Aktuální číslo

Pro přihlášené čtenáře jsou k dispozici všechna starší čísla časopisu TelekomunikaceNext Generation/Telekomunikace ke stažení v PDF, pro nepřihlášené jsou přístupné pouze úvodní části článků.

Vážení čtenáři,
tak už je březen, jaro buší na dveře přírody a všichni nenápadně čekáme, zda se nepřeklopí rovnou do léta, jak se to v posledních letech stává.
Dostáváte v tomto roce do rukou první vydání časopisu NEXT GENERATION/Telekomunikace, který se primárně zabývá sítěmi elektronických komunikací nové generace. Do našeho týmu se vrátil po více než roční zdravotní přestávce Petr Beneš, dlouholetý šéfredaktor časopisu Sdělovací Technika. Asi mohu prozradit jednu důležitou informaci, kterou je vážná úvaha integrovat obsahový program časopisu Sdělovací technika do našeho společného časopisu NEXT GENERATION/Telekomunikace. Nechte se však překvapit. Současně bych vám také rád oznámil, že v tomto roce chystáme speciální čísla týkající se aktuálních technologických novinek nejen z ryze telekomunikačního světa, ale bude se jednat také o chytrých technologiích pro obce, města, ulice a také o čisté mobilitě, zejména o elektromobilitě.
Co najdete v tomto vydání?
Je asi již národní tradici začít dotacemi do budování sítí vysokorychlostního internetu v místech kde není k dispozici a kde jej žádný operátor nemá v plánu příštích tří let budovat. Rozhovor s Marianem Piechou, náměstkem sekce fondů EU na MPO ČR popisuje změny oproti předchozím výzvám. Asi nemá smysl se vracet k rozbouřeným vodám čtrnáctimiliardových dotací, které se řeší od roku 2014. Z informací, které jsem získal, lze očekávat konečně zájem většího počtu operátorů než v minulosti. Významnou změnou oproti předchozí výzvě je to, že operátor může získat finanční podporu na všechny komponenty potřebné pro vybudování sítí a pro zajištění služeb koncovým zákazníkům, to znamená i na aktivní technologie potřebné pro vybudování sítě a zajištění provozu služeb. Včetně, například, i dohledového systému.
Samozřejmě nemůžeme v našem časopise opomenout celosvětový kongres MWC 2019 v Barceloně. Souhrnnou zprávu připravil Honza Vašátko s příznačným titulkem „Symbol 5G je všude kolem, teď už jen ty sítě…“. Je třeba si uvědomit, že dlouhodobé hlásání a adorování nového standardu 5G může vyvolávat nadskutečná očekávání lidí a tématu se začnou zmocňovat politici, zvláště pak pokud jde o další uvolňování potřebných frekvencí a jejich prodej přes aukce. Proto je třeba už konečně začít stavět sítě 5G, avšak musí existovat jistá míra ochrany poměrně velkých investic, které musí provozovatelé sítě vynaložit. Například v EU by takovou ochranu mohl zajistit tzv. evropský kodex pro elektronické komunikace. O tom se dočtete více v článku pana Zdeňka Vaníčka „Co přináší právo elektronických komunikací do procesu rychlých tržních a technologických změn“.
Je zajímavé, že jak přicházejí v našem oboru nové technologické novinky a zejména nové standardy mobilních sítí na trh, tak to vyvolá vlnu různých nápadů a kreativního umu ze strany politiků a státních institucí. Zejména zakládání nových účelových státních podniků pro provozování informačních systémů nebo také třeba zakládání nových státních operátorů. A to prý proto aby občané měli levnější datové služby…a nemuseli se třeba stěhovat do Polska.
V každém případě by se mělo pospíšit, vždyť standard 6G už „číhá za rohem“.
Váš
Svatoslav Novák

Otázky kladl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Pane náměstku, mnoho lidí se zajímá, jakým způsobem chce Ministerstvo průmyslu a obchodu podpořit rozvoj vysokorychlostního připojení k Internetu. O tomto tématu se hovoří několik let, ale doposud se nic konkrétního nepodařilo realizovat. Jaká je tedy situace dnes?

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 7. února dlouho očekávanou II. Výzvu v dotačním programu Vysokorychlostní Internet. Výzva směřuje na tak zvaná bílá adresní místa – adresy budov, kde vysokorychlostní Internet není k dispozici a kde jej žádný operátor nemá v plánu na příští tři roky vybudovat. Ve výzvě je alokována jedna miliarda korun s tím, že v případě většího zájmu bude alokace Výzvy adekvátně navýšena.

Více v časopise…

Autor: Ing. Olga Müllerová, CSc., NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Pane náměstku, mnoho lidí se zajímá, jakým způsobem chce Ministerstvo průmyslu a obchodu podpořit rozvoj vysokorychlostního připojení k Internetu. O tomto tématu se hovoří několik let, ale doposud se nic konkrétního nepodařilo realizovat. Jaká je tedy situace dnes?

Ve dnech 23. až 25. října 2018 proběhl v Pardubicích 28. ročník konference Radiokomunikace (RK18). Tato konference se stala v posledních letech jedním z nejvýznamnějších setkání odborné veřejnosti z dané oblasti u nás. Zaměřuje se každoročně na aktuální dění a vývoj v současných radiokomunikacích včetně reflektování vazeb na problematiku související. Její program je pečlivě sestavován tak, aby přístupnou formou v podání špičkových odborníků přiblížil významné aktuální dění z oblasti vývoje a výzkumu, podchytil probíhající technický vývoj včetně prolínání a návaznosti různých oblastí (mobilní komunikace, broadcasting, technologie, vše prostupující informační technologie, související předpisy a regulace). Organizačně konferenci zajišťuje vzdělávací agentura UNIT (www.unit.cz) a garantem odborné stránky je přípravný výbor složený z odborníků ze sféry akademické, firemní i ze státní správy. Záštitu konferenci poskytnul stejně jako v minulých letech pan Ing. Mgr. Jaromír Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Více v časopise…

Autor: Tomáš Sedláček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

O čem se mluví. Aneb letem světem rychlostním internetem

V Evropě mělo nedávno velkou odezvu prohlášení Ronana Kellyho, prezidenta FTTH Council Europe, který upozornil ministry telekomunikací, že byly v Evropě zaznamenány klamavé reklamní kampaně. Kelly to formuloval následovně: „Jsme svědky reklamních praktik tzv. ‚fake fibre‘ v několika členských státech, které používají termín ’optické’ nebo ‚optické rychlosti‘ v reklamách na širokopásmové připojení na bázi mědi i když inzerovaný produkt není skutečně založen na úplném optickém připojení. To stále více svědčí o tom, že spotřebitelé si většinou nejsou vědomi formy internetového připojení, které si koupili, často kvůli související reklamě.“ Na toto téma již ve Velké Británii dříve proběhlo několik kampaní „Cooper is not Fibre“ za účasti místních celebrit. Je otázkou, zda se v blízké budoucnosti budeme moci s takovou zavádějící reklamou setkat i u nás, protože informovanost rozdílů mezi FTTC a FTTH jistě nepatří mezi časté témata běžného zákazníka a ani není žádným mediálním tématem.

Více v časopise…

Autor: Jaroslav Hrstka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Článek je výtahem z dokumentu Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru za rok 2018, který byl zpracován Českým statistickým úřadem na základě výsledků ročních statistických šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru v ČR. Většina informací se vztahuje k lednu 2018. U vybraných ukazatelů jsou data doplněna o mezinárodní srovnání výsledků členských zemí Evropské unie. Zjištění týkající se 3D tisku, Big Data a elektronického obchodování se vztahují k roku 2017.

Více v časopise…

Autor: Daniel Platil, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Digitální transformace začíná stále intenzivněji ovlivňovat i osobní život. Progresivní technický i vědecký rozmach umožnil lidstvu vstoupit do čtvrté průmyslové revoluce a stejně jako každá předchozí vlna inovací i Průmysl 4.0 s sebou přináší změny na celospolečenské úrovni. Proto se Pracovní skupina Smart Life CBCSD rozhodla zaměřit na rychle se rozvíjející socioekonomické aspekty implementace smart technologií do našich každodenních životů.

Více v časopise…

Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Z hlediska evropského práva a regulace elektronických komunikací v Evropské unii mají v současnosti význam dva předpisy, které Evropský parlament a Rada schválily jako vánoční dárek ke konci minulého roku.

Jde především již o velice diskutovanou a probíranou směrnici Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace. Směrnice byla zveřejněna v Úředním věstníku EU 17. prosince 2018 a nahradí současný předpisový rámec pro sítě a služby elektronických komunikací v EU.1 Po schválení směrnice Evropským parlamentem 14. listopadu 2018 a Radou EU 4. prosince 2018 tento evropský právní předpis představuje jednu ze zásadních legislativních a právních iniciativ tzv. jednotného digitálního trhu. Nová pravidla začnou platit na sklonku roku 2020; podle článku 124 směrnice členské státy přijmou a zveřejní do 21. prosince 2020 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Členské státy budou tyto předpisy používat od 21. prosince 2020.

Více v časopise…

Autor: Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

V posledních únorových dnech, ostatně jako každý rok, opouští  ředitelé  telekomunikačních firem svá obvyklá stanoviště, aby se při příležitosti mobilního světového kongresu MWC 19 setkali s dalšími osobnostmi mobilního světa v Barceloně. Organizátoři otevřeli brány již čtrnáctého ročníku kongresu v pondělí 25. února. Do hal na okraji katalánského hlavního města dorazilo letos rekordních 109 tisíc návštěvníků (v roce 2009 to bylo 42 tisíc). A všude je 5G.

Více v časopise…

Otázky kladl Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Ing. Petra Holého Ph.D. se ptá Svatoslav Novák

Téma sítí páté generace v posledních dnech rezonuje mobilním světem. Jak vnímáte tuto problematiku Vy?

Na úrovni operátorů a dodavatelů technologie diskutujeme tuhle otázku již několik let. Vzrůstající spotřeba dat nás nutí posouvat technologie stále dopředu, a to ideálně takovým způsobem, aby naše připravenost předběhla potřeby uživatelů. To si myslím, že je i případ 5G. Parametry, které 5G charakterizují, to znamená přenosová rychlost 1Gbps, latence 1 ms a možnost připojit milióny zařízení tzv. IoT (internet of things), vysoce překračují současné potřeby zákazníků. Na druhou stranu je třeba koukat se dopředu.

Více v časopise…

Autor: Jaroslav Hrstka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Mobilní komunikační zařízení se již stala běžnou součástí našich každodenních životů. Mimoto je čím dál více zařízení – od nositelných zařízení přes spotřební elektroniku a automobily až po výrobní stroje – vybaveno připojením k Internetu, což stimuluje rychlý rozvoj Internetu věcí (IoT). Aby bylo možné uspokojit poptávku a požadavky na připojení, je třeba možnosti mobilních sítí neustále rozšiřovat.

Více v časopise…

Autor: Mgr. Jiří Matěj, ředitel příspěvkové organizace Moravskoslezské datové centrum,
NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Moravskoslezské datové centrum bylo zřízeno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v roce 2018, aby přispělo k rozvoji tzv. chytrého regionu. Cílem projektu je vybudování vysokorychlostní datové sítě, která zajistí rychlé a bezpečné síťové propojení všech 220 krajských příspěvkových organizací s 500 objekty. MSDC na tomto projektu momentálně usilovně pracuje, aby se občané brzy dočkali zkvalitnění služeb a života v regionu.

Více v časopise…

Z Amsterdamu, Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

Ve dnech 13. a 14. března proběhla v Amsterdamu jedna z největších konferencí týkající se optických telekomunikací, 16. ročník FTTH CONFERENCE 2019. Jde o vlajkovou akci asociace FTTH COUNCIL EUROPE, jejímiž  členy jsou i některé české firmy. V Amsterdamu jste mohli vidět MICOS TELCOM, KDP a DURA-LINE.

Více v časopise…

Autor: ČAEK, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01.

U příležitosti 20. výročí založení spolku představenstvo ČAEK propůjčilo
JUDr. Zdeňku Vaníčkovi titul Doživotní čestný předseda za vynikající zásluhy o rozvoj a světové uznání sektoru elektronických komunikací České republiky, jakož i spolku.

Listinu svědčící o tomto uznání představenstvo předsedovi spolku předalo při slavnostním zasedání a jubilejním obědě představenstva a rady dne 18. prosince 2018 v Praze.

Zdeněk Vaníček je jedním ze spoluzakladatelů asociace (18. prosince 1998) a byl zvolen jejím prvním prezidentem (14. ledna 1999). V souvislosti s přeměnou občanského sdružení v zapsaný spolek podle ustanovení občanského zákoníku se stal jeho předsedou a statutárním zástupcem. Funkční období ukončil dnem 28. února 2019.

Po skončení funkčního období se pohotově a neprodleně nadsvětelnou rychlostí odebere do svého venkovského sídla, kde se cele oddá malířské tvorbě, literatuře, genealogii, astronomii a studiu kanonického a anglosaského práva, jakož i zkoumání endemických druhů flóry a fauny v Železných horách a přemítání o kvantové teorii gravitace.

Více v časopise…

 • EU | Počet evropských účastníků s optickým přístupem vzrostl do září meziročně o 16 % a do roku 2025 má dosáhnout dvojnásobku. Počet účastníků FTTH / FTTB v Evropě vzrostl podle nejnovějších údajů Idate pro FTTH Council Europe meziročně k září 2018 o 15,7 procenta na více než 59,6 milionu. FTTH Council uvedl 14. března na své výroční konferenci v Amsterdamu, že očekává do roku 2025 nárůst počtu účastníků na 168 milionů.
 • EU | Optické připojení by mělo do roku 2025 využívat téměř 6 z 10 uživatelů vysokorychlostních služeb. Počet uživatelů s pevným vysokorychlostním připojením na světě se zvýší do roku 2025 ze současné 1 miliardy na 1,2 miliardy, uvádí zpráva Point Topic a Broadband Forum. Poté, co bylo na konci září 2018dosaženo milníku 1 miliardy, bude trh pokračovat v růstu až do roku 2025, a to především díky požadavkům na zrychlení přístupu a rostoucímu zájmu na rozvíjejících se trzích.
 • EU | Výstavba konvergované sítě 5G by mohla ušetřit více než 90 % nákladů – studie pro kongres FTTH v Amsterodamu. S pečlivým plánováním by operátoři podle studie společnosti Comsof pro FTTH Council Europe mohli při budování sítě s vlákny podstatně ušetřit. Analýzou různých scénářů studie dospěla k závěru, že pokud se při plánování sítě FTTH předpokládá síť FTT-5G ( vlákno do 5G antény / základnové stanice), rozsah úspor nákladů sítě FTT-5G v důsledku konvergence může dosáhnout 65 až 96 procent. Extra investice potřebné pro připravenost sítě na 5G by pak byly v rozsahu mezi 0,4 % až 7,2 %.
 • EU | BEREC zveřejňuje pokyny pro komunikaci uvnitř EU. (BEREC)Od 15. května 2019 nesmí maloobchodní cena (bez DPH) účtovaná zákazníkům při regulaci komunikací uvnitř EU překročit 0,19 EUR za minutu za volání a 0,06 EUR za SMS zprávu. Nová pravidla pro omezení maloobchodních cen pro komunikace v EU (pevná a mobilní volání a SMS) jsou zavedena nařízením EU (EU) 2015/2120 v platném znění),. BEREC k tomu vydal pokyny BoR (19) 51, které obsahují obecná ustanovení (oblast působnosti nařízení, alternativní sazby, intervaly účtování atd.),
 • EU | Evropský parlament vyzývá EU k akci proti čínské bezpečnostní hrozbě 5G. Evropský parlament přijal usnesení vyzývající EU k akci v oblasti potenciálních bezpečnostních hrozeb z rostoucí technologické přítomnosti Číny v EU. Poslanci chtějí, aby Evropská komise a státy EU vypracovaly pokyny, jak řešit případné kybernetické hrozby a zranitelnost při pořizování zařízení 5G, a žádají o využití agentury pro bezpečnost sítě Enisa, která by vyvinula systém certifikace zařízení.
 • EU | Mezinárodní spotřebitelské organizace vyzývají Apple a Google ke změně v app stores. Konsorcium 27 spotřebitelských organizací pod vedením Nizozemska a Norska požaduje, aby Apple a Google provedly změny ve svých app stores, tak, aby lidé mohli snadněji zjistit, jak jsou jejich osobní údaje používány. Je to poprvé, kdy se takto spojilo tolik spotřebitelských organizací. V případě, že by tyto společnosti požadované změny neprovedly, příslušné orgány by uvalily sankce.
 • EU | USA vyslaly Berlínu první jasné varování kvůli váhavému postoji k Huawei. (The Wall Street Journal) Pokud se Německo rozhodne využívat technologie čínské společnosti Huawei při budování sítě 5G Spojené státy budou prý s Berlínem sdílet méně zpravodajských informací. Ze strany Washingtonu jde o první explicitní varování Německa kvůli jeho opatrnému postoji vůči Huawei, píše list The Wall Street Journal. Toto varování reaguje na slova německého ministra hospodářství Petera Altmaiera z předchozího dne, který uvedl, že Německo nechce zakázat používání technologií Huawei v sítích páté generace. Altmaier však doplnil, že Berlín upraví legislativu tak, aby zajistil bezpečnost a důvěryhodnost použitých komponent. Německý telekomunikační regulátor, Bundesnetzagentur(BNetzA) již zveřejnil řadu bezpečnostních požadavků, kterými se má zavádění 5G řídit.
 • EU | Britští představitelé doporučují omezení čínských dodávek zařízení pro mobilní sítě 5G. (The Telegraph) Záměrem britské vlády je stanovení stropu čínských dodávek v mixu technologií operátorům mobilních sítí 5G. Navrhovaný strop činí 50 %, uvádí The Telegraph.
  Vodafone UK varuje, že zákaz zařízení společnosti Huawei zpomalí zavádění systému 5G. (BBC News) Vodafone vydal veřejné varování, že zákaz používání síťových zařízení společnosti Huawei bude mít za následek opožděné zavádění systému 5G a pro operátora a Velkou Británii vyžádá obrovské náklady, uvádí BBC News.
 • ČR | Novela o e-komunikacích může ohrozit kyberbezpečnost. (ČIA) Navrhovaná novela zákona o Vojenském zpravodajství a úprava zákona o elektronických komunikacích může ohrozit zajištění kybernetické bezpečnosti sítí poskytovatelů internetového připojení. Řešení představované novelou může mít ve většině případů zásadní negativní dopady na zajištění ochrany osobních údajů, komunikaci a soukromí uživatelů internetu. Informovala o tom ICT UNIE.
 • ČR | Český premiér posuzuje „nadměrné“ ceny mobilních dat. Český premiér Andrej Babiš pokračuje v jednáních se zástupci tří českých operátorů T-Mobile, O2 a Vodafone o tom, co jsou podle vlády nadměrné ceny mobilních dat. Setkání bylo nepřímým pokračováním rozsáhlé analýzy velkoobchodního trhu, kterou nedávno zveřejnil regulátor ČTÚ. Regulátor zjišťuje, že provozovatelé jednají v tiché dohodě a nekonkurují, jak tomu bylo v roce 2012 před tarifní „revolucí“ mobilních operátoru.
 • ČR | Zákon o digitální službě má podporu Poslanecké sněmovny. (ČIA) Zástupci poslaneckých klubů podepsali memorandum, které garantuje podporu zákona o právu na digitální službu v následujícím období v Poslanecké sněmovně PČR (PSP) a zavazuje všechny aktéry ke spolupráci. Norma má podporu všech politických stran i premiéra Andreje Babiše (ANO). Na základě zákona stát svým občanům zaručí možnost komunikovat s úřady čistě elektronicky, a to do pěti let od jeho přijetí. Informovali o tom Piráti.
 • ČR | ČTÚ: Varování NÚKIB nebrání aukci v pásmu 700 MHz a 3,5 GHz. (ČIA) Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ze 17. prosince 2018 neohrožuje cíle připravované aukce v pásmu 700 MHz a 3,5 GHz a nebrání její realizaci. Shodli se na tom zástupci Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva vnitra ČR a NÚKIB. Úřad v prosinci vydal varování před používáním softwaru i hardwaru společností Huawei Technologies a ZTE Corporation, které má představovat bezpečnostní hrozbu. Informoval o tom ČTÚ.
 • EU | Společnosti Ericsson, Telia, Volvo CE spolupracují na průmyslovém využití 5G. Společnost Ericsson, Volvo Construction Equipment a Telia zprovoznily první švédskou síť 5G pro průmyslové využití ve výzkumném a vývojovém středisku společnosti Volvo CE v Eskilstuně, které je přibližně 90 kilometrů západně od Stockholmu. Pomocí této technologie může Volvo CE testovat dálkově ovládané stroje a autonomní produkty.
  Obdobný záměr má firma Volvo v Německu, která již požádala o kmitočty pro výstavbu lokálních průmyslových sítí 5G v provozech.
 • SVĚT | Kompetentní roboti demoralizují lidské pracovníky – studie. Umělá inteligence a automatizace by mohla být v některých případech budoucností, ale studie z Cornwell University naznačuje, že roboti by mohli negativně ovlivnit lidský výkon. To znamená, že bez ohledu na to, kde se robotika, umělá inteligence a automatizace aplikují na podnik, bude důležité o tom přemýšlet. Je-li celkovým cílem zlepšení konečného produktu a výkonu, bude téměř jistě nutné před rozhodnutím vzít v úvahu dopad na lidskou morálku pracovníků. To by mělo být samozřejmé, pokud nebudeme všichni odsouzeni k tomu, abychom byli nahrazeni roboty úplně…
 • EU | Rakouský regulátor oznámil výsledky aukce 5G. (Reuters) Rakouský regulátor RTR uzavřel aukci regionálních licencí pro kmitočty v průkopnických pásmech 5G 3,4 až 8,8 GHz se sedmi úspěšnými uchazeči, kteří budou za licence vydávat celkem 188 milionů EUR. Za příděl vynaložili operátoři A1 Telekom 64,3 milionů EUR, T-Mobil 56,9 milionů EUR a Hutchinson 51,9 milionů EUR.
  Po oficiálním uzavření rakouské aukce 5G spektra oznámil T-Mobile, že zahájí výstavbu prvních 25 základnových stanic sítě 5G vzápětí po získání licence v březnu.
 • EU | Swisscom, Sunrise a Salt dokončily akvizici dostupného 5G spektra. Operátoři Swisscom, Sunrise a Salt pořídili v aukci dostupné spektrum 5G za 379 milionů dolarů a sdílejí frekvence v pásmech 700MHz, 3.5GHz a 1400MHz. Získané licence jsou platné po dobu 15 let. Společnost Swisscom oznámila plány na uvedení 5G do 60 měst a obcí již do konce roku 2019.
 • EU | Vodafone: Mobilní operátoři ve Velké Británii musí mít přístup k nenasvíceným vláknům Openreach. Vodafone požaduje aby britský regulátor udělal více pro zajištění přístupu do optické sítě Openreach. Pokud má země v plné míře budovat sítě 5G, musí mít operátoři mobilních sítí v UK přístup k nenasvíceným vláknům v sítích společnosti Openreach a uvádí, že nedostatečný přístup k nenasvíceným vláknům zůstává největším inhibitorem pokroku v zavádění mobilních sítí nové generace ve Velké Británii.
 • EU | Prysmian představil poprvé v Evropě optický kabel s tisíci vlákny. Na konferenci FTTH 2019 představil výrobce Prysmian v Evropě poprvé svůj nový optický kabel FlexRibbon™ s 6 912 vlákny což je aktuálně světová kapacitní novinka. Vnější rozměr kabelu umožní instalace do tvárnicových otvorů o průměru 50,8 mm.
 • EU | Ericsson rozšiřuje aktivity v Rusku. Ericsson byl vybrán společností Tele2 Russia k rozšíření své sítě o rádiový systém Ericsson připravený na 5G včetně softwaru. Více než 50 000 základnových stanic bude rozmístěno po celé zemi v rámci pětileté dohody o modernizaci sítě.
 • EU | Qualcomm představil novou platformu další využití v robotických produktech. Qualcomm představil na MWC v Barceloně novou platformu Qualcomm Robotics RB3, čímž expanduje na trhu robotických produktů. Výrobce čipů nabízí optimalizovanou sadu hardwaru, softwaru a nástrojů, které umožní výrobcům a vývojářům vytvářet nové robotické produkty založené na systému Qualcomm SDA / SDM845.
 • ČR | Česká pošta: V ČR bylo k 10. březnu 962 148 datových schránek. (ČIA) Počet zřízených datových schránek v České republice k 10. březnu 2019 dosáhl 962 148. Celkem bylo odesláno 635 502 089 datových zpráv. Vyplývá to z údajů zveřejněných Českou poštou, která provoz schránek zajišťuje.
 • ČR | ČEZ: Projekt Česko-izraelský akcelerátor bude inovovat v oblasti Smart City. (ČIA) Mezinárodní studentské týmy z ČVUT a izraelské univerzity Technion v Haifě budou v rámci prvního ročníku projektu Česko-izraelský akcelerátor (CIPA) navrhovat inovativní řešení v oblasti Smart City. ČEZ informoval, že k vybraným tématům patří elektromobilita a řízení životního cyklu elektrobaterií od ČEZ ESCO, provoz dedikované mobilní sítě pro kritické aplikace od Nordic Telecom, budoucnost dopravy v rámci autonomní mobility ve velkých městech společnosti ELTODO a systém TE-VOGS ke zvýšení bezpečnosti pozemního provozu od AERO4TE.
 • EU | Telefonica má pověření k ukončení ikonické ADSL ústředny v Barceloně. Španělský regulační regulátor CNMC pověřil Telefóniku k ukončení provozu ADSL spojovacího uzlu „Barcelona / Catalunya“, která se nachází v kultovní budově pořízené společností v roce 1929, v důsledku mimořádně rychlému rozvoji sítí FTTH v Barceloně. Do roku 2023 bude nyní služba FTTH Telefóniky plně migrována do spojovacího uzlu „Barcelona / Gracia“.
 • SVĚT | AT&T je prvním severoamerickým operátorem, který se připojil k telekomunikační radě SAMENA se sídlem v Dubaji. SAMENA Telecommunications Council se zaměřuje na řešení telekomunikačních otázek v jižní Asii, na Středním východě a v severní Africe. Rada se zaměřuje na vytvoření synergie mezi regionálními a mezinárodními operátory v oblasti rozvoje digitálního obsahu, rozvoje a nasazení 5G, přeshraničních toků dat, digitální ekonomiky, umělé inteligence a internetu věcí.
  Jedním z cílů, které SAMENA ve vztahu s AT&T sleduje je spolupráce v otázkách digitálního obsahu.

