrastruktuře zejména pomohou ke koordinaci stavebních prací a lepšímu sdílení infrastruktury pro rozvoj sítí elektronických komunikací.

Více v časopise…