Autor: RNDr. Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04.

Evropská iniciativa EuroQCI, na které se aktivně podílejí i významné akademické a vzdělávací instituce v České republice, se zaměřuje na výstavbu bezpečné kvantové komunikační infrastruktury, která se rozvine na celou EU, včetně jejích zámořských teritorií.
V červnu 2019 všech 27 členských států EU deklarovalo svoji iniciativu EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure). Zúčastněné země spolupracují s Evropskou komisí a Evropskou kosmickou agenturou ESA (European Space Agency) na projektu a výstavbě infrastruktury Evropských kvantových telekomunikací EuroQCI. Cílem je její plná provozuschopnost do roku 2027.
EuroQCI bude chránit citlivá data a kritické infrastruktury integrací systémů na kvantové bázi do existujících komunikačních infrastruktur, poskytnutím dodatečné bezpečnostní vrstvy založené na principech kvantové fyziky. To posílí ochranu evropských vládních institucí, jejich datových center, nemocnic, energetických sítí i dalších systémů a stane se tak jedním z hlavních pilířů nové Strategie kybernetické bezpečnosti (Cybersecurity Strategy) pro nadcházející desítky let.

Více v časopise…