Starší čísla

Všechna starší čísla naleznete v archivu

Vážení čtenáři,
hned na začátku mého úvodníku bych vám rád poděkoval za vaši čtenářskou věrnost, popřál krásné časy vánoční a pevné zdraví a štěstí v novém roce 2019.
Trochu úvah na závěr:
Je tu konec roku 2018, čas běží neúprosně přesně avšak nám starším se zdá, že stále nabírá na rychlosti. Přesto nemá srovnání s objektivním růstem rychlosti internetu a rychlosti miniaturizace čipů všeho druhu. Rok od roku se zvyšují požadavky na zabezpečení vyšších rychlostí připojení k širokopásmovým sítím díky službám a aplikacím elektronických komunikací, které se stávají nevyhnutelnou položkou našich životů. Je neuvěřitelné, co vše lze z našeho života „prošpikovat“ potřebou propojení, tvorbou a sdílením dat. O televizích a počítačích nemá ani smysl mluvit, ale to, že každé nové auto už má své propojení a váš nový dům můžete kontrolovat (pravděpodobně nejen vy…) a ovládat odkudkoli, je opravdu „hustý“, jak normálně říkají moje vnučky. Jak se asi projevím, když pro mě přijede taxi bez řidiče vůbec nevím. Asi normálně tak, jako když se strašně leknu a zakleji po svém… Nebo až mi v kanceláři místo Martiny oznámí má nová digitální asistentka, že si mám okamžitě odebrat horké espresso z automatu a do hodiny se dostavit k digitálnímu obvoďákovi, protože se mi nezvykle zvýšil tlak. A ve finále mi oznámí, že zítra už nemusím chodit do práce, protože to, co jsem doposud dělal, hravě vyřídí za mě.
Robotizace, digitální průmysl, big data, umělá inteligence a nevím co dalšího, je postaveno na 4 aspektech. Tím prvním je neustálé vytváření inovací. Moderní, kreativní člověk chce neustále něco vymýšlet. Asi většinou proto, že z toho něco bude mít. Dalšími aspekty jsou potom již produkty těchto inovací – super čidla, totální zvyšování paměťové a výpočetní kapacity součástek a zajištění super rychlostní výměny dat. Stavební prvky informačních technologií lze dál a dál vyvíjet a miniaturizovat, stejně jako komunikační prostředí vlastních zařízení. Složitější je to však s telekomunikačními sítěmi, na které jsou a budou kladeny čím dál tím větší požadavky na zvyšování rychlosti. Protože právě ony poskytují výměnu ohromných dat mezi datovým centrem a například digitální sekretářkou. Určitě již znáte Alexu od Amazonu či Google Home. Samozřejmě tyto komerční asistenti nemohou překonat digitálního Winstona z knihy Počátek od Dana Browna. Proto super-rychlé síťové propojení kdekoli a kdykoli, bude klíčovým prvkem pro budoucnost všeho digitálního. Nakonec i ve zmíněné knize Počátek, super virtuální asistent nic nezmůže, pokud prostě nemá připojení. Takže pokud vezmu v úvahu mé předcházející věty, je pravděpodobné, že rozvoj podnikání v oblasti vysokorychlostních sítí elektronických komunikací má dlouhodobou perspektivu. Alespoň u nás v Čechách, na Moravě a Slezsku. Z pohledu rychlosti, kvality, bezpečnosti a pokrytí máme ještě mnoho let u nás co dělat.
A poslední úvaha na závěr mého úvodníku. Je třeba si uvědomit jistou podobnost ohně a vyspělé digitalizace. V obou případech platí staré přísloví: dobrý sluha, ale špatný pán.
Váš
Svatoslav Novák

Rozhovor vedl Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-04.

Zdeňku, jsem velmi rád, že mám tuto příležitost udělat s tebou rozhovor pro časopis NEXT GENERATION/TELEKOMUNIKACE. Na úvod našeho rozhovoru bych rád poznamenal, že jsme společně „profesionálně prožili“ posledních dvacet let ve vedoucích pozicích dvou mírně si konkurujících, ale vždy nakonec spolupracujících asociacích. Sdružení, ICT UNIE (kdysi APVTS a SPIS) a vaše ČAEK se dokázaly v klíčových regulačních situacích spojit a zabojovat za udržení tržního prostředí, samozřejmě s jistou ochranou vložených investic do podnikání našich členů. Vzpomínáš si na některé tyto situace, kdy jsme museli spojit síly?

Ano. Například, když nám v Bruselu málem uletělo letadlo, protože jsme se zdrželi, když jsme spolu jednali se zástupci Evropské komise o možných dopadech veseloherního projektu s pracovním označením „Internet zdarma“, který v roce 2006 vymysleli v jednom pražském předměstí. ČAEK tradičně, a dá se říci, že od samého počátku své existence, spolupracovala s APVTS. Společně jsme zastupovali zájmy našich členů v evropské asociaci ECTA. K prohloubení naší velmi dobré spolupráce došlo, když jsme se ocitli, jak správně říkáš, v situaci povinné ochrany vložených investic našich členů do podnikání. K tomu došlo zejména v souvislosti s rozhodnutím společně formulovat připomínky k dokumentu Národní plán rozvoje sítí nové generace a postupně v rámci objektivní nutnosti časné, správné a úplné transpozice směrnice EP a Rady 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Ta měla být transponována do vnitrostátního právního řádu do 1. ledna 2016 a nabýt účinnosti dnem 1. července 2016 (stalo se nakonec s ročním zpožděním, zákonem č. 194/2017 Sb.). Zde je objektivně nutné ocenit naopak práci tvou, neboť odtud vedla přímá cesta k jednáním o realizaci výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací nové generace (NGA) a zde jsi se jako tehdejší prezident ICT Unie plně osvědčil při vyjednávání se státní správou, především ministerstvy průmyslu a obchodu a vnitra, a to jménem celého odvětví elektronických komunikací, to jest i nás.

Více v časopise…

Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-04.

Česká asociace elektronických komunikací z. s. slaví dvacet let své činnosti. Vznikla formálně 18. prosince 1998, kdy ji založili zástupci firem, které poskytovaly na českém trhu službu převzatého vysílání („kabelové televize“) – Cable Plus, Kabel Net Holding, TES Litvínov, Dattelkabel, Intercable CZ, HBO; brzy po založení asociace se k nim ještě připojily KT Ostrava-jih a LICA (tehdejší názvy zakládajících členů). S přihlédnutím k charakteru podnikání svých zakládajících členů asociace zvolila takový název, který tehdejší charakter činnosti nejlépe vystihoval – Česká asociace kabelových komunikací. Svůj „rodný list“ asociace obdržela 15. února 1999, kdy její stanovy podle tehdejšího zákona o sdružování občanů registrovalo Ministerstvo vnitra ČR. V letech 2001–2007 asociace působila pod názvem „Česká asociace kompetitivních komunikací“, současně jako národní pobočka evropské asociace ECTA (European Competitive Telecommunications Association); konečně na podzim 2007 asociace přijala současný název, který nejlépe tehdy vystihoval, a vystihuje i dnes, měnící se právní, regulační a technologické prostředí při zajišťování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací. Za dvacet let se původní občanské sdružení proměnilo v respektovaný spolek (podle úpravy podle občanského zákoníku) a především v jednu z hlavních asociaci elektronických komunikací v České republice i v širším mezinárodním kontextu, minimálně v regiónu střední a východní Evropy.

Více v časopise…

Jean-Sébastien Tassé, EXFO, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-04.

Porovnání zavádění vysokorychlostních optických přenosových systémů do existujících nebo nových sítí z hlediska vlivu na kvalitu optického přenosu na základě monitorování parametrů podle doporučení ITU-T G. 697 a způsoby, jak snížit provozní náklady související s možnými výpadky. Rovněž je provedeno porovnání obou přístupů z hlediska přenosové kapacity, škálovatelnosti a vlivu na kvalitu služeb (QoS).

Více v časopise…

Autor: MICOS TELCOM, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-04.

Uložení sítě pod zem patří mezi nejpoužívanější řešení při výstavbě FTTx sítí a to zejména pro svou dlouhou životnost a neviditelnost. K výstavbě se používá trubičkových systémů, které usnadňují jak samotnou výstavbu, tak následnou instalaci kabelů. Záfuk kabelů můžeme provádět postupně a modifikovat dle požadavků sítě bez dalších nákladů na zemní práce. V distribučních bodech sítě jsou instalovány zemní komory s boxy, které umožňují spojování vláken v různých konfiguracích.

Micos FTTx podzemní řešení nabízí komplexní pohled na vzájemnou kompatibilitu všech prvků v síti. Ukazuje použití komor, trubiček a kabelů na konkrétních příkladech od připojení centrall office z metropolitní sítě, přes velké bytové jednotky až po malé rodinné domy. Řešení je určeno pro operátory, montážní firmy, ale i projektanty, kterým může sloužit jako návod při navrhování sítě.

Více v časopise…

Prof. Ing. Miloslav Filka, CSc., Ing. Milan Čučka, Ústav telekomunikací, VUT FEKT Brno,
NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-04.

Optické vlákno jako přenosové médium slouží již desítky let. Je nenahraditelnou součástí páteřních spojů a rozvoj sítí FTTx nelze zastavit. Výzkum v oblasti zabývající se přenosem dat běží již mnoho let. Technologie jsou na špičkové úrovni a neustále se rozvíjí, ale nové možnosti využití vlákna jako senzoru se začíná naplno využívat až v posledních letech.

Více v časopise…

Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-04.

Optické vlákno je tahounem rozvoje síťové infrastruktury dneška. V příspěvku poukážeme na situace, které často volbu pro vlákno v pevné i mobilní síti podle okolností prostě nadiktují. Podívejme se na tuto problematiku z pohledu renomovaných standardizačních institucí např. ITU, ETSI i podle zkušeností získávaných praxí v oboru.

Více v časopise…

Ing. Karel Holek, Ing. Karel Tomala, Český telekomunikační úřad,
NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-04.

Problematice vyhodnocování kvalitativních parametrů mobilních sítí se v posledních letech věnuje velká pozornost. Zvláště poté, co vešlo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/2120 k síťové neutralitě, vznikla v organizacích jako je BEREC, ETSI, ITU, ale i přímo v Evropské komisi celá řada aktivit a projektů na téma vyhodnocení pokrytí, kvality služeb (QoS), kvality prožitku (QoE) a na ně navazující způsoby analýzy, vizualizace a porovnávání naměřených údajů. I mezi koncovými uživateli se tato témata dostávají do popředí zájmu. Dnes už většina lidí bere jako samozřejmost, že musí být signál mobilních sítí doslova všude a začíná je více zajímat v jaké kvalitě se jim služeb těchto sítí dostává. Na vzniku a následné realizaci jednoho z projektů se podílel i Český telekomunikační úřad (dále také „ČTÚ“ nebo „Úřad“).

