Autor: Petr Beneš (Podle studie společnosti Grant Thornton vypracované pro MPO ČR), NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Podle celorepublikového průzkumu internetového připojení, který pro MPO ČR na přelomu července a srpna 2019 provedla mezi obyvateli ČR společnost Grant Thornton, budou mít domácnosti zájem více využívat služby, které jsou náročnější na rychlost a spolehlivost připojení. Průzkumu se zúčastnilo téměř 9 tisíc domácností. Dotazník byl šířen především prostřednictvím sociálních sítí, zejména Facebooku a Linkedinu. Na šíření a propagaci průzkumu se významně podílelo MPO ČR ve spolupráci s jednotlivými kraji. Až 30 % všech respondentů uvádí svoji deklarovanou rychlost internetového připojení v rozmezí 6 až 29 Mb/s a nejčastěji využívána je bezdrátová technologie připojení, kterou využívá 43 % respondentů. Nejnižší rychlost do 6 Mb/s využívá ne více než 5 % dotázaných. Významný podíl 44 % uživatelů je se svým připojením nespokojeno a 64 % respondentů by si chtělo super rychlý a spolehlivý internet pořídit. Zájem potvrzuje i ochota 45 % dotázaných si za zlepšení současného stavu připlatit. Průměrná částka, kterou jsou ochotni připlatit za internet s rychlostí vyšší než 500 Mb/s, je 223 Kč měsíčně.

Více v časopise…