Autor: Doc. Ing. Petr Číka, Ph.D., NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04.

Kvantová komunikační infrastruktura (QCI – Quantum Communication Infrastructure) je v podstatě počítačová síť, která používá ke svému zabezpečení mechanismy založené na kvantové fyzice. Bezpečnost takové sítě pak nespoléhá na tradiční kryptografii, která je zranitelná např. vůči útokům kvantovými počítači, ale na platnost neměnných principů kvantové fyziky. VUT v Brně v září otevřelo na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií unikátní laboratoř s kvantovou infrastrukturou, která využívá kvantové mechanismy pro proces ustanovení šifrovacího klíče (QKD – Quantum Key Distribution).
Část zařízení instalovaného v Laboratoři kvantové bezpečnosti na Ústavu telekomunikací VUT v Brně, zejména prvky pro kvantové ustanovení klíčů, je zakoupena od švýcarské jedničky v oblasti kvantové komunikace, společnosti ID Quantique. Konkrétně jsou použity systémy Clavis 3, které slouží nejen pro běžný provoz sítě, ale také pro vědecké experimenty. Další součásti, mezi něž patří zejména vysokorychlostní šifrátory založené na programovatelných hradlových polích (FPGA) schopné pracovat až rychlostí 100 Gb/s, si VUT vyvíjí samo. Infrastruktura je vybavena také simulátory útočníků, generátory datového provozu, analyzátory vysokorychlostního provozu nebo prvky pro simulaci optických tras různých délek až do vzdálenosti několika desítek kilometrů.

Více v časopise…