Více v časopise…

 • EU | Předsedou Berec pro rok 2020 byl v Praze zvolen Švéd Dan Sjoblom. Berec na 37. plenárním zasedání v Praze konaném dne 6. 12. zvolil svého předsedu, kterým se pro rok 2020 stal švédský generální ředitel pošt a telekomunikací (PTS) Dan Sjoblom. Na tomto zasedání v Praze byli pro rok 2019 jmenováni do pozice místopředsedů Tanja Muha (AKOS, Slovinsko), Marcin Cichy (UKE, Polsko), Konstantinos Masselos (EETT, Řecko), odcházející předseda Johannes Gungle (RTR, Rakousko) a Dan Sjoblom. Předsedou Berec pro rok 2019 je Jeremy Godfrey, z firmy ComReg z Irska.
 • EU |EU přijala nová pravidla na podporu 5G.  Rada ministrů telekomunikací EU dne 4. prosince oficiálně přijala nové znění zákona o elektronických komunikacích a souvisejících nařízení k působnosti BEREC v EU. Úkolem úřadu je vytvořit „investiční a prokonkurenční rámec, který bude základem pro rozvoj 5G v celé Evropě.“
  Pravidla vstoupí v platnost tři dny po zveřejnění v Úředním věstníku dne 17. prosince a státy EU budou mít dvouleté přechodné období na jejich zavedeni do národní legislativy.
  Rada také přezkoumala pokrok v nařízení o soukromí a elektronických komunikacích. Cílem návrhu je soulad s GDPR a pokrytí aplikací, např. instant messaging, VoIP a webové komunikační nástroje.
 • EU |EU zintenzivňuje boj s falešnými zprávami na sociálních médiích před květnovými parlamentními volbami. Evropská komise představila akční plán podpory 28 členským státům v boji proti dezinformacím. Plán zahrnuje systém rychlého varování pro sdílení informací a koordinovaných reakcí mezi členskými státy EU. Součástí je zvýšení finančních prostředků na odhalování dezinformačních kampaní a podporu žurnalistiky a mediální gramotnosti. Komise uvedla, že také pečlivě sleduje postup zavádění kodexu chování dohodnutého se sociálními médií ze začátku tohoto roku.
 • EU | Země EU a Evropská komise budou spolupracovat na vývoji evropské umělé inteligence. Komise představila 4. prosince koordinovaný plán, připravený společně s členskými státy, na podporu vývoje a využití umělé inteligence v Evropě, který vychází ze strategie pro rozvoj umělé inteligence přijaté v dubnu 2018.
  Plán počítá se společnými opatřeními, jež by prohloubila a zefektivnila spolupráci mezi členskými státy a Komisí včetně Norska a Švýcarska ve čtyřech klíčových oblastech: navýšení investic, zpřístupnění většího množství dat, podpora talentů a prohloubení důvěry.
 • EU |Dohoda o posílení spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti a 5G v EU potvrzena. Zástupci Evropské organizace pro kybernetickou bezpečnost (ECSO) a 5G Infrastructure Association (5G IA) podepsali 4. prosince ve Vídni memorandum o porozumění a spolupráci na vytvoření bezpečného a důvěryhodného komunikačního systému pro platformu 5G v Evropě i pro zabránění roztříštěnosti v zavádění technologií napříč hranicemi a sektory.
 • EU |Deutsche Telekom zveřejnil ambiciózní plány na pokrytí venkova signálem 5G. Společnost Deutsche Telekom oznámila své ambiciózní plány na pokrytí 5G v celé zemi a tvrdí, že do roku 2025 zajistí komplexní pokrytí sítí 5G pro 99,3 % populace.
 • SVĚT| Americká vládní kampaň proti Huawei zintenzivňuje. Obavy americké vlády týkající se případné špionáže prostřednictvím produktů společnosti Huawei dosáhly stupně zvýšeného varování. Wall Street Journal uvádí, že cestou kontaktů se svými zahraničními spojenci vláda pokračuje v úsilí je přesvědčit, aby se vzdali používání telekomunikačních zařízení dodávané touto společností. Federální komise FCC v letošním roce přijala opatření proti dodávkám síťových zařízení od firmy Huawei, což vedlo k postupnému odchodu čínské společnosti z amerického trhu.
 • EU | Centrum pro regulaci v Evropě (CERRE) upozorňuje na nízkou úroveň podpory broadbandu z veřejných prostředků. Financování rozvoje broadbandu z veřejných prostředků je v Evropské unii nedostatečné a hrozí, že „ambiciózní“ cíle zavádění vlákna do domu nebudou naplněny, uvádí zpráva Centra pro regulaci v Evropě (CERRE).
  Studie uvádí, že financování kombinované s veřejnými prostředky na podporu zavádění vysokorychlostního připojení v období do roku 2020 činí ročně zhruba 7 miliard EUR a v této míře investic bude Evropa potřebovat téměř 30 let, aby stanovené cíle zavádění sítí FTTH splnila.
  CERRE mj. poznamenává, že financování je špatně koordinováno, nedostatečně monitorováno a podléhá pravidlům, které je třeba zjednodušit a aktualizovat.
 • EU | Ofcom požaduje „zvýšit úroveň konkurence mezi optickými sítěmi v celé zemi“. Ředitel pro strategii britského regulátora Ofcom Clive Carter uvedl, že se zákazníkům má v celé zemi zvýšit možnost výběru poskytovatelů vysokorychlostních služeb, a prohlásil, že nedávná rozhodnutí Ofcom by měla pomoci ke zjednodušení procesu pokládky optických kabelů. V kontextu Spojeného království to znamená otevření přístupu do kabelovodů a na stožáry firmy Openreach, což má podle Ofcom obecně zaručit ekonomicky vyrovnané nákladové podmínky a urychlit výstavbu sítí.
  „Náklady na zavádění vláken do domácnosti (FTTH) se stále snižují, přičemž čísla naznačují, že ve Velké Británii mohou být nižší než 500 liber na nemovitost a na některých trzích v Evropě jen 200 eur na nemovitost“
 • EU | ETSI vydal nové specifikace a zprávy o protokolu IP služeb 5G. Evropský orgán pro normalizaci v oblasti informačních a komunikačních technologií (ETSI) oznámil, že jeho skupina řešící novou generaci zveřejnila tvorbu nových specifikací k optimalizaci výkonnosti, efektivity a škálovatelnosti nových služeb navržených pro 5G,zejména v oblastech síťových řezů a spolehlivosti komunikace s nízkou latencí (URLLC).
 • EU | Deutsche Telekom zahájí výstavbu sítě LTE-M v roce 2019. Spuštění sítě LTE-M společnosti Deutsche Telekom (Long Term Evoultion for Machines) umožní vývoj celé řady řešení IoT. Deutsche Telekom uvádí, že v polovině roku 2019 zahájí podle plánu zavádění síťové technologie LTE-M ve všech svých sítích v Německu, Rakousku, Polsku a v Nizozemí.
  Technologie LTE-M v porovnání s technologií NB-IoT usnadňuje využívání aplikací IOT vyšší efektivitou a levnějším provozem. Nabízí také zlepšení konektivity ve vnitřních prostorech a současně snižuje náklady na modul až o 50 %.
  Rovněž francouzská společnost Orange oznámila začátkem tohoto měsíce, že kromě své sítě ve Francii v Belgii zahajuje provoz i vlastní síť LTE-M v Belgii.
 • EU | Britská vláda oznámila zahájení zkoušek poskytování veřejných služeb autonomními vozidly. Zkušební provoz autonomních vozidel bude v Británii zahájen na počátku roku 2021. Testována bude autobusová služba na trati o délce 14 mil ve skotském Edinburghu a zkoušky služby taxi bez řidiče se uskuteční v Londýně v rámci projektu Apollo a ServCity (Jaguar Land Rover).
  Vláda zároveň oznámila, že uvolnila 20 milionů liber na založení výzkumného ústavu UK Mobility Data Institute, který shromažďuje, zpracovává a analyzuje přepravní data z autonomních a elektrických vozidel.
 • EU | Výzkum očekává 1,5 miliardy účastníků 5G v roce 2024. Podle výroční zprávy Ericsson o stavu mobility se očekává, že do konce roku 2024 dosáhne úroveň pokrytí světové populace 40 % a připojení 1,5 miliardy účastníků.
  Růst má podle zprávy zajistit potřebná síťová kapacita, snižování cen za gigabyte a tlak nových požadavky uživatelů.
  V Západní Evropě má podle předpokladu využívat služby 5G do konce roku 2024 přibližně 30 % mobilních tarifních účastníků.
  V USA se má podle zprávy uskutečnit do konce roku 2024 55 % mobilních připojení přes 5G sítě. V severovýchodní Asii to bude činit 45 procent.
  Ericsson také předpovídá, že zavádění 5G bude ve srovnání s předchozími generacemi rychlejší, protože příklady které přináší připojení 5G zvyšují již nyní poptávku.
 • EU | Deutsche Telekom podepsal strategickou smlouvu o poskytování optického připojení s jedním z největších německých vlastníků bytů. Dle této smlouvy připojí Deutsche Telekom svojí optickou sítí (FTTH) cca 10 000 bytů a evidentně dává prioritu závádění vlákna až do domu před instalací do rozvaděče ve všech nových objektech firmy ABG Frankfurt.
  Deutsche Telekom investuje do výstavby plně optických sítí ročně kolem 5 mld. €. Provozuje více než 460,000 kilometrů vlákna, napříč kontinentem. V letošním roce Deutsche Telekom cílí v Německu na vybudování dalších 60,000 kilometrů optických kabelů.
 • EU | BT hodlá vyřadit zařízení Huawei z mobilní sítě. Podle zpráv z britského odborného tisku zvažuje operátor British Telecom vyřazení zařízení Huawei ze základní sítě 4G.
  Zpráva ve Financial Times uvádí, že se britský operátor chystá seřadit za USA, Nový Zéland a Austrálii tím, že oznámí zákaz provozu zařízení Huawei v jádru svých sítí.
 • SVĚT | Samsung a Verizon začnou nabízet 5G smartphony v USA v roce 2019, v předstihu plných 12 měsíců před soupeřem Apple. Společnost Verizon v USA uvedla, že v první polovině roku 2019 začne v USA používat mobilní telefony Samsung 5G. Nový chytrý telefon bude osazen nejvýkonnějším mobilním čipsetem Qualcomm Snapdragon 855. Koncept prototypu smartphonu s podporou sítí 5G byl zveřejněn na výroční konferenci společnosti Qualcomm 4. prosince. Bude vyráběn 7nm litografií, přinese rychlejší AI engine, lepší fotografické schopnosti a bude se párovat s X50 pro příjem 5G.
 • EU | Projekt TOOP: snížení byrokracie pro občany a podniky. Cílem projektu je zrychlení a zjednodušení výkonu státní správy v celé EU dle zásady „pouze jednou“ a je součástí akčního plánu eGovernment EU pro roky 2016-2020 hrazený z prostředků EU. Pilotní iniciativy probíhají ve třech oblastech: přeshraniční elektronické služby, propojení dat obchodních registrů zemí EU a převádění listinných certifikátů a dokumentací v námořní dopravě na on-line dokumenty. Podle odhadu by uplatnění zásady „pouze jednou“ na úrovni EU mohlo přinést roční úspory až 5 miliard EUR. Projektu se účastní Estonsko (koordinátor), Rakousko, Bulharsko, Dánsko, Německo, Řecko, Finsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko a Turecko.
 • EU | EU pokročila s regulací v on-line B2B platformách. EU pokročila v přípravě nového nařízení, které vyžaduje větší transparentnost v on-line B2B platformách. Zaměřuje na velké subjekty, např. Amazon a Google, a požaduje na nich vyšší transparentnost v podmínkách prodeje a poskytování služeb, a vytvoření jejich interních systémů pro řešení stížností zákazníků. Výbor pro vnitřní trh Evropského parlamentu tuto legislativu schválil a po formálním schválení v celém Parlamentu zahájí jednání s Radou a Evropskou komisí o konečném znění. Rada svůj kladný postoj k plánu již vyjádřila.
 • SVĚT| Společnost Nokia nedávno vydala zprávu Thread Intelligence pro rok 2019. Internetová komunikace je další hranicí pro počítačovou kriminalitu. V roce 2018 byly zaznamenány kybernetické hrozby botnet v IoT v 78 % případů škodlivého softwaru detekovaném v sítích poskytovatelů komunikačních služeb (CSP).
  Toto číslo představuje prudký nárůst z loňských 33 % a Nokia varuje, že CSP a operátoři musí být v ochraně proti rostoucím úrovním ohrožení aktivní. Kyber zločinci se přesouvají z tradičních počítačových a smartphonových ekosystémů a nyní se zaměřují na rostoucí počet nasazených zranitelných zařízení IoT, bohužel bezpečnost často bývá jen opožděnou myšlenkou.
  Pokud je zranitelné zařízení nasazeno na internetu, bude jeho napadení záležitostí několika minut.
 • EU | FTTH Council Europe vyzývá k ukončení reklamy „falešných vláken“. Asociace FTTH Council zveřejnila otevřený dopis vyzývající členské státy a telekomunikační regulační agentury, aby podnikly kroky proti zavádějící reklamě na služby optického přístupu. V oboru je známo, že operátoři stále častěji používají „ optická vlákna“ nebo „ rychlosti optických vláken“ v reklamách s nabídkou vysokorychlostního připojení v síti na bázi mědi, tedy když produkt není plně optickým spojem. Tento stav podkopává některé klíčové cíle nového evropského zákona elektronických komunikací, které mají zejména motivovat pro vkládání investic do vysoce kapacitních sítí.

Český eGovernment… na co si to hrajeme…?
Vážení čtenáři, dovolím si popsat pár řádky to, co jsme v posledních dnech zažili v rámci transformace jedné moravské společnosti, která žije na českém telekomunikačním trhu od roku 1990.
Téma obsahu tohoto úvodníku je motivováno prohlášením nové ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové k podpoře digitální ekonomiky: „V moderním světě nemají lidé a podnikatelé (to jsou v podstatě také lidé…moje poznámka) obíhat úřady, ale ty by si dokumenty měly vyměňovat samy a měly by maximum služeb poskytovat elektronicky“. Svatá pravda. Určitě si pamatujete rčení „Úřady mají obíhat data a ne lidi…“. Já si ho pamatuji z počátku tohoto milénia a zejména v době kdy ministerstvo vnitra v čele s Ivanem Langerem a jeho náměstkem Zdeňkem Zajíčkem, za významné pomoci Sdružení pro informační společnost (SPIS) začalo realizovat první kroky v elektronizaci státní správy. Hodně se v té době skutečně udělalo, avšak následně se toto heslo jen recitovalo politiky tradičně před volbami. Ale jako vždy, skutek utek.
Společnosti-firmy se v českém prostředí transformují podle Zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev. Pokud jde o tzv. odštěpení, přecházejí závazky, povinnosti a práva z mateřské společnosti na nově vznikající společnost. Bohužel takto už to nevnímají některé státní autority. Považují takovou společnost díky novému identifikačnímu číslu (IČ) za novou, bez jakékoli historie. A aplikují na ně své vlastní postupy, jako by se jednalo o začátečníka a úplně nového nezkušeného podnikatele. Odštěpená společnost musí uctivě požádat nejen o daňové číslo, ale o další povolení a potvrzení, bez kterých nemůže nic koupit, dodat a fakturovat. A to existují pro úřady lhůty až 30 dní k vyřízení těchto nezbytně nutných požadavků. S bankami musíte začít jednat v rukavičkách, tak aby, jste si mohli zajistit a zaplatit nové účty. Protože jejich procesy pracují až na základě přidělených čísel a registrací, o které musíte žádat a čekat. Má představa je celkem jednoduchá, jakmile jsem zaregistrován notářem v obchodním rejstříku a je mi přiděleno IČ, automaticky dostávám datovou schránku, do které mi začnou chodit všechny potřebné dokumenty k podnikání. Samozřejmě, předem specifikované podnikatelem. Nechci vás tím příliš zatěžovat, ale jak vidíte, stále platí, že lidé a podnikatelé stále obíhají úřady a data si líně leží v moderních, nově zakoupených státních serverech a počítačích. Kde jsou předvolební proklamace a sliby?
No nic, jedeme dál… máme další verzi Digitálního Česka ve verzi 4.6 z dubna letošního roku. Vrcholovým cílem eGovernmentu, podle tohoto dokumentu je, aby do konce horizontu pětiletého plánu této koncepce platilo, že: „Česká republika je jednou z předních zemí v praktickém využívání moderních služeb eGovernmentu, což významně přispívá k přívětivosti a celkové efektivitě výkonu veřejné moci“. Úžasný (ne)měřitelný cíl, který lze definovat snad jen opravdu v současné politice. Místo toho aby se napsalo, že se udělá to a to, za tolik a tolik peněz a s tou a tou osobní odpovědností, tak celé Digitální Česko se vejde na tři strany a bude jasno. A také bychom ho mohli bez problémů otisknout v našem časopise NEXT GENERATION/TELEKOMUNIKACE.

Poznámka: Tento úvodník považujte za populárně naučný.

Váš
Svatoslav Novák

 • EU | Přeshraniční digitální identifikace pro země EU. Dnem 29. září vstoupila v platnost celoevropská legislativa o elektronické identifikaci (nařízení eIDAS), která umožní přeshraniční uznávání elektronického průkazu totožnosti a umožní občanům a podnikům sdílet svá identifikační data v případě potřeby. Sdíleny budou pouze potřebné informace, což významně snižuje riziko jejch zneužití. Lidé budou moci používat elektronické identifikační údaje (eID), např. průkazy totožnosti, řidičský průkaz, bankovní karty a vyplňování daňových přiznání online, přístup k lékařským záznamům a veřejným službám online v celé EU ve státech, které splňují podmínky.
  Česká republika mezi nimi není.
 • EU | Evropská 5G observatoř. Nová online platforma 5G Observatory, která bude sledovat vývoj sítí 5G v Evropě, již funguje. První čtvrtletní zpráva byla představena na fóru Techritory 5G , které se konalo v litevské Rize koncem září. Vysoce kapacitní mobilní infrastruktura by měla celosvětově ročně operátorům přinést do roku 2025 225 mld. EUR.
  Scoreboard testů a zkušebních provozů
  5G v EU 28.
  • Zahájeno více než 100 5G zkušebních provozů jako součást plánu 5G EU
  • Zkušební testy probíhají ve 20 městech: Amsterdam, Aveiro, Barcelona, Bari, Berlín, Bristol, Espoo, Ghent, L´Aquila, Londýn, Mardrid, Malaga, Matera, Miláno, Oulu, Patras, Prato, Stockholm, Tallinn a Turín.
  • Otevřeno 10 digitálních přeshraničních koridorů, které mimo jiné umožnily uskutečňovat živé testy pro kooperativní připojení a automatizovanou mobilitu 5G
 • EU | Scoreboard testů 5G na mezinárodních trzích. USA: Verizon 5G Home test zahajuje 1. října 2018; AT&T 5G test očekáván později v roce 2018 nebo z počátku 2019; Sprint a T-Mobile 1. pololetí 2019
  Čína: China Mobile má náskok, další dva operátoři se zpožděním. Test zahájí 2019, 2020 komerční provoz
  Japonsko: Test plánován v srpnu 2020 k Olympijským hrám
  Jižní Korea: Test zahájí v březnu 2019
  Saudská Arábie: Licence vydány v květnu 2018, test zahájí ve 2. pololetí 2019
  Katar: Síť 5G OOredoo spuštěna v květnu 2018
  UAE: Omezený 5G provoz zahájen v květnu 2018
  Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) pracuje na vytvoření globálního standardu G5. Očekává se, že úplný normotvorný proces nebude dokončen až do počátku roku 2020.
 • EU | Výběrová řízení pro příděl rádiových kmitočtů pro 5G v EU.
  Zahájená řízení
  Dánsko: 700 MHz, 900 MHz a 2300 MHz
  Německo: 2 a 3,6 GHz, Francie-3,5 GHz a 26 GHz,
  Litva-3,5 GHz, Lucembusrsko – 700 Mhz a 26 GHz,
  Malta-700 MHz, Polsko – 700 MHz, 3,5 GHz a 26 GHz, Portugalsko – 700 MHz, Rumunsko 700 MHz,
  Slovensko – 26 GHz, Slovinsko 26 GHz, Švédsko 26 GHz a Velká Británie: 26 GHz.
  Pásmo 3,5 GHz již bylo přiděleno v 7 členských státech: Česká republika, Maďarsko, Irsko, Lotyšsko, Slovensko, Španělsko a Velká Británie. Plánované aukce v Q4 2018: Rakousko, Finsko, Itálie, Švédsko.
  Ukončená řízení
  Pásmo 700 Mhz již dříve přiděleno ve Finsku, Francii, Německu a Švédsku
  Finsko 2. října: Telia Finland vyhrála v aukci o pásmo A (3410-3540 MHz), s nabídkou 30.26 milionů EUR; Elisa má pásmo B (3540-3670 MHz) s nabídkou 26.35 milionů EUR; DNA má pásmo C (3670-3800 MHz) a nabídla 21.00 milionů EUR.
  Itálie 3. října: Italské výběrové řízení na pásmo 5G je ukončeno, částka byla zvýšena na 6,55 miliardy EUR, o více než 4 miliardy EUR nad minimální rezervou ve výši 2,5 miliardy EUR. O kmitočty soutěží v pásmech 694-790MHz, 26,5-27,5GHz a 3,6-3,8GHz společnosti Telecom Italia (TIM), Wind Tre, Vodafone, Fastweb a Iliad – nabídly o 164 procent více než nabídly v úvodu aukce 11. září – zvýšení především díky poptávce po spektru 3,7 GHz, k dispozici má být od 1. ledna 2019 (to získalo celkem 4,35 miliardy EUR).
 • ČR | Stát chystá digitální mapu České republiky. Nevyčerpaných čtrnáct miliard korun, které dostala z Evropské unie Česká republika na rozvoj rychlého internetu, možná najde uplatnění již za několik měsíců. Předpokládá to Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie, která sdružuje společnosti podnikající v informačních technologiích. Klíčové je v současnosti podle Zajíčka přesunutí peněz na jiné dotační tituly, o čemž už zástupci ministerstev pro místní rozvoj a průmyslu začali s Evropskou komisí vyjednávat. Celkem by měl projekt vyjít na několik miliard korun. Největší část přitom spolkne samotné zaměřování veškerých sítí v Česku.
 • EU | BEREC připravuje pro trh telekomunikací sadu nových dokumentů. BEREC sdělil počátkem října, že na základě své střednědobé strategie 2018–2020 vypracuje v létech 2019 a 2020 celkem dvanáct směrnic, příkladem jsou kritéria pro sítě velmi vysoké kapacity za účelem posouzení udržitelnosti domácího cenového modelu nebo aktualizace směrnice BEREC k síťové neutralitě.
 • EU | Deutsche Telekom zahájí komerční provoz 5G v roce 2020 (Reuters). Deutsche Telekom zahájí v Německu komerční provoz 5G v roce 2020, pokud bude k dispozici dostatek komerčních zařízení, řekl generální ředitel Tim Hoettges 10. října 2018, a současně obnovil závazek investovat 5,5 miliard EUR (6,32 mld. USD) ročně do budování vysokorychlostní sítě společnosti Telekom. Německo připravuje aukci 5G licencí na počátek roku 2019.
 • EU |  Zavádění FTTH ve Španěsku zrychluje. Španělský telekomunikační regulátor CNMC nedávno zveřejnil aktuální tržní údaje o vývoji pevného širokopásmového připojení v zemi.
  Údaje CNMC potvrzují stálý růst FTTH ve Španělsku: Po navýšení 154 000 linek v červnu 2018 dosáhly aktivní přípojky FTTH celkově čísla 7,6 milionu a již se pokrývají 50 % celkového trhu pevných vysokorychlostních připojeni v zemi.
 • EU | Ukazatele francouzského trhu potvrzují stálý růst FTTH. Podle ukazatelů pro francouzský trh telekomunikací ve 2. čtvrtletí roku 2018 nedávno zveřejněným telekomunikačním regulátorem ARCEP, vývoj počtu přípojek FTTH pokračuje stálým tempem.
  Na konci června 2018 představovali účastníci FTTH/B již 50% vysokorychlostního připojení k internetu, což celkově činí téměř 4 miliony připojení. Vláda se také stává hlavním spolutvůrcem díky rozumné cenové regulaci.
 • EU | Nizozemský trh FTTH přidal dalších 285 000 domů, zájem investorů roste. Na konci září měla přibližně jedna ze tří holandských domácností (36 %) přístup k vysokorychlostnímu připojení vláknem. Očekává se, že v příštím roce bude dosaženo úrovně téměř 40% pokrytí, což je podpořeno zvýšeným zájmem zahraničních investorů v zavádění systému FTTH. Aktivními investory jsou Antin (Eurofiber), EQT (Delta, CIF), Arcus (E-Fiber) a Ancala (Fore Freedom).
 • EU | Telecom Italia pokrývá 2500 lokalit vysokorychlostním připojením 100 Mbit/s. Společnost Telecom Italia (TIM) oznámila, že její pevné linky „ultrabroadband“ s rychlostí přístupu od 100 Mbit/s do 1 Gb/s jsou nyní k dispozici 19 milionům domácností v 2500 italských lokalitách, což odpovídá 80 procentům země. TIM zároveň uvedla, že prostřednictvím sítí FTTH se může rychlostí až 1 Gb/s připojit 2,9 milionů domů ve 116 lokalitách.
 • EU | Zavádění konektivity 5G New Radio. Tento měsíc představila společnosti Ericsson společně s firmami AT & T a T-Mobile první veřejné datové spojení 5G NR over–the – Air (OTA). Přenos se uskutečnil v pásmu 39 GHz s technologií Ericsson Radio System AIR 5331 a s platformou Intel 5G Mobile Trial. 5G NR je zcela nové rozhraní pro 5G.
  Společnost Ericsson rovněž oznámila, že podepsala smlouvu za více než 3,5 miliard USD na podporu celosvětového nasazení 5G u společnosti T-Mobile. Ericsson poskytne společnosti T-Mobile nejnovější hardware a software 5G New Radio (NR) vyhovující normám 3GPP.
 • EU | Deutsche Telekom povolává AI na pomoc v plánu na zavádění FTTH. Deutsche Telekom oznamuje, že pracuje v zájmu efektivity plánování msítě FTTH s umělou inteligencí. Software byl vyvinut výzkumným ústavem Fraunhofer FPI.
 •  EU | Vodafone Deutschland investuje do nasazení gigabitového připojení. Operátor oznámil, že v rámci společnosti Giga-Business se společnost Vodafone Deutschland zaměřuje na 100 000 podniků ve 2 000 lokalitách s investicí ve výši 1,4 až 1,6 miliardy EUR; společnost Giga-Municipality bude ve spolupráci s obcemi investovat do rozšíření služeb 1 Gbps pro 1 milion venkovských domů. Do roku 2022 hodlá zavést gigabitové vysokorychlostní připojení do celkem 25 milionů německých budov.
  Vodafone sdělil, že v České republice, Maďarsku a Rumunsku bude vysokorychlostní připojení ve vlastní síti k dispozici pro 1,8 milionu domácností.
 • EU |  BT přesunul 31 000 zaměstnanců do společnosti Openreach. Skupina BT oznámila, že převedla 31 000 zaměstnanců do Openreach, jejího obchodního celku pro přístupovou síť, který byl podroben kontrole ze strany konkurentů a britské regulační společnosti Ofcom pro potenciálně protisoutěžní praktiky. Převod zaměstnanců je poslední částí odpovědi společnosti BT na tvrzení, která uvádí, že se jednotka stala samostatnou právnickou osobou, nazvanou Openreach Ltd.
 • EU | Telefonica plánuje prodej svých jednotek v Mexiku a Střední Americe. Španělská Telefonica plánuje úplný nebo částečný prodej svých dceřiných společností v Mexiku a Střední Americe, aby snížila své zadlužení.
  Podle zdrojů jsou rozhovory v pokročilé fázi, s možností uzavření dohody v nadcházejících týdnech, uvádí El Economista.
 • EU | Orange Poland a Huawei spustily základnu 5G v Gliwicích. Jedná se o první 5G testy v Polsku prováděné v terénu. Testy prováděné mimo laboratoř umožnily firmám posoudit vliv husté zástavby městských budov, vysokých budov nebo atmosférických podmínek na spektrum 3,4-3,6 GHz. Technici používají anténu Huawei, která podporuje masivní MIMO, skládající se z desítek prvků pro vysílání a příjem signálu, která nahrazují anténu pro LTE.
 • SVĚT| Počet uživatelů mobilních širokopásmových služeb dosáhne do konce roku 2018 počtu 4,4 miliardy, říká ITU. Podle nové zprávy, kterou dnes zveřejnila Mezinárodní telekomunikační unie, agentura OSN, která dohlíží na komunikační standardy, iniciativy teledensity a konektivity – do konce letošního roku bude mít celosvětově 4,4 miliardy uživatelů mobilních širokopásmových služeb, což je nárůst o 1,1 miliardy vůči posledním měřeným údajům před třemi lety.

