Z JINÝCH OBORŮ, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-02.

Laboratoř inovací chytrého města Brna

V dubnu byla slavnostně otevřena nová vědecko-výzkumná laboratoř na Ústavu telekomunikací, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Nová Innovation Laboratory je výsledkem úspěšné spolupráce americké společnosti AT&T a Ústavu telekomunikací FEKT reprezentovaného jeho vedoucím, prof. Jiřím Mišurcem. Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUT zastupoval při slavnostním ceremoniálu její děkan, prof. Vladimír Aubrecht.

Více v časopise…