Autor: Petr Šimoník, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04.

V červnu 2021 byl zástupcům Ministerstva průmyslu a obchodu vedeným náměstkem ministra Petrem Očkem představen unikátní testbed pro nadčasovou laboratorní činnost s názvem CPIT TL3 (Centrum pokročilých inovačních technologií – těžké laboratoře 3), který byl otevřen v univerzitním kampusu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Projekt „Platforma nových technologií FEI CPIT TL3“ byl schválen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Projekt se zaměřuje na zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání a vývoj VŠB-TUO prostřednictvím výstavby samotného objektu testbedu CPIT TL3 s vazbou na další objekty a činnosti a pořízení infrastruktury pro zajištění vzdělávání v moderních studijních programech Průmysl 4.0, Počítačové systémy pro průmysl 21. století, Automobilové elektronické systémy, Biomedicínské asistivní technologie a praktickou spolupráci s aplikační sférou. V testbedu jsou budovány nadčasové technologie ve spolupráci s partnery z aplikační sféry, např. Bosch Rextroth, ČEPS, DEL, Dytron, Elvac, Ericsson, Hella, IdeHub, Leuze, Siemens, Škoda Auto, T-Mobile, Valeo, TEMEX a další.

Více v časopise…