Rozhovor vedl Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-03.

Na úvod našeho rozhovoru bych velmi rád podotkl, že s panem Josefem Šelepou máme dlouhodobý vřelý vztah, kdysi postavený na obchodních principech a později na přátelských setkáních v rámci APVTS (Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí) a ICT UNIE. Je mi ctí ho osobně přivítat na stránkách našeho časopisu.

Josefe, léta Tě všichni známe jako spoluzakladatele a dlouholetého šéfa společnosti TTC MARCONI. Jak hluboko do minulosti sahají základy této společnosti a existuje souvislost s italským vynálezcem Guglielmem Marconim?

Dříve než odpovím, mi dovol, abych ti poděkoval za milé přivítání na stránkách časopisu, který dnes už vychází neuvěřitelných 55 let a jehož jsi vydavatelem. Svaťo, milého přivítání hned využiji k tomu, abych na první otázku odpověděl trochu zeširoka a osobně.
Po škole jsem nastoupil v roce 1970 jako vývojář do Výzkumného ústavu telekomunikací, který až do sametové revoluce vyvíjel telekomunikační systémy pro podniky koncernu TESLA. Dnes to zní možná komicky, ale my jsme byli přesvědčeni, že naším posláním je budování a rozvoj československých telekomunikací, a opravdu jsme se snažili. Na konci osmdesátých let byl náš výzkumák prestižním pracovištěm s vysoce kvalifikovaným týmem specialistů. Československý telekomunikační průmysl však zůstal v izolované bublině tehdejší RVHP daleko za vyspělým světem.
Do revoluce neměl o výsledky našeho vývoje ani o naše specialisty nikdo velký zájem, protože výrobní podniky TESLA chrlily do zemí RVHP a zejména do bývalého SSSR velmi omezený sortiment již mírně zastaralých zařízení a trh bývalého SSSR byl velmi hladový. Po revoluci se nám však otevřel prostor k seberealizaci a já jsem začal snít o vytvoření podniku, který využije náš značný technický potenciál. Ještě v roce 1990 jsme deklarovali svůj záměr stát se standardním výrobcem telekomunikační techniky a přejmenovali se už v roce 1991 na TESLA TELEKOMUNIKACE. Scházel však širší sortiment výrobků a zkušenosti z tržního prostředí – zejména obchodní. Přitom nenasycený československý telekomunikační trh rychle zaplňovaly zahraniční koncerny (Siemens, AT&T, Philips…) za pomoci rychle vznikajících a dnes už neexistujících tuzemských společných podniků.

Více v časopise…

Autor: Lubomír Bokštefl, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-03.

Fenomén „Internet“ je velmi obsáhlé téma, které, kdybych měl ambice jej popisovat podrobně, by zabralo mnoho prostoru. A s dovětkem v České republice ještě o mnoho více. Omezím se proto pouze a jen na jedno ze současných témat, které s tímto fenoménem souvisí. Tím je podpora budování vysokorychlostního internetu. Specificky pak na popis způsobu hodnocení a výběru projektů vhodných pro dotační podporu. Projekty jsou součástí probíhajícího operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK 2014-2020), spolufinancovaného z dotačních prostředků Evropské Unie.

V současné době vrcholí přípravy na vypsání výzvy k předložení projektů se žádostí o dotaci. Cílem projektů musí být zajištění rychlého přístupu k internetové síti v oblastech, kde takovéto možnosti doposud nejsou a ani je soukromí investoři neplánují v příštích třech letech vybudovat. Bylo identifikováno, že hlavním důvodem proč v těchto oblastech potřebná infrastruktura není k dispozici a bez podpory ani k dispozici nebude v budoucnu vybudována, je nepřiměřeně dlouhá doba návratnosti investice do vysokorychlostního připojení.

Více v časopise…

Autor: Jan Brouček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-03.

Vysokorychlostní internet – tak často používaný pojem. Víme ale, co přesně toto označení znamená? Jaké má souvislosti a jaké má důsledky, když někdo takový pojem použije?
Technický termín „vysokorychlostní internet“ má přesný význam. Znamená připojení k internetu s rychlostí nejméně 30 Mbit/s v sestupném směru (downstream). Je to služba přístupu k internetu s deklarovanou rychlostí stahování (download) aspoň 30 Mbit/s.
Pojem vysokorychlostní internet ovlivňuje nejen technické předpisy, ale i legislativu poskytování služeb elektronických komunikací. To znamená, že ovlivňuje podmínky podnikání v oboru ICT možná více, než jsme si ochotni připustit.
Od pojmu vysokorychlostní internet je odvozen i pojem vysokorychlostní síť elektronických komunikací. To je taková síť, která je schopna poskytovat připojení k vysokorychlostnímu internetu. A už tady máme první legislativní novinku, která je přímo vázána na definici vysokorychlostního internetu. Jedná se o zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Zákon byl přijat na jaře 2017 a další zákony a legislativní úpravy budou přibývat. Například nejnovější je zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. S pojmem vysokorychlostní síť/vysokorychlostní internet se budeme v ICT setkávat poměrně často. V dokumentech Ministerstva průmyslu a obchodu (dále MPO), v dokumentech regulátora – Českého telekomunikačního úřadu (dále ČTÚ), ale i dokumentech Ministerstva vnitra (MV), vlády ČR, orgánů Evropské unie, BEREC- sdružení evropských regulátorů atd.
Podívejme se proto z blízka, co termín vysokorychlostní internet znamená. A zjistíme, že v některých případech to není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Budeme muset přemýšlet.

Více v časopise…

Autor: Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-03.

Již více než 10 měsíců se členové ICTU, ve spolupráci s Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, Českou bankovní asociací, Českou asociací pojišťoven, CACIO, Českou asociací elektronických komunikací, Asociací provozovatelů mobilních sítí, NIC.CZ, aktivně podílí na přípravě návrhů změn zákonů, které jsme identifikovali jako ty nejvíce bránící plošnému a úspěšnějšímu procesu digitalizace.

Nejdříve jsme takto identifikovali 24 zákonů a v rámci nich více než 160 ustanovení, které by bylo vhodné novelizovat. Samozřejmě, že to není konečný výčet. Odstranění všech, dnes již z pohledu digitalizace přežitých zákonů, bude trvat ještě několik let. Není naší ambicí plošně nahrazovat odpovědné veřejné instituce při modernizaci legislativy a ani samozřejmě není v našich silách postihnout všechny nutné změny. Proto jsme se nakonec soustředili na přípravu alespoň návrhů změn zákonů, které vytvářejí rámec pro eGovernment. V průběhu prací jsme však zjistili, že samotné změny těchto zákonů ke skutečně systémové podpoře dalšího skokového rozvoje přístupu k digitálním službám nestačí. Analýzy a diskuze potvrdily, že chceme-li skutečně skokovou a zásadní změnu v používání digitálních služeb občany a podnikateli, je nezbytné posílit práva občanů na digitální služby a nastavit právo se poskytnutí digitálních služeb domáhat i u soudu. Již dnes by totiž podle zákonů mělo být poskytování digitálních služeb ze strany veřejné správy úspěšnější, než tomu je. Zákony již spoustu povinností úřadům stanovují, ale nejsou vymahatelné a ani neexistuje způsob, jak sankcionovat jejich nedodržení. A to nenapravíme dalšími změnami stejných zákonů. Jediné řešení je vytvořit tlak na státní instituce ze strany uživatelů digitálních služeb, tedy občanů, a to právě posílením jejich práv a možností se těchto práv domáhat i u soudů.

Více v časopise…

Autor: Petr Slováček, generální ředitel spol. CETIN, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-03. (Článek byl uveden na serveru LUPA.CZ)

Internet, patrně jednoznačně nejvýznamnější fenomén současnosti. Přestože existují další vynálezy, které si zaslouží velké uznání, internet ovlivnil většinu lidí na naší planetě, zasáhl všechny sociální skupiny, bez ohledu na jejich vzdělání i věk a zcela změnil celá průmyslová odvětví. Náš život by bez internetu vypadal jinak, podstatně jinak. A přitom před 20 lety vůbec nic nenasvědčovalo tomu, jak bude náš současný svět fungovat. Tehdy u nás teprve nastupovaly první GSM telefony, světu vládla hlasová komunikace s tehdy revolučními SMS zprávami. Vidíme, že cyklus inovací se stále zrychluje. Co bude za dalších dvacet let? Pro zjednodušení můžeme budoucí vizi rozdělit do tří částí.

První a nejjednodušší částí je konektivita, čistý přenos dat. Ta prostě bude všude a velká. Zapomeňme na rozdíly mezi technologiemi a na fyzikální limity. Základem budou hybridní sítě, které budou postaveny na optice a budou kombinovat různé technologie pro přístup k síti. Je to stále o velkých investicích, takže se bude vyvíjet i obchodní model, který přítok investic zajistí.

Více v časopise…

Autoři: Prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD., Žilinská univerzita, Ing. Bohumil Adamec, PhD., Žilinská univerzita, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-03.

Článok je pokračovaním článku „Šírenie varovných hlásení prostredníctvom pozemského digitálneho rozhlasového vysielania“, ktorý bol uverejnený v čísle 3/2017 časopisu NGN Telekomunikace.

Skúsenosti z nedávnej minulosti (prírodné katastrofy, rôzne technické havárie) ukázali, že digitálne terestriálne rozhlasové vysielanie je vhodným prostriedkom pre šírenie varovných hlásení širokej verejnosti. Pri takýchto mimoriadnych udalostiach je v prvom rade potrebné dotknutú verejnosť v čo najkratšom čase informovať o vzniknutej situácií. V porovnaní s masovo rozšírenými sieťami mobilných operátorov, resp. so sieťou Internet, je sieť terestriálnych rozhlasových vysielačov veľmi robustná a odolná voči preťaženiu, ktoré pri mimoriadnych udalostiach spravidla nastáva. Moderné systémy digitálneho terestriálneho rozhlasového vysielania T-DAB/T-DAB+ obsahujú všetky funkcionality, ktoré sú potrebné pre implementáciu varovných hlásení do rozhlasového vysielania, vrátane podpory viacjazyčných doplnkových textových informácií.

Více v časopise…

Autor: Jaroslav Hrstka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-03.

Udržitelný rozvoj měst vyžaduje zavádění inteligentních řešení, která umožní lepší správu služeb, zlepšení kvality života a snížení provozních nákladů. Očekává se, že kritickým prvkem úspěšnosti pro tyto a další iniciativy bude technologie LoRa, která byla vyvinuta pro zajištění levné obousměrné komunikace v rámci Internetu věcí.

Lidé po celém světě se stále více stěhují do měst, což stimuluje městské úřady k využívání inteligentních technologií, které by městům pomohly vybudovat udržitelnou infrastrukturu, jenž bude zajišťovat inteligentní správu, inteligentní spotřebu energii, inteligentní dopravu, inteligentní infrastrukturu, inteligentní technologie, inteligentní zdravotní péči a samozřejmě inteligentní občany. Koncept inteligentního města (smart cities) je jedním ze způsobů, jak mohou vlády a obce poskytovat udržitelné služby, které jsou nezbytné pro efektivní řešení nárůstu obyvatel ve městech. Technologie LoRa, která náleží do skupiny technologií LPWAN, je založena na protokolu LoRaWAN a je určena pro poskytování inteligentní infrastruktury pro připojení různých senzorů a aktuátorů. To městům dovoluje efektivně shromažďovat a analyzovat data z tisíců připojených zařízení, aby bylo možné efektivně rozhodovat, jaké služby je potřeba nabízet. Sítě založené na LoRaWAN umožňují obousměrnou komunikaci s dlouhým dosahem, což dovoluje pokrytí městských oblastí s minimálními nároky na síťovou infrastrukturu. Technologie LoRa nabízí řešení, která jsou optimalizována pro inteligentní aplikace napájené z malé baterie s výdrží až 20 let. Koncept inteligentního města mění způsob, jakým se města, vlády a občané vzájemně ovlivňují a technologie LoRa představuje řešení jak tento koncept v praxi efektivně a levně realizovat.

Více v časopise…

Autor: MICOS TELCOM, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-03.

FTTH vnitřní řešení s riser kabelem nabízí způsob výstavby optické infrastruktury v objektech různých velikostí. Primární kabel vždy zafukujeme do hlavního rozvaděče MTeH UNI, kde končí nebo jen prochází. Vlákna z příchozího kabelu se provaří na vnitřní riser kabely. Napřímo vždy provaříme potřebný počet vláken, který určuje množství připojitelných bytů. Jako vertikální rozvod instalujeme riser kabel do stoupačky nebo nově vybudované trasy z vkládacích lišt. Pro každých 12 bytů instalujeme na kabel patrový rozvaděč MTeH EASY. V kabelu vyřízneme pracovní okno a vytáhneme 12 vláken, které ukončíme provařením na pigtaily SC/APC. V nejvyšším patrovém rozvaděči ukončíme posledních 12 vláken. Pokud nám nějaké vlákna v kabelu zůstanou, uložíme je v tomto rozvaděči a další rezervu riser kabelu neinstalujeme. Zákazníky připojujeme pomocí patchcordů, které připojíme do patrového rozvaděče a vedeme k zákazníkovi do místa, kde umístíme ONT zařízení.

Více v časopise…

Autor: FitCraft Energy, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-03.

Nejen s horkými letními dny vyvstává otázka, jak ze slunečních paprsků vytěžit maximum benefitů. Energii, kterou nám slunce dává, stále více domácností využívá k přeměně na elektrickou energii. Problematika energetické soběstačnosti a zároveň ekologického přístupu k okolnímu prostředí získává stále větší význam a stává se jedním ze současných i budoucích trendů. Česká firma FitCraft Energy nabízí řešení, které jde s dobou jak z hlediska technologií, tak i designu a variabilnosti využití.

Více v časopise…


Předstihne nás Mexiko?
Drazí čtenáři NG/T, opět zde máme léto a prázdniny. Tedy popravdě už asi půl druhého měsíce si užíváme opravdové letní až subtropické počasí. To se nadá říci ve vztahu k naší demisní vládě či o té staronové, která se snad právě etablovala v průběhu tisku časopisu. Naslibovali se hory – doly, ale skutek stále utíká. Tedy v našem odborném případě, skutečná digitalizace státní správy a snadnější a rychlejší budování vysokorychlostních sítí nové generace. A o tom je náš hlavní rozhovor se Zdeňkem Zajíčkem, prezidentem ICT UNIE. V návaznosti na situaci u nás se můžete seznámit s procesem digitalizace Estonska. Za pozornost stojí i článek dalšího prezidenta a Zdeňka, pana Vaníčka z ČAEK – Kodex elektronických komunikací a jeho transpozice v právním řádu České republiky. V samém závěru časopisu se doberete k analýze přenosové technologie G-fast jako dosavadního vrcholu v hierarchii xDSL – Překoná TDSL G-fast?
Na předposlední dvoustraně uvidíte několik fotografií nadzemních sítí pořízených na obchodních cestách v Latinské Americe. Určitě by byly noční můrou zejména okresního vedoucího údržby a technické evidence a samozřejmě traťových dozorů SPT TELECOMu. Rád bych vyjádřil velké poděkování státní agentuře CzechTrade, která nám významně pomohla při organizaci cesty po Jižní Americe. Zejména se jedná o Terezku Vítkovou a Pavla Eichnera z Mexika, Jiřího Jílka z Kolumbie, Emila Ulrycha z Peru (+ Ekvádor), Josefa Kunického z Chile. Osobně jsem se zúčastnil konference LATAM v Mexico City (španělsky Ciudad de México nebo DF nebo CDMX). CzechTrade nám zajistil jednání i na federálních úřadech odpovědných za telekomunikace. Mile jsem byl překvapen, že i zde běží federální projekty na podporu budování sítí NGN. Jedná se o projekty ALTAN Mexico Conectado a RED Troncal. Ve stručnosti: první projekt ALTAN má v maximální míře využít celonárodní energetické sítě ke zprovoznění optických sítí v provozu „long distance“, vlády jednotlivých zemí poskytnou své budovy, věže, sloupy, silnice pro budování optických sítí. Druhý projekt RED Troncal zahrnuje také soukromé společnosti – operátory k budování a následnému sdílení „backbone“ a „last mile“. Jedná se o projekt tzv. PPP. Nejvíce mě zaujalo to, že projekty jsou pevně a lze říci i profesionálně řízeny odpovědnými federálními úřady. Cíle, parametry a procesy jsou jasně definovány a autorita těchto úřadů je jednoznačná. Proto také projekty běží a začíná se budovat… Bohužel to se nedá říci o našem národním projektu Digitální Česko, tedy zejména o tzv. čtrnácti miliardách korun do vysokorychlostních sítí internetu. Možná už jen o fiktivních 14 mld.Kč…
Čas běží neúprosně dál a za chvíli již budeme „slavit“ pětileté výročí tohoto projektu. Avšak bez proinvestované koruny z OPPIKu. Možná se už situace obrací k lepšímu, protože MPO s odbornou veřejností nachází větší shodu v přípravě 2. výzvy, která by měla být vydána na podzim tohoto roku. Je však jasné, že po celou dobu přípravy „projektu 14 mld.“ provozovatelé sítí a ISP nespali a budování sítí NGA běží svižnějším tempem než před pár lety. Tím pádem se stále reálně mění hodnoty původně zadaných parametrů pro dotace OPPIK. Stav pokrytí NGA sítěmi je daleko lepší, než se při tvorbě OPPIK předpokládalo. Proto není reálné očekávat proinvestování celé sumy 14 mld. Kč na výstavbu NGA sítí v ekonomicky slabých lokalitách a mělo by se zavčasu zvážit i jiné využití! Na počátku roku 2018 bylo navrženo využití zdrojů ve výši 4,2 mld. Kč z tohoto projektu do osy 4.2 OPPIK (ICT a sdílené služby). Avšak Evropská komise neschválila tento přesun. Proto by měli odpovědné orgány velmi rychle hledat, společně s odvětvím, využití části původní alokace na jiný účel v oblasti digitalizace a elektronických komunikací. Zejména tam, kde by mohlo dojít ke snížení nákladů na budování infrastruktury elektronických komunikací. Určitě chybí celoplošné digitální technické mapy, které by byly postupně k dispozici pro všechny druhy podzemní infrastruktury a využívaly by je všechny stavební úřady, projekční kanceláře a další. Samozřejmě s plnou online podporou a legislativní platností. Určitě by se našlo i další využití, které má návaznost na vysokorychlostní sítě elektronických komunikací a posilování konektivity obecně. Musí se však chtít!
Svatoslav Novák

