Otázky kladl: Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-03.

Jaké strategické a koncepční aktivity MPO budou určovat rozvoj telekomunikací v příštích letech?

Strategickým rámcem pro naše aktivity v podpoře inovací a digitalizace je dnes zejména nová Inovační strategie 2019-2030. Inovační strategie v devíti pilířích definuje klíčové oblasti, v nichž má dojít k posunu a nastavuje opatření a zodpovědnost za jejich realizaci. Jde například o nové možnosti firem a výzkumných center rozvíjet a komercializovat výsledky výzkumné činnosti, podporu moderních technologií a digitalizace průmyslového, veřejného a občanského sektoru či podpory tzv. chytré specializace. Inovační strategie je tedy zejména soubor nástrojů a klíčových operací, jejichž realizace podpoří zvýšení dynamiky rozvoje podnikatelského prostředí směrem k vyšším příčkám v hodnotovém řetězci. Inovační strategie ČR 2030 také mobilizuje finanční zdroje, koncentruje a zjednodušuje pravidla tam, kde nejsou nastavena optimálně, a sjednocuje kapacity směrem, který je založen na vyhodnocení trendů vývoje moderních technologií a postupující digitalizací veřejného i soukromého života.

Více v časopise…