Otázky kladl Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

V objektivním zájmu toho, aby se zlepšilo fungování vnitřního trhu EU, Evropský parlament a Rada přijaly 26. října 2016 směrnici o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, která si klade za cíl sblížit právní a správní předpisy členských států týkající se požadavků na přístupnost webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, a umožnit tak větší přístupnost těchto webových stránek a mobilních aplikací pro uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením. Trend směřující k digitální společnosti poskytuje uživatelům nové způsoby přístupu k informacím a službám a proto poskytovatelé těchto informací a služeb, mezi něž patří subjekty veřejného sektoru, stále více využívají internet k vytváření, shromažďování a poskytování široké škály informací a služeb on-line, které mají pro veřejnost zásadní význam. V kontextu této směrnice EP a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru by se přístupností měly rozumět zásady a postupy, které mají být při navrhování, tvorbě, správě a aktualizacích webových stránek a mobilních aplikací dodržovány tak, aby byly pro uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, přístupnější.
V souladu s tím jsme požádali o názor generálního ředitele a úřadujícího předsedu Maltského komunikačního úřadu (MCA) Jesmonda Bugeju, aby se podělil o své názory na tuto důležitou otázku, jejíž význam s ohledem na další vývoj přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru dále poroste. Pravidelní čtenáři tohoto časopisu si jistě vybaví nedávný rozhovor s tímto úřadujícím předsedou MCA (TELEKOMUNIKACE & ICT – NEXT GENERATI@N TELEKOMUNIKACE, číslo 4/2019, str. 9–25, vyšlo 17. prosince 2019), velmi erudovaným a nesporně respektovaným odborníkem na problematiku elektronických komunikací v rámci Unie a Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací BEREC (The Body of European Regulators for Electronic Communications). Názory a zkušenosti jiných členských států EU jsou totiž nejen zajímavé a poučné, ale především inspirující a stimulující.

Více v časopise…