 • ČR | ČTÚ připravuje prostor pro čtvrtého operátora. Český telekomunikační úřad zveřejnil 1. června tzv. Návrh základní principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz.
  Jde o předběžná pravidla, podle kterých se bude příští rok hrát v nové aukci o klíčové pásmo pro 5G sítě.
  K oficiálnímu ukončení DVB-T a převedení pásma 700 MHz pro mobilní sítě dojde 30. června 2020. Už v příštím roce by mělo být jasné, kdo kmitočty získá. V návrhu podmínek ČTÚ počítá s vícekolovou aukcí startující v druhé polovině roku 2019.
 • EU | Evropský parlament a Rada dosáhly politické dohody o reformě telekomunikačních pravidel EU. Po více než dvou letech hledání kompromisů byla 5. června dosažena politická dohoda mezi Parlamentem, Radou a Evropskou komisí o reformě a modernizaci regulačního rámce Evropské Unie.
  Podle Evropské komise bude nový Kodex elektronických komunikací upřednostňovat výstavbu nových vysokokapacitních sítí i se zřetelem na potřeby venkovských oblastí. Aby se dohoda stala zákonem musí být ratifikována Parlamentem a členskými státy.
  Ve stejném termínu se Evropská komise a národní diplomaté dohodli na omezení ceny telefonních hovorů mezi zeměmi EU na 19 centů za minutu. Textové zprávy budou v EU omezeny na 6 centů za SMS.
 • EU | Evropská komise zveřejnila návrh rozpočtu na výzkum a vývoj ve výši 100 miliard EUR. Pro další rozpočtové období EU 2020–2027 Komise navrhuje rozpočet ve ve výši přibližně 100 miliard EUR s určením na výzkum a inovace. Nový program Horizon Europe je celoevropský výzkumný program, který uvolňuje možností pro globální výzkum a inovace (EIC) a bude navazovat na program financování Horizon 2020.
  V této souvislosti konsorcium dvaceti společností, vedené společností InterDigital Europe oznámilo úspěšné dokončení téměř tříletého projektu Horizon 2020, jehož cílem byla realizace koncepčního řešení integrované přenosové sítě 5G backhaul a fronthaul (5G-Crosshaul).
 • EU | Rozpočet EU: Komise navrhuje investice ve výši 9,2 miliardy eur do nového programu digitální transformace. Evropská komise navrhla do nového programu Digitální Evropa vyčlenit investice v objemu 9,2 mld. EUR. Rozpočet na období 2021–2027 navazuje na stávající strategii Digital Single Market. Nový program je zaměřen na mezinárodní konkurenceschopnost EU a rozvoj a posilování strategických digitálních kapacit Evropy. Pokrývá potřeby kapacit vysoce výkonných počítačů, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a pokročilých digitálních dovedností pro jejich využití v podnicích i ve veřejném sektoru.
 • EU | Nástroj pro propojení Evropy (CEF) Telecom: 18,5 milionu EUR na podporu otevřených dat ve veřejném sektoru. Evropská komise zveřejnila pátou výzvu k předkládání návrhů v programu 2018 CEF pro zlepšení přístupu k informacím veřejného sektoru. V tomto rámci vyčlení maximálně 15 milionů EUR na zvýšení kapacity výpočetní techniky s vysokým výkonem (HPC) a datových kapacit Evropské datové infrastruktury a jejich přeshraničního využívání ve veřejném zájmu.
  V roce 2018 poskytne CEF Telecom prostředky v celkové výši 84,4 milionů EUR prostřednictvím grantů určených na infrastrukturu digitálních služeb.
  Žadatelé mají ve lhůtě do 15. listopadu předložit indikativní návrhy na akce s orientačním rozpočtem.
 • EU | Evropská komise jmenovala skupinu odborníků pro AI a zahájila činnost Evropské aliance AI. EK nominovala dne 19. června 52 odborníků do nové skupiny na vysoké úrovni pro otázky umělé inteligence. Skupina složená ze zástupců akademických obcí, podniků a občanských společností podpoří prováděcí směrnici EU o umělé inteligenci z dubna 2018.
 • EU | Účetní dvůr EU varuje Německo před rizikem nenaplnění cílů vysokorychlostního připojení. Evropský účetní dvůr kritizoval Německo za to, že využívá při modernizaci širokopásmových sítí v celé zemi převážně techniku vektoringu a varuje, že Německo nebude schopno udržet krok s evropskými sousedy. Zpráva vydaná v Bruselu 6.června upozorňuje na riziko, že cíle rychlosti až do 1 Gbit/s se v Německu „pravděpodobně nenaplní“.
 • EU | Změna ve vedení skupiny Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic. Milan Vašina (1969), současný generální ředitel společností T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, se rozhodl ukončit své působení ve skupině Deutsche Telekom a požádal představenstvo o uvolnění z funkce k 1. říjnu 2018.
  Ke stejnému dni nastoupí na pozici generálního ředitele José Perdomo Lorenzo (1971). (Pozn.: Lorenzo dříve působil i v ČR. Po roce 2006, kdy přestoupil do společnosti Telefónica Spain se v roce 2008 stal viceprezidentem pro rezidenční segment v Telefónice O2 v České republice. V roce 2014 pak nastoupil do Millicom Group (telekom skupiny s výnosy kolem 6 mld. USD) a převzal současnou pozici generálního ředitele operátora Tigo Paraguay).
 • EU | Adva Optical Networking úspěšně testuje zabezpečený přenos 100 Gbit/s v dálkové optické síti. Společnost Adva Optical Networking oznámila, že ve společném testu s předními národními výzkumnými a vzdělávacími sítěmi (NREN) v Evropě realizovala kvantově zabezpečenou optickou komunikační technologii 100 Gbit/s v dálkové síti. Zkušební provoz prokazuje, že nasazení na provozní infrastrukturu a bude mít zvláštní význam pro společnosti a instituce vyžadující vyšší ochranu přenosu citlivých dat před budoucími dešifrovacími metodami.
 • EU | Telefónika a Huawei spustily kvantovou kryptografii na komerčních optických sítích. Společnost Telefonica ve spolupráci s firmami Huawei a UPM (Universidad Politecnica de Madrid) provedla v červnu demonstraci technologie kvantové kryptografie na komerčních optických sítích. Ve zkušební verzi propojila tři různá místa společnosti Telefonica v oblasti Madridu se softwarově řízenými zařízeními CV-QKD (Continuous Variables – Quantum Key Distribution), vyvinutými společností Huawei Research Lab v Mnichově, a s řídícími moduly a komponenty potřebnými pro integraci QKD s NFV a SDN.
 • EU | Telefónika představila ve Španělsku značku O2. Španělská O2 bude zaměřena na nízkorozpočtový segment a vůči konkurenční společnost Masmovil se vymezí jednoduchou mobilní a konvergentní nabídkou (vlákno a mobil). Mobilní plán obsahuje 20 GB dat a neomezené vnitrostátní hovory a SMS za 20 EUR měsíčně, přičemž konvergentní nabídka zahrnuje stejnou mobilní službu plus symetrické vlákno vysokorychlostního připojení 100Mbit/s a pevnou linku s neomezeným vnitrostátním voláním za 45 EUR měsíčně. Zákazníci mohou také využívat až tři další mobilní linky s 10 GB dat, neomezené volání a SMS, každou za 15 EUR.
 • Svět | Pětina globální datové komunikace bude do roku 2023 v 5G. Do roku 2023 se očekává, že více než 20 procent celosvětové mobilní datové komunikace bude uskutečněno prostřednictvím sítí 5G, uvádí ve zprávě o mobilitě společnosti Ericsson. Provoz 5G bude 1,5krát vyšší než celkový provoz v sítích 4G / 3G / 2G, protože se odhaduje, že jeho objem vzroste v období od roku 2018 do roku 2023 osmkrát, čímž dosáhne téměř 107 megabytů (EB) za měsíc. Ericsson již dříve odhadl, že před koncem roku 2023 bude v 5G více než 1 miliarda účastníků tohoto připojení, což by mělo představovat přibližně 12 procent všech mobilních účastníků.
 • EU | Deutsche Telekom a Vodafone dokončují roamingový test s úzkopásmovou NB-IoT. Asociace GSMA uvedla, že Deutsche Telekom a skupina Vodafone v červnu úspěšně dokončily první mezinárodní roamingový zkušební provoz v Evropě s využitím licencované technologie NB-IoT. GSMA uvedla, že služba zajistí bezproblémové pokrytí a nepřetržitou službu pro miliony připojení pomocí sítí LPWA (Low Power Wide Area). Test byl proveden při komunikaci na síti Vodafone ve Španělsku a v síti T-Mobile v Rakousku na komerčních modulech NB-IoT.
 • EU | Německo vytyčuje plány na zavedení gigabitového mobilního přístupu. Vodafone Německo na CEBIT 2018 oznámil, že Düsseldorf a Frankfurt budou prvními německými gigabitovými městy v mobilních službách a to od září 2018. Společnost již vystavěla řadu mobilních základnových stanic pro rychlosti až 1 Gbit/s. V praxi mají zákazníci široký přístup k rychlostem přesahujícím 700 Mbps, což přinese účastníkům Vodafonu zcela nové možnosti.
  Pozadu nezůstal operátor Unitymedia (dceřiná společnost Liberty Global), který v rámci iniciativy Gigabit City na 2018 ANGA COM v Kolíně nad Rýnem oznámil, že Kolín nad Rýnem a Düsseldorf se stanou příštími gigabitovými městy. První domácnosti a společnosti v Kolíně nad Rýnem a Düsseldorfu budou mobilní přístup k internetu rychlostí vyšší než 1 Gbit/s do prosince 2018.
 • EU | Telefónika má ve Španělsku 20 mil. domácností s optickou přípojkou. Společnost dosáhla tohoto milníku v zatím největší síti FTTH v Evropě přibližně 6 let poté, co začala tuto technologii budovat. Telefónika nyní přešla do zavádění FTTH do středních a malých lokalit poté, co již prakticky dokončila výstavbu optické sítě ve větších městech položením 244 000 km kabelu. Počet účastníků s optickým připojením se meziročně zvýšil o 13,5 procenta na 3,42 milionu, což odpovídá 59 procentům celkové fixní širokopásmové báze společnosti.
 • EU | Velkoobchodní divize Telefóniky přesunuje hlas do IP. Divize Telefónica International Wholesale Services do konce tohoto měsíce přesune hlasový provoz do své nové mezinárodní sítě IP. Telefónika tvrdí, že je mezi prvními velkými operátory, kteří po dokončení hlasové migrace zcela přejdou do IP. To rovněž poskytne základnu pro služby VoLTE a 5G, a rovněž virtualizaci, což umožňuje společnosti Telefónica vyvinout automatizační platformu založenou na predikci a strojovém učení.
 • Svět | Rusko přejmenuje své ministerstvo komunikací na Ministerstvo informačních a komunikačních technologií. Ruská vláda plánuje změnu názvu ministerstva komunikací a sdělovacích prostředků na ministerstvo informačních a komunikačních technologií, uvádí Cnew.ru a cituje zdroje, které jsou s touto věcí obeznámeny.
 • EU | Téměř třicet tisíc pracovníků TIM přistoupí na snížení pracovní doby v rámci dohody s odbory. Společnost Telecom Italia (TIM) zveřejnila podrobnosti dohody s odborovými organizacemi ohledně plánů na snížení stavu o celkem 50 000 italských zaměstnanců. Dohoda také předpokládá přijetí opatření „obranné solidarity“ pro 29 736 pracovníků, což je systém podporovaný státem, který vyžaduje, aby si zaměstnanci snížili pracovní dobu o 10 procent výměnou za nižší plat. Režim solidarity vejde v platnost dnem 19. června 2018.
 • Svět | Společnost Sterlite Tech zahajuje síťové služby umožňující 5G, FTTH. Společnost Sterlite Tech celosvětově debutovala na ANGA COM 2018 s kabelem Airblown Micro, kabelem Micro – 4mm, kabelem řady Micro Bullet a kabelem Riseri. Dva nové mikrokabely a zafukovací kabel mohou využívat stávající i nové systémy kabelovodů pro umístění násobných počtů vláken v rozvodné síti.

 

Rozhovor vedl Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

Pane prezidente, před dvěma roky jste nastupoval do vedení ICT Unie. S jakými cíli jste do tohoto angažmá nastupoval a jak se je dosud podařilo naplnit?

Při svém nástupu do vedení ICT Unie, největší odborné asociace reprezentující více než 60 obchodních společností nabízejících své produkty a služby na trhu ICT, jsem měl několik velkých výhod. Za prvé, díky mým předchůdcům jsem nastupoval do stabilizované organizace s vysokou odbornou erudicí a hlavně ochotou své dovednosti, zkušenosti i odborné kapacity nabízet státu jako partner při další modernizaci a zlepšení podmínek života v česku.
Za druhé, mé dlouholeté působení v různých pozicích na straně státu a zde získané zkušenosti o přínosech spolupráce se soukromým sektorem, mi umožnily velmi rychle připravit a zahájit aktivity ICT Unie směrem k odpovědným zákonodárným i exekutivním orgánům státu. Přiznávám, že jsem byl velmi nemile překvapen zjištěním, že bohužel stát o takovou spolupráci a partnerství příliš nestojí. Je potřeba přiznat, že v posledních několika letech se České republice v oblasti digitalizace opravdu příliš nedařilo. Vládnoucí exekutiva nebyla schopná definovat jasné cíle ani soubor opatření k jejich dosažení. To nás řadí k evropskému průměru, a to právě ještě jen díky komerčnímu sektoru, který svým aktivním přístupem k digitalizaci zachraňuje alespoň průměrné pozice. Kdybychom porovnávali jen eGovernment, obsadila by Česká republika dokonce poslední místa na žebříčku. A neochota naslouchat partnerům byla právě jednou z příčin.
Ptal jste se na mé cíle. Ti co mne znají, vědí, že mým celoživotním snem je funkční moderní stát, poskytující svým občanům kvalitní moderní služby, způsobem odpovídajícím současnému technologickému vývoji. Stát, který svým občanům slouží, a to bez zbytečného obtěžování a neopodstatněné administrativní zátěže. Logické a asi i očekávatelné tedy bylo, že se ICT Unie postupně bude chtít stát významných partnerem odpovědným politikům a úředníkům a napomůže státu dohnat ztrátu v digitalizaci z posledních několika let.

Více v časopise…

Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

Estonsko-ruské a lotyšsko-ruské vztahy jsou všechno možné jen ne dobré, a to dá se říci už od počátku estonské a lotyšské samostatnosti vyvzdorované v roce 1989 i přes masové demonstrace ruské páté kolony za zachování sovětského Estonska. Záhy po získání samostatnosti se však ukázalo, že ani země s pouhými 1,3 miliony obyvatel není i přes uvedenou zátěž malá pro velké historické změny.

Převážně agrární Estonsko zahájilo po převratu systematickou propagaci řady záměrů, které mj. vedly k založení projektu elektronické správy věcí veřejných eEstonsko tak, aby se v budoucnosti mohlo stát jedním z prvních „bezpapírových států“ a jednou z nejrozvinutějších digitálních společností v EU.

Více v časopise…

-sat-, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

Evropská komise zveřejnila v květnu Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI), který se zaměřuje na výsledky dosažené členskými státy v oblasti digitalizace. Index vychází z dat z roku 2017 a 2018 a posuzuje pokrok jehož členské státy dosáhly v oblasti digitalizace v kapitolách Konektivita, Lidský kapitál, Využívání internetových služeb, Integrace digitálních technologií a Digitální veřejné služby.

Více v časopise…

Jaroslav Hrstka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

Doprava je významnou součástí moderní ekonomiky, která v rozvinutých zemích tvoří 6–12 % hrubého domácího produktu. Přestože doprava výrazně zlepšuje naše životy, mnoho problémů jako dopravní nehody, dopravní zácpy či nadměrné emise zůstává nevyřešeno. Článek se zabývá problematikou inteligentní dopravy, která je považována za možné řešení výše zmíněných problémů a diskutuje možnosti mobilních operátorů na čtyřech vertikálních trzích, a to telematiky, komunikace V2X, inteligentního parkování a sítí pro tísňové služby.

Rozvoj dopravy je považován za nejvýznamnější hybnou sílu společenského pokroku. Doprava umožňuje lidem vzájemně interagovat a dodávat zboží a poskytovat služby po celém světě. I když doprava výrazně zlepšuje naše životy, stále zůstává k vyřešení mnoho problémů, které způsobují nemalé a bohužel nejen finanční ztráty. Každým rokem celosvětově zemře v důsledku dopravních nehod přes jeden milion lidí; nadměrné emise vozidel jsou jednou z hlavních příčin globálního oteplování; dopravní zácpy způsobují podnikům neuvěřitelné množství logistických poplatků a způsobují obrovské časové ztráty při každodenním dojíždění do práce.
Koncept inteligentní dopravy má čtyři hlavní cíle: zvýšení bezpečnosti, vyšší produktivitu a efektivnost, větší šetrnost k životnímu prostředí a lepší kvalitu života.

Více v časopise…

Charles Brookson, Zeata Security Ltd. a předseda ETSI TC CYBER, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

Internet se stává kritickou infrastrukturou jak pro podniky, tak pro jednotlivé uživatele a jeho bezpečnost je tak jasnou prioritou. Zajištění bezpečnosti je rovněž základem pro realizaci moderního propojeného světa a zásadním faktorem pro vytvoření důvěry s uživateli, což je nezbytné pro dosažení komerčního úspěchu nových technologií, které se objevují v rámci Internetu věcí (IoT) a také při realizaci konceptů Průmysl 4.0 a eHealth.

Dalším důležitým trendem je rostoucí závislost na virtualizačních technologiích, které ve spojení s datovými sítěmi umožňují cloud computing. Koncept, který síťový operátoři využívají, se nazývá virtualizace síťových funkcí (Network Function Virtualisation, NFV). Virtualizace přináší řadu výhod, ale také některé specifické bezpečnostní hrozby. Aby bylo možné těmto hrozbám účinně čelit, je nezbytné vyvíjet důvěryhodné počítačové platformy, které zajistí, že uživatelé budou ochotní důvěřovat zabezpečení aplikací provozovaných na těchto platformách.

Více v časopise…

RNDr. Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

I23. května bylo pod záštitou rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., otevřeno Centrum města budoucnosti (CMB) v areálu Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC ČVUT. Kromě setkání se zástupci významných světových technologických společností, které se staly partnery tohoto projektu, jsme měli příležitost se zúčastnit i slavnostního otevření laboratoře Virtualizace Prahy za účasti primátorky Adriany Krnáčové.

CMB (anglicky CCF – Centre of City of Future), je koncipováno jako virtuální experimentální testbed města, regionu, krajiny a v něm rozmístěné technické infrastruktury, ostatních typů urbanistických osídlení a celků, které se v tomto prostoru nacházejí. Vše společně vytváří komplexně propojený systém, který bude sloužit k výzkumu, propojování akademické sféry, komerční sféry a zástupců municipalit, k prezentaci projektů a ke vzdělávacím účelům. Toto pracoviště je součástí oddělení Inteligentních systémů vedeného prof. Ing. Vladimírem Maříkem, DrSc., ředitelem CIIRC ČVUT, a bude fungovat pod vedením Ing. arch. Michala Postráneckého.

Více v časopise…

Ing. Václav Křepelka, Ph.D., ČVTSS – FITCE CZ, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

Následující článek navazuje na [3], převzatý z autorovy přednášky na semináři Pobočky ČES v Táboře Měření a údržba sdělovacích kabelů XLVIII, který uvedl přenosovou technologii G-fast jako dosavadní vrchol v hierarchii xDSL. 10. května 2017 byl na G-fast konferenci v Paříži přednesen příspěvek [1] předjímající ještě další vývoj přinejmenším řádový směrem k TDSL, tedy Terabitovou DSL. Následující text se věnuje dalšímu zvýšení přenosové rychlosti a tedy zvýšení přenosové kapacity, jinými slovy zda je možno i následující neuvěřitelnou hranici přenosové rychlosti po metalických párech opět překonat. Jak ovšem vyplyne z dalšího textu, nejedná se o již vyvinutou a zaváděnou technologii, ale o námět pro další vývoj na základě zcela nových principů přenosu blížících se přenosu bezdrátovému.

[1] Cioffi, J., http://www.assia-inc.com/wp-content/uploads/2017/05/TDSL-presentation.pdf
[3] Křepelka, V., Vysokorychlostní přenosy po metalických kabelech včera, dnes a zítra, Telekomunikace 2/2017

Více v časopise…

Petr Kabilka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

Dne 31. května proběhla akce s názvem Praxe v sítích – Na samotě u lesa ve Skalském dvoře, kde se sešli zástupci 38 firem z oblasti telekomunikací, kteří se více či méně zabývají výstavbou optických sítí.

