Autor: Huawei, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-02.

Jaký dopad bude mít koronavirová krize na města a obce České republiky či jak by mohly technologie v budoucnu pomáhat městům zvládat obdobné krizové situace, i o tom debatovali zástupci Poslanecké sněmovny, samospráv, Svazu průmyslu a dopravy a technologických a telekomunikačních společností kolem odborného kulatého stolu. Tématy byly, jak moderní technologie a inteligentní řešení mohou pomoci správě českých měst lépe zvládat obdobné krize a jak může chytrá správa měst zlepšit život jejich občanů. Předmětem diskuze byly také překážky rychlejšího rozvoje chytrých technologií a limity stávající infrastruktury pro budoucí potřebu přenosu dat. Cílem setkání byla diskuze o budoucnosti chytrých měst v České republice a o možném přínosu řešení „smart city“ pro život obyvatel českých měst v kontextu zkušeností s globální pandemií. Opatření související s novým koronavirem Covid-19 měla dalekosáhlé dopady na fungování a správu měst i na každodenní život občanů. Debata proto zhodnotila i současný stav využívání chytrých řešení v ČR a úskalí rozvoje nejmodernější technologií ve správě českých měst.

Více v časopise…