Miroslav Vozňák, Libor Michalek, Petr Šimoník. NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04.

Na úvod bych předeslal, že tento článek vznikl s laskavým přispěním mých dvou kolegů, a to Dr. Libora Michalka a Dr. Petra Šimoníka z ostravské Fakulty elektrotechniky a informatiky. V tomto příspěvku popisujeme vznik první kampusové 5G sítě v ČR, nasazené technické řešení a rovněž plánované využití, které by mělo vést k inovacím v oblasti Průmyslu 4.0.

První jednání ohledně 5G kampusové sítě v Ostravě proběhlo na jaře v roce 2019, kdy byla univerzita oslovena společností T-Mobile CZ s nabídkou odpilotování kampusové sítě. Hlavní myšlenka spočívala v tom, že T-Mobile dodá technologie z rozpočtu, který na odpilotování pro ČR uvolnil Deutsche Telekom a univerzita bude síť intenzivně využívat pro průmyslové aplikace. V tomto bodě je nutné říci, že VŠB-Technická univerzita Ostrava byla vždy úzce propojena s firmami, které se naučily akademické prostředí užívat pro své inovace. K tradičním oblastem, ve kterých se dnes intenzivně spolupracuje, patří samozřejmě IT, což je podpořeno i umístěním Národního superpočítačového centra v porubském kampusu a v neposlední řadě v posledních letech je to i automotive. Nedávno bylo v Ostravě otevřeno výzkumné a vývojové centrum německé automobilky Porsche, kde vzniká SW pro autonomní řízení a elektromobilitu. Právě autonomní řízení je jedna z domén, kde se 5G uplatní a samozřejmě průmyslová výroba, energetika či biomedicínské inženýrství, to vše patří mezi oblasti, které se na ostravské technice pěstují. Mezi dalšími důvody rozhodnutí TM CZ se obrátit na Ostravu najdeme i velikost a ucelenost univerzitního kampusu, který se svou rozlohou 39,7 ha patří mezi největší ve střední Evropě. Jako technologický dodavatel byla vybrána společnost Ericsson a k podpisu smlouvy o výstavbě mobilní 4G/5G kampusové sítě došlo na sklonku roku 2019.

Více v časopise…