Akce se nesla v uvolněném duchu a ve stylu „Na samotě u lesa“. To hosté zjistili hned po příjezdu k hotelu, který je zasazen do krásné přírody na Vysočině. Úvodní zahajovací scénka z filmu Na samotě u lesa odstartovala panelovou diskuzi, jejíž cílem bylo vtáhnout do problematiky výstavby poslední míle všechny účastníky konference.

Více v časopise…

MICOS Telcom, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

Fotoreportáž z Ekvádoru, Mexika a Chille

Více v časopise…

Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

„Vlajkovou lodí“ činnosti České asociace elektronických komunikací z. s., která
v letošním roce oslaví 20. výročí svého založení, jsou výroční konference. Mají vždy
aktuální program odrážející hlavní události v oborech elektronických komunikací
a tvorby a ochrany obsahu. Poslední z řady těchto konferencí se konala 31. května
2018 v Hotelu Don Giovanni v Praze.

Více v časopise…


RENESANCE KANDELÁBRU
První číslo našeho magazínu vás vítá, (holt s mírným zpožděním) v roce 2018. Určitě jste zaznamenali tiskovou zprávu českého T- MOBILE o zásadním rozhodnutí, masivně investovat do optických sítí v České republice, podobně jako již několik let na Slovensku. Jsem velice rád, že výkonný ředitel Branimir Maric poskytl našemu časopisu rozhovor, jak vidí nejen vlastní investice T-MOBILE ČR, ale podělil se i o zkušenosti ve výstavbě sítí na Slovensku a v dalších zemích.
V tomto čísle přinášíme aktuální informace z únorové konference FTTH Council ve španělské Valencii. Stručně řečeno, jak se zvyšují požadavky na rychlost a kvalitu sítí nových generací, tak se úměrně tomu rozvíjí trh s FTTx produkty. To má samozřejmě také dopad na nedostatečné výrobní kapacity kabeloven, na nedostatek skleněného vlákna, a na druhé straně to má pozitivní dopady na poptávku celého telekomunikačního síťového sektoru. Významný tlak je na snižování cen budování sítí a všeho co k tomu přísluší. Proto se hledají nová, levnější řešení. Možnosti existují. Budování síťové infrastruktury za využití stávajících prvků ulic, silnoproudých nadzemních vedení, budov, povrchových kolektorů, atd. Do popředí se proto vracejí pro nás tak jednoduché věci jako jsou sloupy veřejného osvětlení nebo samotné chodníky. Pozor, stávají se z nich velmi cenná a strategická aktiva. Celá Evropská Unie již mnoho let mluví o digitální Evropě, o digitální společnosti a o tom, jak předběhneme USA. Přijímají se různé strategie, plány a legislativní doporučení, ale vesměs je to v teoretické rovině. V členských zemích je to pak na vládní úrovni uděláno tak, „aby se vlci nežrali a koza zůstala celá“. Kdy, se u nás konečně najde osvícený-pragmatický úředník, který spolu s telekomunikačním průmyslem stanoví a uzákoní taková opatření, která opravdu tomu, co chce EU a nakonec i my, reálně a rychle pomohou. Zjednodušená a urychlená stavební administrativa, jasně definované priority výstavby a modernizace prostorových norem a vstřícnost municipalit ke skutečnému růstu regionů.
Ve Valencii jsme se několikrát setkali s požadavky na jednoduchá podzemní FTTx řešení. Zejména v chodnících, max. 30–40 cm pod povrchem, s flexibilním propojováním a odbočováním, samozřejmě s požadovanou pevností a krytím IP 68. Další zase hledali nová řešení pro sloupy veřejného osvětlení, které by mohly mít ve své patě ukončení vlákna pro napojení 5G mini-stanic. V porovnání se současnou sítí LTE přinese další generace mnohem vyšší přenosovou rychlost. Zatímco u LTE hovoříme o několika set megabitech, u 5G se pohybujeme v gigabitech. To bude znamenat mnohem hustší výstavbu základnových stanic a dalších expandérů. A k tomu se hodí právě zmíněné pouliční osvětlení. Když si k tomu ještě přidáme přídavné jméno „SMART“, pak je jasné, že tzv. kandelábr se dostává po mnoha desetiletích opět na scénu. Takový SMART kandelábr, může v sobě integrovat mnoho nových a potřebných prvků. Kromě osvětlení může zajišťovat:
1. optickou přípojku, 2. zásuvku a technologii pro nabíjení elektromobilů, 3. tím i platební systém, 4. kamerový bezpečnostní a dopravní systém, 5. sledovací systém parkování kolem sloupu, 6. 5G minisite, 7. wifi hotspot, 8. amplion veřejného rozhlasu, 9. SOS tlačítko pro přivolání pomoci, 10. Interaktivní displey pro navigaci turistů a venkovní reklamu, 11. čidla pro měření kvality ovzduší.
Jedná se o vyloženou totální renesanci sloupu, který před více než sty lety svítil plynovou lampou! Myslím si, že takových městských objektů určených k inovaci lze najít více. Jen bude muset být vůle něco změnit i na straně vlastníků těchto někdy zapomenutých a monopolně spravovaných věcí.

Svatoslav Novák

 • EU | Nový akční plán EU k podpoře financování ekologičtějšího a čistšího hospodářství
  Evropská komise představila 8. března strategii pro finanční systém, který bude podporovat unijní opatření v oblasti změny klimatu a udržitelného rozvoje.
  K dosažení cílů, jež si EU vytyčila do roku 2030 v Paříži budou každý rok zapotřebí další investice v přibližné výši 180 miliard €. Komise proto prezentovala plán, který vychází z doporučení skupiny odborníků.
  Plán bude definitivně projednán na vysoké úrovni 22. března 2018 na konferenci pořádané EK.
 • ČR | Publikace zprávy Konvergence ekonomiky v České republice a na Slovensku
  Zprávu vydal dne 9. března 2018 kolektiv generálního ředitelství EK pro ekonomiku a finanční záležitosti v zájmu vyvolání diskuse k otázkám ekonomiky. Popisuje proces konvergence ekonomiky v České republice a na Slovensku od pozdních devadesátých let (více na https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/eb034_en.pdf).
 • EU | Komise představila opatření pro boj proti nezákonnému obsahu na internetu
  6. 3. 2018 Evropská komise představila soubor operativních opatření pro firmy a členské státy, která by měla být implementována v rámci posílení boje proti nezákonnému obsahu na internetu. Jsou to např. jasnější postupy oznamování protiprávního obsahu, zavedení oznamovacích systémů pro uživatele, nebo zavedení automatických nástrojů odstraňujících ilegální obsah. Komise také vyzývá k dohodě o spolupráci s národními donucovacími orgány. Komise bude v následujících měsících sledovat implementaci těchto opatření a na základě výsledků se rozhodne, zda je nutné v této oblasti navrhnout legislativní opatření.
 • ČR | Nabídky na výběr mýtného jsou venku: některé dosahují třetiny očekávané ceny
  8. 3. 2018 O provoz mýta v České republice po roce 2019 se utká čtveřice firem: stávající provozovatel Kapsch, německá T-Systems International, maďarský výběrčí mýta National Toll Payment Services a slovenský SkyToll. Tři nabídky jsou na třetině až polovině očekávané ceny 29 miliard korun za deset let. Jedna byla naopak výrazně nad touto cenou. Termín pro podání předběžných nabídek do tendru 8. březnem vypršel, ministerstvo dopravy nyní bude vyjednávat o cenách a podmínkách budoucího kontraktu, uvedl ministr Dan Ťok.
 • ČR | KB spustila službu online fakturace Fakturoid
  5. března | ČIANEWS
  Všichni klienti s podnikatelským účtem v Komerční bance (KB) mají nově k dispozici službu online fakturace Fakturoid. Jde o aplikaci na vystavování a správu faktur pro živnostníky a menší firmy, která klade důraz na automatizaci – od vydávání a rozesílání faktur přes kompletní správu, automatické upomínky až po párování plateb s bankou. KB sdělila, že jde o první inovaci bezprostředně navazující na evropskou směrnici účinnou od poloviny ledna 2018. Podobné projekty budou následovat.
 • ČR | České specifikum? Eurobarometr jej odhalil
  2. 3. 2018 Celých 88 % Čechů je se svou životní situací velmi spokojeno. Výborně hodnotí zejména situaci na trhu práce i evropskou ekonomiku. Ukázal to nový průzkum eurobarometru. Češi se však od zbytku EU výrazně odlišují svým vnímáním médií: 50 % jich důvěřuje sociálním médiím a internetu. Průměr v EU je 34 %. Důvěra je přitom vyšší mezi lidmi, kteří mají se sociálními médii jen malé zkušenosti.
 • ČR | Digitalizace za všechny prachy
  3. 3. 2018 Vláda Andreje Babiše má nové zaklínadlo – digitalizaci státní správy. Zatím však byly nejvýznamnějším počinem státu v oblasti digitalizace jen Check-Pointy na poštách a Datové schránky. Jenže ty vznikly už v roce 2008.
  Vládní strategie Digitální Česko se v roce 2013 změnila na verzi 2.0, která při zjednodušení cílí na vysokorychlostní internet pro všechny alespoň s rychlostí 30 megabitů za sekundu a pro minimálně polovinu domácností rychlostí sto megabitů za sekundu do roku 2020.
  K digitalizaci státu ze strany politiků však nepadá ani slovo. Za posledních 10 let prošly kromě státu digitalizací snad všechny obory. Banky, pojišťovny, cestovní kanceláře, dodavatelé elektřiny, plynu, telekomunikačních služeb. Ti všichni investovali miliardy korun. Navíc, ví přesně, jak zvýšili efektivitu a jak snížili náklady. Přestávka v digitalizaci státní správy a ticho kolem ní však trvá dodnes.
  Obr. Jsme ve skupině začátečníků
  Zdroj EU eGovernment Report 2017 online public services
   
 • EU | Téměř polovina Švédů používá pro online styk se státními úřady mobilní telefon.
  9. 3. 2018 Již téměř polovina Švédů (48 %) aktivně využívá mobilní telefon k online vyřizování prakticky všech administrativních úkonů vůči státu, zejména v oblastech daní, pojištění a občanské agendy. To je od roku 2015 nárůst o 34 %.
 • EU | EK: Studie EU řeší účast žen v ICT
  8. 3. 2018 Ženy v EU tvoří 57 % absolventů terciárního vzdělávání, ale pouze 24,9 % žen absolvovalo v oboru informačních a komunikačních technologií a jen velmi málo z nich vstupuje do odvětví. Trendy a kvalitativní analýza naznačují, že genderová nerovnost je v podstatě důsledkem přetrvávání silných předsudků o vhodnosti a kapacitách každého pohlaví, a také o samotných technologiích. Tuto situaci mohou řešit změny kultury a iniciativy na mikroúrovni zejména pro rozvoj podnikání žen v oboru.
 • EU | T-Mobile zveřejňuje svůj první mobilní broadband tarif bez omezení
  7. 3. 2018 | Reuters Společnost Deutsche Telekom v úterý uvedla na svůj domovský trh v Německu první celosvětový mobilní tarif. Zbrusu nový balíček MagentaMobil XL, jehož cena za měsíc činí 79,95 euro, se skládá z neomezených možností pro prohlížení a streamování na území Německa a 23 gigabajtů pro roaming v celé Evropské unii. MagentaMobil může mít 5 hodnotových faktorů spolu se zcela novou low-end měsíční nabídkou za 19,95 euro.
 • ČR | BMW do vývojového centra u Sokolova investuje 250 milionů eur
  11. 3. 2018 BMW chce do vývojového centra a polygonu u Sokolova investovat 250 milionů eur, tedy asi 6,35 miliardy Kč. V rámci své největší investice ve východní Evropě zaměstná několik set lidí. Vyplývá to z návrhu prohlášení automobilky a vlády, které by měl 14. března schvalovat kabinet. BMW oznámilo záměr vytvořit testovací centrum pro autonomní řízení a digitální technologie loni v prosinci. Centrum se bude skládat z více než 100 kilometrů zkušebních drah včetně různých technických zařízení pro přenos informací. Celková rozloha bude přibližně 525 hektarů.
 • EU | FTTH 2018: Evropská optická síť zaznamenává 20% meziroční růst účastníků
  Počet účastníků s přípojkou FTTH do domácnosti, resp. FTTB do domu v zemích kontinentální Evropy se zvýšil do konce září 2017 meziročně o 20,4 %, což přestavuje nárůst o 5,1 milionu účastníků. Míra růstu v EU 39 dosáhla v tomto období 34,8 % (po 29,9 % v roce minulém). V členských zemích EU 28 je optickou sítí FTTH/B připojeno více než 20 milionů účastníků a od roku 2010 se penetrace přípojek v optických sítích zvýšila více než čtyřnásobně.
  Jak čísla ukazují, rovněž počet připojených domů v zemích EU 39 výrazně vzrostl na více než 148 milionů, a tento údaj představuje meziroční růst přípojek FTTH/B o 16 %.
 • EU | Statistika vysokorychlostního připojení v zemích OECD
  Březen 2018 Aktualizace dat vysokorychlostního připojení v portálu OECD ukazuje, že se počet účastníků fixní optické sítě v zemích OECD k červnu 2017 zvýšil na 393 mil. (z 378 mil v roce 2016). Vede Švýcarsko s mírou penetrace 45.8 %, následované Dánskem (42,9 %), Nizozemskem (42,2 %), Francií (42 %) a Norskem (40,9 %).
  Převládající technologií zůstává DSL, která v přístupové síti doposud tvoří 41 %.
 • EU | FRANKFURT: španělská společnost Telefónica uvažuje o prodeji své pobočky Telefonica Deutschland
  8. 3. 2018 Zpráva časopisu Wirtschaftswoche cituje nejmenované zdroje, které uvádí, že existují „první úvahy a scénáře“ týkající se německého obchodu, ale že doposud nebyly uděleny žádné mandáty pro investiční bankéře k poradenským činnostem o dohodě. Telefonica a její německá jednotka, která se řadí na třetí místo na trhu za Deutsche Telekom a Vodafone, odmítly tuto zprávu komentovat.
  Telefónica vlastní téměř dvě třetiny společnosti Telefonica Deutschland, která v Německu působí pod značkou O2.
 • EU | Ofcom připravuje cestu pro zrychlení výstavby optického přístupu
  1. 3. 2018 Nové plány mají snížit náklady při výstavbě optických přípojek v UK až o polovinu. Což by mělo umožnit, aby se současné 3 % celoplošné pokrytí domácností optikou mohlo zvýšit do roku 2020 na 20 %.
  Podpora regulátora Ofcom spočívá v tom, že je konkurentům BT při výstavbě optických sítí umožněn přístup do tvárnicových tratí a na podpěry nadzemních sítí společnosti BT Openreach, což jim poskytne mnohem širší možnosti výstavby.
  To vše znamená, že by se pokládka vlákna mohla snížit z aktuálních přibližně 500 liber na domácnost až na 250 liber. Bez nutnosti zahajování výkopových prací to může znamenat mnohem rychlejší průběh instalace. Stanovisko BT k návrhu se očekává.
 • EU | Německá vláda klade důraz na podporu optických vysokorychlostních přípojek
  8. 3. 2018 Nový generální kancléř Helge Braun potvrdil, že vláda se dále posunuje od předchozího cíle služby o rychlosti 50 Mbit/s pro všechny, který vycházel z možnosti upgrade metalických sítí. Nově má být přijata nová strategii financování pro podporu expanze širokopásmového připojení, která by se neopírala o možnost starých technologií, uvedl Braun. Jakákoli nová vedení podporovaná dotacemi v regionu nebo sousedství by musela být optická, řekl a dodal, že prioritu pro expanzi vláken by dostaly oblasti bez dosažitelnosti alespoň 50 Mbit/s.
 • EU | Ministři obrany EU prosazují vojenské projekty
  Brusel 9. 3. 2018 Skupina evropských ministrů obrany prosazuje společné obranné projekty jako součást širšího úsilí o hlubší vojenskou spolupráci.
  Představitelka zahraniční politiky EU Federica Mogherini, popsala setkání ministrů v Bruselu jako „historické“.
  Ministři se dohodli na zhruba 17 společných projektech, částečně financovaných z rozpočtu EU, na vytvoření takzvaného Paktu o stálé strukturované spolupráci (Permanent Structured Cooperation – PESCO).
  Úterní setkání v Bruselu bylo prvním formálním obranným setkáním po prosincové dohodě ministrů z 25 členských států EU o obranných kapacitách pro vojenské operace EU. Spojené království, Dánsko a Malta se jednání neúčastní.
 • EU | Deutsche Telekom spustí pilotní projekt super vectoring v květnu
  1. 3. 2018 D. Telekom již dříve oznámil, že by měl ve druhé polovině roku 2018 v metalických sítích používat pouze technologii ‘super vectoring‘. Společnost je nicméně pod tlakem konkurentů, zejména Vodafone a Unitymedia které již dodávají rychlosti do 200 Mbit/s a začínají zavádět přípojky s gigabitovou rychlostí již v tomto roce. V důsledku toho již Telekom s dřívějším cílem poskytování rychlosti do 50 Mbit/s do 80 procent domácností „není nadále konkurenceschopný v mnoha oblastech Německa“, sděluje Die Welt
 • EU | Telecom Italia souhlasí s dobrovolným oddělením přístupové sítě
  7. 3. 2018 Společnost Telecom Italia (TIM) oznámila, že představenstvo schválilo plán dobrovolného oddělení pevné přístupové sítě vytvořením nové právnické osoby (Netco), která je 100 % kontrolována společností. TIM sděluje, že bude i nadále vlastnit přístupovou síť (od ústředny až do domů zákazníků) a veškerou odpovídající infrastrukturu (budovy, elektronická zařízení a IT systémy), přičemž jednotka Netco bude řádně vybavena tak, aby poskytovala nezávisle velkoobchodní služby. Dobrovolné oddělení je zaměřeno na zajištění kvality sítě a rovného přístupu ke všem provozovatelům, jakož i na ulehčení vztahů s italskou vládou a regulátory.
 • EU | Internet tycoon vyzývá D. Telekom k založení společného broadband týmu
  10. 3. 2018 FRANKFURT (Reuters) Zakladatel společnosti United Internet Ralph Dommermuth vyzval všechny ISP v Německu k založení společného podniku pro výstavbu německé vysokorychlostní sítě, a vyzývá Deutsche Telekom, aby podnik podpořil. „Každá telekomunikační společnost, která se chce podílet na této alianci, by přispěla kapitálem podle svého podílu na trhu,“ uvedl v rozhovoru ještě před nedělním zveřejněním zprávy.
  Pokud by společnosti v této alianci uhradily 10 miliard eur a dalších 10 miliard poskytlo státní dotace, bylo by možné zajistit úvěrem dalších 10 miliard eur, uvedl Dommermuth a vytvořit tak celkovou investiční banku ve výši 30 miliard eur. Účast společnosti Deutsche Telekom bude v celé úvaze rozhodující. Na e-mailovou žádost o vyjádření k návrhu však odpověď od DT obratem nedorazila.
 • Svět | Rusko vydává povolení na kmitočty pro FIFA 2018 
  12. 3. 2018 Ruský federální telekomunikační regulátor Roskomnadzor začal vydávat povolení pro používání kmitočtových pásem v přípravě na letní Světový pohár FIFA 2018. Na základě žádostí podaných do 1. března bylo již vydáno celkem 133 povolení. Operátorům pevných sítí a mobilním operátorům bylo z celkového počtu vydáno 67 povolení.
 • Svět | BlackBerry žaluje Facebook za porušení patentů
  9. 3. 2018 V novém případu žaluje Blackberry provozovatele sociální sítě Facebook, a to kvůli údajnému porušení patentů v aplikacích Messenger, WhatsApp a Instagram, které Facebooku patří.
  Patenty se týkají jak prvků uživatelského rozhraní, tak i zabezpečení, které je hlavní devízou telefonů BlackBerry.
 • Svět | Program Google k certifikaci zařízení Android vyššími specifikacemi
  2. 3. 2018 Google oznámil, že zahajuje nový program certifikace zařízení Android vyššími specifikacemi, které odpovídají potřebám podnikání. Zařízení, které bude Google certifikovat podle doporučení (Android Enterprise) proběhnou testováním, které má prokázat, že vyhovují vyšším požadavkům na hardware, bezpečnost a aktualizace. Výrobci rovněž obdrží ze strany Google vyšší úroveň technické podpory i školení.
 • Svět | Světově nejpopulárnější programovací jazyky
  11. 3. 2018 Jak uvádí Tiobe Index za březen 2018, nejpopulárnějšími jazyky zůstávají Java, C, and C++. Na dalších místech v žebříčku se umisťují další populární jazyky Python, C#, a JavaScript.
  Návrat do žebříčku Tiobe top 10 zaznamenal jazyk Ruby, který byl původně oblíbeným programovacím jazykem vývojářů web aplikací.
 • Svět | Pouze 14 % mobilních připojení bude k roku 2025 využívat síť 5G
  5. 3. 2018 LTE zůstane dominantní mobilní službou několik dalších let, což vyplývá z nejnovějších prognóz GSMA Mobile World Congress. Zpráva o „mobilní ekonomice“ předpokládá, že 4G pokryje celosvětově v roce 2025 53 procent mobilních připojení (z 29 procent v roce 2017) roku 2025. Zahájení provozu prvních sítí 5G se očekává na konci tohoto roku, avšak pouze 14 % mobilních připojení bude k roku 2025 využívat síť 5G.
 • Svět | Telefonica plánuje nasazení sítě 4.5G Evolution v Jižní Americe
  7. 3. 2018 Telefonica oznámila, že plánuje nasazení sítě 4.5G Evolution ve městech Bogota (Kolumbie), Monterrey (Mexiko) a Rio de Janeiro (Brazílie) v rámci probíhající spolupráce s firmou Huawei. Společnost uvedla, že do sítí bude zavádět 4×4 MIMO, 3x Carrier Aggregation, 256-QAM a technologii CloudAIR společnosti Huawei, pro testování výkonnosti v hustě osídlených oblastech vybraných měst. Síť 4,5G Evoluto nabízí maximální rychlost stahování až 1Gb / s a je klíčovým krokem na cestě k 5G, uvedl operátor ve svém prohlášení. Telefonica uvedla, že v předchozím testu dosáhl ve srovnání se svou aktuální sítí FDD LTE rychlosti 1,65 Gbit/s a čtyřnásobné zlepšení účinnosti spektra v pásmu 1,8 GHz.

