Autoři: Ing. Radek Fujdiak Ph.D.; prof. Ing. Jiří Mišurec CSc.; doc. Ing. Petr Mlýnek Ph.D., Ústav Telekomunikací, Vysoké učení technické v Brně, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02.

V posledních letech zažíváme značný posun v rámci digitalizace jednotlivých odvětví, kde energetický sektor není výjimkou, a to i přes jeho konzervativní přístup. Samotná digitalizace zasahuje do všech odvětví energetiky od elektroenergetiky, přes plynárenství, teplárenství a další podčásti. Tento článek se zaměřuje na vývoj samotných inteligentních elektro-energetických sítí, co k tomuto vývoji vedlo a jakým směrem se tento vývoj aktuálně ubírá. Tématem je tedy nejen samotný popis inteligentních sítí z pohledu sociálního, technického či vědeckého, ale také zaměření se na výhody i nevýhody, které tento nový trend přináší.

Více v časopise…