Kontakty

Vydavatel:
CNG s.r.o.
Na Parukářce, 13000 Praha 3-Žižkov
IČ: 26158949
Poštovní adresa vydavatele: K Červenému dvoru 25a/3269, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 271 770 485
Identifikační číslo provozovny: 1001279409

Časopis řídí redakční tým:
Ing. Svatoslav Novák
RNDr. Petr Beneš
Ing. David Stádník
Ing. Jan Vašátko
Tomáš Sedláček
e-mail: redakce@casopis-telekomunikace.cz

Produkce: DTP L.A. \Liberal Agency

Příjem inzerátů: Redakce časopisu Telekomunikace, Na Parukářce, 13000 Praha 3-Žižkov
e-mail: inzeraty@casopis-telekomunikace.cz

Tištěný časopis (do čísla 2014/05-06 a od čísla 2016/04):
© CNG s.r.o.
MK ČR E 19024
ISSN 0040-2591
Index (MIČ) 0565

Elektronický (PDF) časopis (od čísla 2015/01):
© CNG s.r.o.
ISSN 2336-8055