 

Rozhovor vedl Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-01.

Letos v lednu vaše společnost oznámila významné investice do budování vlastních optických sítí, zde v České republice. Je to rozhodnutí česko-slovenského managementu nebo se jedná o globální strategii T-Mobile respektive Deutsche Telekomu?

Úkolem globální strategie skupiny Deutsche Telekom je dosáhnout vedoucího postavení na všech technologických trzích s budoucími ověřenými a integrovanými gigabitovými sítěmi. Na některých trzích je to snazší, na ostatních, kde je to obtížnější, je cesta k dosažení buď kratší nebo delší v závislosti na dostupnosti zdrojů již existující infrastruktury optických vláken a dynamiky trhu a regulace. Ambice strategie skupiny DT jsou jasné. Cílem je zajistit gigabitové sítě koncovým zákazníkům. V ČR se vedení rozhodlo zahájit práci na tomto obrovském a důležitém úkolu. Domníváme se, že je to nezbytné, chceme-li si své zákazníky dlouhodobě udržet. Rozhodnutí bylo učiněno na místní úrovni s podporou vedení DT v EU. Potřeby zákazníků se mění a my chceme být schopni předvídat tyto změny a být připraveni na to, co přinese budoucnost. Jednou z nejlepších budoucích a ověřených technologií je infrastruktura optických vláken. Naším úkolem je být plně integrovaným operátorem poskytujícím moderní gigabitové digitální služby pro koncové spotřebitele a podniky. Naši motivaci podpořilo i to, že v současné době nejsme spokojeni se stavem infrastruktury optických vláken a chceme ji zlepšit. Domníváme se, že bez pokročilejší optické infrastruktury by Česká republika byla v mnoha oblastech poškozena, ať už jde o kvalitu mobilních služeb, digitalizaci obchodních nebo vládních interakcí s koncovými spotřebiteli, penetraci internetových služeb, čtvrtou průmyslovou revoluci, robotizací apod.

Více v časopise…

Autoři článku: Miloslav Filka, David Grenar, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-01.

V posledních týdnech stoupá četnost použití zkratky GDPR (General Data Protection Regulation – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v odborných kruzích a masmédiích. Ochrana osobních údajů se dokonce stala, byť prozatím okrajovým, tématem blogových diskusí laické veřejnosti.

Více v časopise…

 

Autor článku: -sat-, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-01.

Na konferenci FTTH 2018, která se konala v polovině února 2018 ve španělské Valencii, představila oborová organizace FTTH Council Europe ve spolupráci s partnerskou organizací Idate čerstvou studii FTTx Market Panorama. Studie poskytuje širokou sadu údajů o stavu rozvoje optických přístupových sítí v 39 evropských zemích a 70 zemích celého světa. Indikuje postavení více než 150 klíčových hráčů a uvádí prognózy dalšího vývoje na trhu optického přístupu v Evropě do roku 2021. Čerstvé údaje o tomto trhu byly podle očekávání odhaleny až v průběhu závěrečného dne konání konference a přinesly vcelku překvapivé informace.

Více v časopise…

 

Autor článku: Sterling Perrin, Heavy Reading, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-01.

Rozvoj cloudových služeb a explozivní nárůst video aplikací, mobilních služeb a Internetu věcí nevedou pouze k obrovskému nárůstu provozu v telekomunikačních sítích, ale vynucují si také zásadní změny v oblasti poskytování síťových služeb. Článek se zabývá novou koncepcí metropolitní sítě, která by lépe odpovídala požadavkům cloudových služeb.

Více v časopise…

 

Autor článku: Jaroslav Hrstka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-01.

Článek popisuje možnosti řešení konektivity pro aplikace Internetu věcí prostřednictvím mobilních sítí. Na základě požadavků LPWA z hlediska životnosti baterie, ceny zařízení, ceny instalace, pokrytí a podpory velkého počtu zařízení bylo v rámci 3GPP Release 12 a Release 13 vyvinuto několik specifických řešení jako LTE-M, NB-IoT a EC-GSM-IoT, které lze pomocí softwarových aktualizací snadno začlenit do stávajících sítí. Článek byl zpracován na základě materiálu společnosti Nokia.

Více v časopise…

 

Autor článku: MICOS Telcom, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-01.

Optický kabinet FDH 288
Je určen do venkovního prostředí jako splitterovací distribuční bod sítě, ve kterém má každý zákazník svoje vlákno a svůj port. Pro zákazníky je zde vyhrazeno 24 modulů, kde každý modul má kapacitu 12 SC/APC adaptérů a až 24 optických svárů. Je tedy možné připojit 288 zákazníků způsobem P2P. V kombinaci s patrovými rozvaděči o kapacitě 12 adaptérů se kabinet stává ideálním řešením. Pro takto navrženou síť v tomto případě odpadá potřeba umisťovat hlavní rozvaděč do sklepních prostor budovy, protože patrové rozvaděče jsou propojeny optickým kabelem s dvanácti vlákny. Tyto kabely zafukujeme do mikrotrubiček 7/3,5mm, které po vstupu do budovy přechází pomocí redukčního gasblocku na vnitřní nehořlavou mikrotrubičku 5/3,5mm. Z patrových rozvaděčů zákazníky připojujeme pomocí patchcordů přímo do aktivních zařízení.

Více v časopise…

 

Autor článku: Jiří Novák – MICOS Telcom, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-01.

Rád bych se na stránkách tohoto odborného časopisu s vámi podělil o postřehy z výstavby telekomunikačních sítí v zajímavých místech světa, kde se naší firmě podařilo býti dodavatelem. Tou první destinací je ostrov Svatý Martin.
Ostrov Svatý Martin se nachází v souostroví Malých Antil, ve východní části Karibského moře. Ostrov se dělí na dvě části, nizozemskou a francouzskou. Žije tu přibližně asi 80 tisíc obyvatel, ale především jsou na ostrově turisté, kteří připlouvají na velkých turistických lodích z USA každý den. Další významnou skupinou jsou bohatí majitelé přímořských vil a apartmánové hotely. Jelikož, je ostrov vlastněn dvěma státy tak v každé části platí jiné zákony a pravidla. Telekomunikační služby poskytují operátoři, kteří musí dodržovat technologická a regulační pravidla daná právě v Holandsku a Francii. Je logické, že se však musí přihlédnout k místním přírodním podmínkám. Díky vysoké vzdušné vlhkosti, silnému slunci a agresivním dešťům se musí volit odolné materiály a výrobní postupy požadovaných rozvaděčů a dalších technologií.

Více v časopise…

 

Autor článku: Martin Staněk, CEO Sykora Data Center – partner CROSS Network Intelligence, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-01.

Každá telekomunikační firma se potýká s problematikou dokumentace sítě, která je nezbytná pro provoz a řízení sítě, stejně tak jako pro plnění povinností vyplývající ze závazné legislativy. Nálady spojené s provozem systémů pro dokumentaci sítě jsou nemalé a do budoucna se dá očekávat jejich růst. Podle velikosti firmy je nutno počítat s desítkami až stovkami zaměstnanců, kteří se přímo nebo nepřímo zabývají pořízením a udržováním technické dokumentace sítě.

Více v časopise…

 


„Mám pro Vás nějaké dobré a špatné zprávy…“
Tak tedy nejdříve jednu špatnou. Někteří už asi víte, že balík 14 miliard Kč, určený na budování vysokorychlostních sítí internetu se smrskl nejméně o polovinu. Prostě už se nadá celý objem dotačních prostředků proinvestovat. To bylo zdůvodnění úředníků MPO pro rozhodnutí Monitorovacího výboru pro OP PIK. Tento důvod je potvrzen i sektorem. Osobně si myslím, že je to velká škoda (pro ČR skoro až ostuda), že se stát a sektor nedokázal dohodnout, a nenašel takový způsob umístění této podpory v rámci digitalizace republiky, který by byl nekonfliktní, neohrožující operátory ze strany budoucích sankcí za neplnění kritérií stanovených státem, a který by byl hlavně transparentní a konkurenčně neutrální. Už na samém počátku se měl použít „selský rozum“ a mělo se navrhnout několik možností jak evropské dotace využít. Jedním z nich mohl být program, který bych nazval „každá obec má svůj kabelovod“. Obce by tak mohly získat dotace na budování povrchových kolektorů, kabelovodů, chrániček, nadzemních rozvodných bodů, apod. A ty by pak mohly využívat operátoři za zvýhodněné nájmy, tedy v případě ekonomicky slabých oblastí. Nebo mohla být zvažována i speciální firma – akciová společnost, jejichž akcie by mohli omezeně nakupovat operátoři, ISP, oborové asociace. Tato společnost by se státní „zlatou akcií“ byla příjemcem evropských dotací a zajišťovala výstavbu pasivní infrastruktury. Avšak, tohle všechno by muselo být uděláno již před 3 lety. Vím, že po bitvě je každý generál, ale…
Tou dobrou zprávou je to, že v rámci Prioritní osy 4 – Rozvoj informačních a komunikačních technologií, se částka 7,3 mld.Kč přesune do další kapitoly ICT a sdílené služby – datová centra. Cílem programu ICT a sdílené služby je podpora všech typů podnikatelských subjektů, které se zaměřují na vývoj softwaru, provozování datových center anebo vytváří tzv. centra sdílených služeb. Takže evropské peníze snad zůstanou v podnikatelské sféře ICT. Je však třeba dát velký pozor na jiné státní rezorty, které mají na tyto peníze zálusk. Například Ministerstvo zemědělství na podporu zaostalých zemědělských oblastí nebo nám všem dobře známe Ministerstvo vnitra. A nebo se s nimi velmi dobře domluvit, tak aby byl cíl OPPIKu byl skutečně smysluplně naplněn.
Další dobrá a zajímavá zpráva. Na podzimním veletrhu GITEX v Dubaji, jsem zaregistroval zásadní transformaci telekomunikačních operátorů od poskytovatele hlasového či datového připojení ke společnostem poskytující ucelené služby privátním zákazníkům a státním institucím. Vůbec se neřeší telefony, tarify nebo objem dat. Ale můžete navštívit centrum pro SMART LIVING, centrum pro SMART ENVIROMENT, mohou vám pomoci se SMART ECONOMY, SMART MOBILITY a nebo s u nás známým SMART GOVERNMENT. Největší úspěch na GITEXu měla policie s motocyklem-dronem, který unesl i průměrného SMART policistu. Velmi propagovanou oblastí vystavovatelů byl tzv. SMART RETAIL, aplikace umožňující pohodlný a efektivní výběr zboží. Špatná zpráva je jen ta, že nakonec budete muset zaplatit…
Co mě však lehce rozesmutnělo, byla neúčast České republiky, která dle proklamací chce stoupat k vrcholu žebříčků nejmodernějších a nejkonkurenčnějších zemí světa. Byla vidět zastoupení zejména arabských zemí, není divu, veletrh byl v Arabských emirátech. Byly zde však další země jako Lotyšsko, Rumunsko, Holandsko, Maďarsko nebo dokonce i Sri Lanka… všechny nabízely investiční zázemí, vyspělé ICT a vzdělané občany.
Dobrá zpráva nakonec. Blíží se vánoce a Nový rok!
Proto vám všem přeji za celý tým našeho časopisu klid a pohodu (vše nakupte již teď přes eshopy) a hlavně pevné zdraví do dalšího roku 2018!

Šťastné a veselé!
Svatoslav Novák

Evropská unie

  • Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani a estonský premiér Juri Ratas v zastoupení členských států podepsali dne 17. listopadu 2017 evropský pilíř sociálních práv. Pilíř tvoří 20 klíčových principů a práv, o něž se bude opírat právo na stejný přístup na trhy práce a pracovní podmínky, sociální ochrany a inkluze. Zahrnuje i právo na přístup k digitální komunikaci. Podpora přístupu k těmto službám musí být k dispozici pro ty, kteří to potřebují. Pilíř je primárně navržen pro eurozónu, ale může být uplatňován ve všech členských státech EU, které se na něm budou chtít podílet.
  • Evropský parlament neschválil záměr na vytvoření online televizního trhu v celé EU. V listopadu rozhodl proti otevření trhu s televizními právy v EU a tím i usnadnění nabídek šíření programů vysílacím společnostem kdekoli v členských státech. Podle právních předpisů schválených výborem pro právní záležitosti mohou být z domovské země šířeny kdekoli v rámci EU pouze zprávy online a záležitosti veřejné povahy, nikoliv však plný rozsah televizních programů.
  • Evropská komise zveřejnila zprávu o 14. benchmarku služby eGovernment. Celoevropská studie o vývoji služeb eGovernment v zemích EU plus Švýcarsko, Island, Norsko, Srbsko, Černá Hora a Turecko ukazuje, že premianty jsou Malta, Dánsko, Švédsko, Estonsko a Norsko. Analýza vychází z hodnocení rozsahu penetrace a digitalizace, který veřejná správa země naplňuje s ohledem na cíle online služeb v EU k roku 2020. Výsledky České republiky, Lucemburska a Maďarska jsou z hlediska rozsahu penetrace i digitalizace služeb stále pod evropským průměrem.
  • Počet účastníků 5G v globálním měřítku se v roce 2023 dosáhne čísla 1 miliardy, přičemž tato technologie bude pokrývat více než 20 % světové populace, uvádí se v posledním z pololetních zpráv o mobilitě společnosti Ericsson. První komerční sítě založené na novém rádiu (5G New Radio) se očekávají v roce 2019 v hustých městských oblastech s velkým nasazením od roku 2020.
  • EU připravuje přehled měst, které v roce 2020 zahájí provoz 5G . Asociace 5G Infrastructure EU vydala novou verzi harmonogramu privátních provozních zkoušek 5G verze 2.0 a zkušební verze 5G-PPP, které proběhnou v letech 2018–19, tedy před očekávaným poskytováním prvních 5G služeb v roce 2020. Evropská komise se zaměří na 5G služby v nejméně jednom městě z každého z 28 členských států zejména s prioritou možnosti jejich předvedení v městech, které hostí fotbalový turnaj Euro 2020.
  • Členské státy EU se ohrazují proti návrhům Evropské komise na změnu postavení evropského regulátora BEREC. Podle stanoviska nizozemského státního tajemníka Mony Keijzera před parlamentní schůzkou ministrů telekomunikací, která je plánovaná na 4. prosince, se většina zemí staví proti plánu ES, kterým by se mělo postavení úřadu dostat pod přímý vliv Komise. Členové EU sdílí názor, že Rada BEREC má zůstat nezávislá.
   Pro regulační úřad EU Berec bude v roce 2018 prioritou 5G, řekl Johannes Gungl, předseda Berec. Na konferenci o regulaci ECTA v Bruselu tvrdil, že Berec přistupuje k 5G „holisticky“ a bude zvažovat řada otázek, od dostupnosti přípojných sítí a sdílení infrastruktury až po dopady souvisejícími s pravidly neutrality sítě.
  • Společnost Orange Slovensko uspořádala setkání se zástupci vlád a zákazníky k problematice implementace 5G v datovém centru Orange TechPark v Bratislavě. Operátor při setkání s akcionáři prokazoval svou připravenost aktivně spolupracovat s operátory, zákazníky, veřejnou správou a státem, jako předpokladu urychlení budování komplexní infrastruktury.
  • Podle akce Network Test 2017 časopisu Chip, je Deutsche Telekom provozovatelem nejvýkonnější mobilní sítě v Německu. Test porovnával míru pokrytí a kvalitu mobilních sítí společností Telekom, Vodafone a O2 na základě téměř 470 000 vzorků měření z 27 000 telefonních hovorů a 180 000 datových vzorků získaných na různých místech v Německu.
  • Španělsko je na cestě ke splnění cíle k všeobecné dosažitelnosti připojení 30 Mbit/s do roku 2020. Nárůst soukromých investic společností Telefonica, Vodafone, Orange a Masmovil umožnily Španělsku vybudovat největší evropskou optickou síť í FTTH s více než 25 miliony instalovaných přístupů do domácností oproti pouhým 1,6 milionům realizovaným v roce 2012. Počínaje červencem již počet aktivních přípojek FTTH (5,7 milionů) převažuje nad počtem DSL (5,6 milionu). Podle regulačního úřadu CNMC bylo v září v zemi 6,06 milionů aktivních FTTH přípojek, což řadí Španělsko výrazně před evropské rivaly.
  • Společnost Orange Poland anulovala pět tendrů na výstavbu NGA sítí. Orange Poland, největší příjemce druhé výzvy v rámci Operačního programu Digital Poland (POPC), zveřejnila výsledky výběrových řízení na výstavbu vysokorychlostních sítí spolufinancovaných z veřejných zdrojů, což uvádí Telko.in. Všech pět nabídek bylo zrušeno. Společnost Orange sdělila, že nabídky, které obdržela, nesplňovaly soutěžní požadavky na realizaci investic, neboť jejich počet byl nejen nedostatečný, a navíc nesplnily očekávání provozovatele.
  • Polští operátoři vyžadují cenovou regulaci přístupu k energetickým linkám. Používají přibližně 140 000 stožárů, které patří dodavatelům energie, uvedl Telko, in. Operátoři, kteří budují sítě se spolufinancováním z druhého výběrového řízení Operačního programu Digital Poland (1.1 POPC), budou potřebovat desítky tisíc stožárů, na nichž budou zavěšeny optické kabely. Proto je v tomto ohledu nutné regulovat vztahy mezi energetickým a telekomunikačním sektorem, říká Luiza Czyz-Trzcianowska, ředitelka oddělení velkoobchodního trhu regulátora UKE během XXI. Konference průmyslového sdružení KIKE.
  • Telecom Italia (TIM) se připravuje na vedoucí roli v digitální revoluci v Itálii a vyzývá ostatní strany k účasti, a uvádí, že TIM zveřejní nový tříletý obchodní plán, který tuto proměnu telekomunikačního operátora potvrdí. Podnikatelský plán bude předložen v únoru nebo březnu příštího roku. Tvrzení je podloženo rozpočtem čtyř miliard EUR, které společnost TIM investuje. Generální ředitel potvrdil, že společnost je připravena spolupracovat s jakoukoli společností( včetně soupeře Open Fiber).
   Německá federální asociace BREKO publikovala šesté vydání výroční zprávy, která, představuje různé projekty optických sítí více než 170 jejich provozovatelů a další technické informace o optických sítích v Německu. Zpráva také obsahuje příspěvky vysoce postavených politiků z Německa a EU k tomuto tématu. BREKO očekává, že do roku 2020 bude v Německu instalováno 5 mil. optických přípojek.
   Rakouské ministerstvo dopravy, inovací a technologie oznámilo, že více než 681 tisíc obyvatel již profituje z dotačního programu „Broadband Billion“. Třetina celkové částky byla přidělena 1 104 obcím. Největšími příjemci jsou státy Dolní Rakousko, Horní Rakousko a Štýrsko. Cílem programu je pokrýt celou zemi vysokorychlostním přístupem k internetu do roku 2020. Domácnost je považována za nedostatečně pokrytou, pokud je její současná rychlost připojení k internetu nižší než 30 Mbit/s. Všechny poskytnuté veřejné prostředky z „Širokopásmové miliardy“ se zdvojnásobí s investicemi provozovatelů soukromých sítí.
  • Španělská Telefonica je průkopníkem zavádění plastových optických vláken pro domácí sítě. Společnost úspěšně dokončila to, co popisuje jako „průkopnický“ projekt využívající plastové optické vlákno (POF), který v domácí síti zákazníkovi zaručuje gigabitové rychlosti. Společnost Telefónica sice nepotvrdila termín komerčního uvedení na trh, ale on-line zprávy naznačují, že technologie by mohla být přístupná zákazníkům v příštím roce. Telefónica provedla testy POF v přibližně 30 domácnostech. Každá domácí síť byla tvořena kabelovou páteří s rozbočením, a 60GHz sítí Wi-Fi, čímž dům pokryla gigabitovou rychlostí.
  • Rakouský Linz AG Telekom zavádí nový bezpečnostní produkt nazvaný CityBACKUP jako odpověď na skutečnost, že 75 procent všech podniků v Rakousku bylo podle studie společnosti KPMG obětí počítačového zločinu. V každé druhé postižené společnosti vedly útoky k přerušení obchodních procesů.
  • Rakouská spolková země Horní Rakousko sdělila, že založila společnost Fiber Service OO (FIS), jejíž účelem je budování otevřených sítí a nabídky nenasvíceného optického vlákna v regionu. V příštích pěti letech bude investovat celkem 100 milionů EUR.
   Top 10 poskytovatelů telekomunikací tvoří 70 % celkového obratu všech evropských poskytovatelů podle nových údajů za druhé čtvrtletí letošního roku společnosti Dataxis. Jednalo se o podíl 36 miliard eur na celkovém obratu 51 miliard EUR.
   Deutsche Telekom (DT) je na základě údajů o obratu největším poskytovatelem telekomunikačních služeb v Evropě. Za DT se řadí Vodafone. V tomto čtvrtletí měl DT 16,4 % celkového obratu evropských poskytovatelů telekomunikačních služeb. Vodafone dosáhl podílu 16,3 %. Telefónica Europe a BT získaly třetí a čtvrté místo s 12,8 procenty. Orange Europe se dostala na páté místo s 12,2 procenty. Sky a TIM (Itálie) představovaly ve druhém čtvrtletí 7 % celkových evropských tržeb. Pro Altice a Liberty Global, procenta 6,6 % a 5,5 %. Telenor uzavřel první deset procent s 2,8 procenty.
  • Počet zákazníků ve Švédsku, využívajících vysokorychlostní připojení rychlostí 100 Mbit/s se zvýšil v první polovině roku 2017 o 31 procent na 2,4 milionu, jak uvádí švédský telekomunikační regulátor PTS. Ve své zprávě za prvních šest měsíců roku rovněž uvádí, že počet zákazníků připojených optickou sítí se zvýšil o 18 procent na 2,16 milionu. Vlákno tvoří 58 procent všech smluv na pevné vysokorychlostní připojení.

