Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03.

Evropská observatoř 5G (zřizovatelem je EK), ITU jako specializovaná agentura OSN, respektovaná oborová organizace FTTH Council Europe i reprezentant průmyslu Ericsson konstatují téměř ve shodě, že se v posledních měsících již seřadilo více sil, které svým potenciálem mohou proměnit celý obor telekomunikací hlouběji. Na trhu se etablují již nějakou dobu nezávislé subjekty, které využívají příležitostí, které nabízí liberalizace trhu i soutěžních a regulačních rámců a uvolňující se licenční režimy.
V příspěvku se pokusíme projít podklady a stanovisky respektovaných zdrojů zejména k míře a směru dopadů na obor a operátory zvláště v nových podmínkách přípravy a výstavby infrastruktury.

Více v časopise…