Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

V předešlém čísle tohoto odborného časopisu (číslo 4/2019, str. 22–25, vyšlo 17. prosince 2019) jsme uveřejnili článek „Britští labouristé slibují, že zajistí všem do roku 2030 širokopásmové připojení zdarma“, který se v souvislosti s předčasnými volbami do Sněmovny obcí (House of Commons) britského parlamentu zabýval jedním bodem volebního manifestu hlavní opoziční strany – Labour Party (aliance sociálních demokratů, demokratických socialistů a odborářů), jímž měl být novátorský počin v době rozvoje moderních komunikací v digitální éře. Labouristé, kteří ovšem ve volbách 12. prosince 2019 utrpěli katastrofální porážku, slibovali, že zajistí všem do roku 2030 zdarma širokopásmové připojení. Provozní náklady veřejné FTTH sítě hodlali pokrýt zdaněním nadnárodních společností, včetně technologických gigantů. Plán měl „zajistit vznik pracovních míst, vyřešit regionální nerovnost a zlepšit kvalitu života v rámci této mise propojující zemi.“
Počátkem tohoto roku představil realističtější plán britský regulátor komunikačních služeb OFCOM1. Bude proto správné jej v rámci možností objektivního porovnání obou koncepcí blíže popsat.

Více v časopise…