Poslední číslo časopisu (vydávání časopisu bylo ukončeno)

Úvodník 2021-03-04

Budoucnost naší každodenní práce Digitalizace je globální megatrend, který bude permanentně měnit podstatu naší každodenní práce a tradičních...

Budoucnost telekomunikací v univerzitních oborech

Rozhovor vedl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04. Záběr současných telekomunikací se výrazně rozšiřuje, často se tak i překrývá...

Unikátní testbed pro podporu Průmyslu 4.0

Autor: Petr Šimoník, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04. V červnu 2021 byl zástupcům Ministerstva průmyslu a obchodu vedeným náměstkem...

Optické vlákno jinak, aneb sklo senzorem

Autoři: Ing. David Hrubý, Ing. Jakub Jaroš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04. Optická vlákna lze využít i jinak, než pro telekomunikace...

Křehká budoucnost komunikací

Autor: Ing. Jan Skapa, Ph.D., NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04. V současné době neustále narůstají požadavky na přenosové rychlosti...

ČTÚ-NetTest – princip činnosti nového měřicího nástroje určeného pro širokou veřejnost

Autor: Odbor kontroly ČTÚ, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04. V pátek 17. září 2021 spustil Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dlouho...

Evropská infrastruktura kvantových telekomunikací

Autor: RNDr. Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04. Evropská iniciativa EuroQCI, na které se aktivně podílejí i významné akademické...

Odpovídá rozvoj optických sítí budoucím potřebám?

Autor: Ing. Zuzana Drašnarová, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04. Existence sítí elektronických komunikací by měla v dnešní době být stejně...

Inovace produktů ve společnosti VAE Controls z programu Aplikace

Autor: Ing. Milan Lindovský Ph.D., MBA, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04. VAE CONTROLS je česká inženýrská společnost s dlouholetou...

VUT v Brně otevřelo Laboratoř kvantové bezpečnosti

Autor: Doc. Ing. Petr Číka, Ph.D., NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04. Kvantová komunikační infrastruktura (QCI – Quantum Communication...

Stane se „právo“ na rychlý internet opravdu realitou?

Autor: Tomáš Sedláček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04. Zaklínadlo digitalizace státní správy, vzdělávání i rozvoje ekonomiky má nesporně...

Výuka kyberspecialistů začíná již na střední škole

Autor: Marie Potůčková, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04. Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost (JCEKB) na Střední škole...
MICOS Telcom