  Česká republika

  • O2 Česká republika sděluje, že je v ČR prvním operátorem v zemi, který testuje v živém provozu dvě technologie – WTTx a 2,6 GHz TDD Massive MIMO v pásmu 3,7 GHz. Oče-kává se, že WTTx umožní rychlý přístup k internetu domácnostem, které využívají bez-drátový systém Internet Air. Zavedení 2.6 GHz TDD Masíve MIMO urychlí připojení k in-ternetu v oblastech s vysokou koncentrací uživatelů dat.
  • Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) vytvořila novou webovou stránku s nástrojem pro kontrolu rychlosti pevných internetových připojení. Webová stránka společnosti CETIN obsahuje mapu pokrytí s možností zobrazení maximální rychlosti internetu na dané adrese. Kromě toho mapa také zobrazuje plánované akce v předstihu výstavby jednoho, dvou, čtyř nebo sedmi měsíců.
  • České radiokomunikace (ČRa) rozšiřují pokrytí území TV signálem DVB-T2. Po říjno-vém rozšíření pokrytí sítě uvede společnost do provozu další dva vysílače pro vysílání ve standardu DVB-T2 v Brně Kojal a na Pradědu. Síť bude tedy dostupná pro 94,3% domác-ností. Digitální terestriální vysílání je již dostupné pro šedesát procent populace.
   ČRa zároveň rozšiřuje pokrytí vysílání DAB+ pro Český rozhlas dalšími třemi vysílači. Di-gitální vysílání je již k dispozici v Praze a Berouně a nyní operátor přidává vysilače Plzeň, Ostrava a Brno. Pokrytí multiplexu DAB +, které technicky poskytují ČRa se zvýší na 40,1 procent.
  • Pokrytí rychlým internetem bude stát až 150 mld. Kč. Vybudování infrastruktury pro dostatečné pokrytí ČR ideálně optickými sítěmi a splnění cílů dostupnosti a rychlosti internetového připojení domácností do roku 2020 bude stát 120 až 150 mld. Kč. Vyplývá to z odhadu nákladů ICT sektoru, o němž informovala Hospodářská komora České republiky (HK ČR). Prioritou státu by dle HK ČR měla být komunikace s experty z průmyslu a ochota nechat si od podnikatelské sféry poradit. Zároveň je potřeba klíčovou digitální legislativu přijmout hned v prvním roce fungování nové Poslanecké sněmovny.*
  • Společnost O2 testuje frekvenční pásmo 3,7 GHz. O2 Czech Republic testuje frekvenční pásmo 3,7 GHz v živém provozu. Připravuje se tak na nástup sítě 5G, na budoucí nárůst datové spotřeby a rozvoj služeb. Operátor zároveň připravuje nasazení technologie 2,6 GHz TDD Masive MIMO přinášející větší kapacitu na stávajících frekvencích. Komerční nasazení technologií má v plánu v průběhu roku 2018. Dodavatelem mobilní sítě je CETIN. Jak již dříve ČIANEWS informovala, O2 vydražilo v aukci kmitočtů blok 40 MHz v pásmu 3,7 GHz za 203 mil. Kč.*
  • ČRo rozšířil digitální vysílání v Brně, Ostravě a Plzni. Český rozhlas (ČRo) společně s Českými Radiokomunikacemi spustil 30. listopadu 2017 digitální vysílání z vysílačů Brno-Hády, Ostrava-Hošťálkovice a Plzeň-Radeč. Vysílání multiplexu DAB+ pokryje signálem 40 % obyvatel a v případě zájmu se bude rozšiřovat o další aglomerace. Multiplex bude šířit celkem 14 rozhlasových stanic ve standardu DAB+ a s nejmodernějším kódováním. Díky tomu bude možné okruhy ČRo šířit s nižším datovým tokem, avšak při zachování zvukové kvality.*
  • Vznik nového regulačního úřadu se posune na rok 2020. Vláda se ani přes kritiku některých ministerstev a firem neplánuje vzdát svého plánu na zřízení nového úřadu, který by reguloval podnikání v celé řadě odvětví. Prvotní návrh počítal s tím, že nový regulátor bude dohlížet na obchody v energetice, telekomunikacích, vodárenství či dopravě. Nově by mohl získat vliv také na ceny léků nebo nájemného, uvádí Hospodářské noviny. Plán na vytvoření nového úřadu se však pravděpodobně posune na rok 2020. (HN-13).*
  • HK ČR varuje před vytvořením superregulačního úřadu. Hospodářská komora ČR (HK ČR) varuje před vytvořením národního regulačního úřadu pro síťová odvětví. Tento tzv. superregulační úřad dle HK ČR do sebe koncentruje moc nad několika odvětvími, čímž se dramaticky zvyšuje korupční potenciál. Změna regulace vznikem národního regulátora dle komory přímo zasahuje do práv a povinností subjektů působících na daných trzích a má finanční dopady na trhy, kterých se bude týkat.*
  • Operátoři se snaží zabezpečit svá Wi-Fi. Problém se zabezpečením mají čeští operátoři, jejichž routery a další zařízení využívají k šíření internetu po svých domovech miliony tuzemských zákazníků, píší Lidové noviny. Výzkumníci z univerzity v dánském Leuvenu zjistili, že nejoblíbenější způsob internetového připojení v České republice není bezpečný. Bezpečnostní chyba označovaná zkratkou KRACK umožňuje nabourat se do všech Wi-Fi sítí v dosahu. Umožní tak uživatele Wi-Fi odposlouchávat či měnit informace, které sítí tečou. (LN-13).*
  • CETIN spouští nové webové stránky www.zrychlujemecesko.cz. Stránky obsahují mapu pokrytí pevným internetem, na které je možné si ověřit maximální dostupnou rychlost na zadané adrese. Kromě toho je na mapě možné zobrazit také výhledy plánované výstavby na jeden, čtyři a sedm měsíců dopředu. Každý zájemce o připojení si tak nyní může jednoduše ověřit, zda je u něho doma dostupný Stabilní rychlý internet.*
  • O dotace na internet nebyl zájem. Středa 27. září. Evropská unie vypsala dotace na 11,5 mld. Kč. Měly se čerpat na stavbu rychlých sítí umožňujících připojení venkovských oblastí. V České republice poskytuje internet několik stovek firem, o peníze ale požádaly pouze tři. Poskytovatelé jsou přesvědčeni, že za nízký zájem může Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které podmínky čerpání zkomplikovalo, píší Hospodářské noviny. (HN-8).*
  • Tržby internetových obchodů rostou. Tržby elektronických obchodů v roce 2017 dosáhnou 115 mld. Kč. Nákupy přes internet tak budou mít na celém trhu 10,5% podíl. Vrchol sezóny internetoví obchodníci teprve čekají, tržby v předvánočním období odhadují na 38 mld. Kč. Deník E15 informuje, že zhruba 50 % vánočních dárků lidé nakupují přes internet a u lidí do 35 let internetové nákupy dokonce převažují nad klasickými. (E15-7).*

  Svět

 • Předpokládá se, že globální tržní hodnota optických sítí FTTH poroste z 9,5 miliardy dolarů v roce 2017 na více než 37 miliard dolarů do konce roku 2027, dosáhne tedy 14,4 % roční míry růstu (CAGR). Podle FMI jsou hlavními překážkami růstu trhu FTTH vysoké počáteční náklady na zřizování, náchylnost k fyzickému poškození a ohrožení cen FTTH substitucí a přísnou regulací.
 • Podle rychlosti stahování se předpokládá, že bude na globálním trhu dominovat segment 100 Mbit/s až 1 Gbit/s s vysokým ohodnocením 11,667 miliardy dolarů až do konce roku 2027.
 • Asociace Broadband Forum vydala první standard pro distribuované virtualizované zákaznické zařízení (vCPE) při současné praci na projektech Open Broadband, CloudCentral Office (CO) a SD-WAN. Dokončení specifikace přichází současně se zahájením prací fóra na dvou hlavních softwarových projektech Open Broadband a pokračujícím projektu CloudCO.
 • Společnost Furukawa Electric sdělila, že do roku 2019 plánuje téměř zdvojnásobit svou výrobní kapacitu optických vláken oproti roku 2016, a zároveň v příštích dvou letech rozšiřuje výrobní kapacitu optických kabelů. Rozšířením výroby vytvoří více než 400 pracovních míst, tvrdí společnost.
 • Společnost Samsung Elektronic ve spolupráci s japonským partnerským operátorem KDDI představila provoz sítě 5G v superrychlém vlaku při dopravní rychlostí přesahující 100 km/hod, jak sděluje agentura Yonhap news. Při této demonstraci v Japonsku byla dosažena rychlost přenosu dat 1,7 Gbit/s.
 • Rada amerického regulátora FCC hlasovala 17. listopadu pro schválení reforem, které podle něj umožní a zrychlí migraci měděných sítí na optické, což vzbuzuje směs chvály ze strany provozovatelů telekomunikací, průmyslových skupin a vlastních řad, ale zároveň vzbuzuje smíšené reakce.
  Záměrem regulátora v rámci navrhovaných reforem je zjednodušení a urychlení procesu přechodu ve prospěch služeb využívajících IP technologie po ukončení provozu klasických sítí (různé podpěry/sloupy, kabelovody nebo měděné sítě). FCC pro tento proces již přijala pravidla. Reformy mají umožnit operátorům poskytnout včasnou informovanost zákazníků o nadcházejících změnách v síti.
 • Organizace spojených národů (OSN) zveřejnila v listopadu globální zprávu o „stavu vysokorychlostního připojení“, která uvádí, že zatím, co 48 % světové populace je nyní online, přibližně 3,9 miliard lidí stále nemá přístup k internetu a roste digitální propast mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi.
  Podle odhadů by penetrace internetu v rozvojovém světě měla do konce roku 2017 dosáhnout 41,3 %.
 • Podle zprávy, kterou o mobilitě vydala společnost Ericsson, má severní Amerika v současné době nejvyšší penetraci aktivních LTE přípojek, která je na hranici 80 procent a očekává, že severoamerický trh bude generovat v l roce 2017 měsíčně 2,6 EB (exabajtů). Společnost očekává, že přenos dat z smartphonů do roku 2023 v Severní Americe naroste o 37 %. Konkrétně společnost předpovídá, že průměrný severoamerický uživatel smartphonu bude v roce 2023 spotřebovávat 48 GB dat za měsíc, přičemž v roce 2016 to bylo měsíčně pouze 5,2 GB a v roce 2017 7,1 GB.
 • Průměrný uživatel inteligentních telefonů v západní Evropě použije do roku 2023 28 GB dat za měsíc, což řadí tento region na druhé místo. Regionální oblast střední a východní Evropy se v roce 2023 dostala na třetí pořadí s 19 GB za měsíc a region Indie, Nepálu a Bhutánu se dostal na čtvrté místo s předpokládaným počtem 18 GB za měsíc v roce 2023.
 • ERICSSON a Magyar Telekom předvedli technologie 5G. ERICSSON a Magyar Telekom předvedly na Innovation Day v Maďarsku první demonstraci technologie 5G New Radio. Implementace dosáhla rychlosti stahování 22 Gb/s. Integrovaná rádiová technologie NR umožňuje až 20krát vyšší rychlost downlinku v porovnání se současnými technologiemi. Rozsáhlé rozšíření sítí 5G očekává až po roce 2020. Ericsson vidí v 5G obchodní potenciál a očekává do roku 2026 tržní příležitosti v hodnotě 582 mld. USD a potenciální růst tržeb o 34 %.*
 • KAPRAIN koupila 100pct podíl v RIO Media. Technologické portfolio skupiny KAPRAIN rozšiřuje na podzim 2017 poskytovatel internetového připojení a digitální televize RIO Media. KAPRAIN koupila 100% podíl od fondu ARGUS Capital. Skupina plánuje do budoucna RIO spojit s již dříve získaným poskytovatelem Nej.cz. Dohromady obslouží více než 200 tis. domácností. Transakce podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Finanční poradenství poskytla kupujícímu Ernst & Young. Právním konzultantem byla BBH. Finančním poradcem prodávajícího byla CORPIN spolu se svým partnerem Rothschild & Co. Právní konzultace zajistila Dentons.*

*) Zdroj: ČIA NEWS

Rozhovor vedl Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-04.

Co je vlastně ČD – Telematika? Je telekomunikačním operátorem, nebo poskytovatelem telematických služeb?

ČD – Telematika není jenom klasickým telekomunikačním operátorem, protože když nás budete porovnávat s Cetinem a další konkurencí v té oblasti podnikání v telekomunikacích, tak pro nás čistě telekomunikační služby tvoří asi 30 % obratu. My jsme z definice vlastně drážní firma, která poskytuje i telekomunikační služby, a podle toho se naše pozice na telekomunikačním trhu odvíjí. Podle toho jsme i organizovaní, máme dvě divize. Jedna divize poskytuje infrastrukturální služby železničnímu sektoru a druhá služby telekomunikační. Ty infrastrukturální služby poskytujeme primárně českým železničním dopravcům a českému drážnímu sektoru infrastruktury. Nejen v této oblasti se ale snažíme využít znalosti, které máme, proto často přicházíme s projekty, které obě naše oblasti vzájemně propojují.

Více v časopise…

Tomáš Doležal, Cross Network Intelligence, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-04.

Do telekomunikačních sítí vstupují nové trendy a operátoři se předhánějí, která síť bude více „G”. Máme 3G, postavili jsme 4G, plánujeme 5G. Představitelé operátorů prezentují na konferencích smělé plány, jak budou sítě virtualizované. „Zvirtualizujeme všechno”, hlásají z pódia.
Po návratu do reality, ale slyším jiné příběhy: „Původní sítě vypínat nebudeme. Nic nás nestojí. Máme stále zákazníky, kteří vyžadují původní služby (rozhraní, protokoly, …). Platí nám slušné peníze, o které nechceme přijít. Kde je „business case” o přechodu na novou technologii a co nám to přinese?”
A tak je na straně jedné zcela jasný směr, kam se sítě budou ubírat a na straně druhé, nevole většiny operátorů opustit stávající situaci.

Více v časopise…

Autor článku: MICOS Telcom, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-04.

Způsobů pro připojování zákazníků v poslední míli je mnoho. V zemích jako je Belgie, Španělsko, Řecko nebo Holandsko můžeme vidět jako velice časté řešení vedení sítě po fasádách domů.

Více v časopise…

 

Zdeněk Vaníček, předseda České asociace elektronických komunikací z. s., NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-04.

Česká asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK), která byla založena 18. prosince 1998, již po téměř dvě desetiletí veřejně a důsledně obhajuje a prosazuje oprávněné zájmy svých členů z řad podnikatelů v elektronických komunikacích a souvisejících odvětvích. Považuje proto za naprosto zásadní, aby bylo možné maximálně efektivním způsobem budovat nové sítě elektronických komunikací a modernizovat stávající infrastrukturu. .

Více v časopise…

Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-04.

Očekávání jsou veliká. Každý den jsme obklopeni novými studiemi, oznámeními a prohlášeními, které nám sdělují, jak se náš život další digitální transformací obohatí, zejména až dorazí 5G. Co vlastně od nové generace všudypřítomných služeb s ultrarychlostním připojením očekáváme – je to evoluce nebo revoluce?
Poněkud v pozadí ale stojí zdánlivě jednodušší problematika spokojenosti zákazníků, která jde ruku v ruce s úrovní poskytování rychlého, bezpečného přístupu ke službám internetu zejména v rozsáhlých okrajových venkovských oblastech.

Více v časopise…

Tomáš Sedláček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-04.

(když „skoro tři čtvrtiny Čechů žije ve městech“)

Dost velkých na to, aby digitálně zaostávala, dost malých, aby na tom opravdu záleželo
Ano, v České republice leží 601 měst. Ale, zatím co některá z nich představují rozlehlé, hustě obydlené metropole a důležitá centra, jiná připomínají spíš obce vesnického rázu. Je zde hodně měst dost velkých na to, aby digitálně zaostávala, ale dost malých, aby na tom opravdu záleželo. Internetová penetrace sice roste i ve venkovských komunitách, ale rozdíly mezi nimi a městem zůstávají v průběhu času konstantní. Odborníci varují, že se časem spíše rozšíří. Diskutovaná představa, že velkorysá dotace na širokopásmový Internet je určena (4 %) zanedbatelnému počtu farmářů, vychází z naprosté neinformovanosti lidí, kteří venkov znají jen z TV. Venkov není homogenní prostor se stejnými problémy a stejnými možnostmi řešení. Z pohledu sociologa je město „relativně husté se stálým osídlením sociálně různorodými jedinci“ a takových míst není v Česku mnoho. Podle OEDEC velké procento lidí zde žije „v rurálních lokalitách“ a nikoli ve městech. (Na Plzeňsku má 75 % měst méně, než 5 tis. obyvatel). Pro začátek je to důležitá zpráva, protože říká, že životem v digitální propasti je v Česku ohrožena téměř polovina obyvatel a fakticky může propadnout na okraj ekonomické prosperity. (Digitální propast / předěl – termín, který odkazuje na nemožnost využívat všech výhod IT).
Více v časopise…

Svatoslav Novák/Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-04.

NOVÉ STRATEGIE pro návratnost investic do gigabitových sítí

V poslední době se začalo významně diskutovat o tom, jak rychlý by měl být internet v souvislosti se službami, které se na něm v blízké budoucnosti budou poskytovat. Můžeme říci, že se jedná o fenomén nazvaný „milník gigabitové rychlosti“.
Velkou otázkou je, jak budou reagovat provozovatelé telekomunikačních sítí a služeb, pokud tohoto mezníku technologicky dosáhnou a jak to ovlivní náš každodenní život.

Více v časopise…

Redakce, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-04.

V úterý, dne 3. října 2017 se uskutečnil první večer klubu, který vzniká v rámci našeho časopisu. Klub, který nese honosný název NEXT GENERATION CLUB sdružuje přispěvovatele časopisu a partnery, kteří jsou členové klubu. Seznam těchto členů naleznete na poslední vnitřní straně časopisu.
Jsme velmi rádi, že se na této akci setkali nejen zástupci členských firem, ale také zástupci dvou asociací, ICT UNIE a ČAEK. Ti si měli samozřejmě co říci vzhledem k řešení podobných problematik v oblasti elektronických komunikací a IT. A protože „nejen prací živ je člověk“, měli všichni možnost shlédnout výtvarné kreace dvou prezidentů těchto sdružení, i když jeden už v pozici prezidenta čestného, Zdeňka Vaníčka a Svatoslava Nováka. Odborný pohled na vernisáž nejdete uvnitř tohoto časopisu.

Více v časopise…

Michal Vaníček, teoretik a historik moderního a současného umění a designu, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-04.

Počátkem října se v prostorách Altánu Kampa konala společná výstava autorů Svatoslava Nováka a Zdeňka Vaníčka nazvaná So Different, So Close. Titul výstavy poměrně přesně vystihl základní kontrast mezi oběma autory, kteří, ač si jsou poměrně blízcí svým profesním zaměřením, přistupují k médiu malby zcela odlišným způsobem. Návštěvníkům se tak naskytla pozoruhodná příležitost konfrontace jednotlivých autorských přístupů a východisek, jež autoři ve svých dílech reflektovali.

Více v časopise…