Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Evropský kodex elektronických komunikací (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace), ukládá povinnost Evropské komisi, aby do 21. prosince 2020, a poté pravidelně, přezkoumala doporučení o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací. Kromě tří hlavních cílů citovaná směrnice usiluje o podporu hospodářské soutěže, vnitřního trhu a zájmů koncových uživatelů o podporu propojení a přístupu k sítím s velmi vysokou kapacitou, včetně pevných, mobilních a bezdrátových sítí, a jejich využívání ve prospěch všech občanů a podniků Unie.

V zájmu transparentnosti zveřejnila Komise dne 25. srpna 2020 návrh nového doporučení a doprovodný vysvětlující dokument. Návrh nového doporučení. Komise zaslala Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací BEREC k vyjádření dne 31. července 2020. Zveřejněný návrh doporučení o relevantních trzích a k němu připojený vysvětlující dokument nejsou dosud konečné, slouží jako základ pro diskusi s BEREC, který je v této fázi procesu přezkumu hlavním partnerem Komise. Komise proto v maximální míře jeho stanovisko zohlední.

Více v časopise…