2017 – 03

Časopis NEXT GENERATION/TELEKOMUNIKACE
se pomaličku dostává do jednoletého výročí v nové modernizované verzi a s obsahem zacíleným na sítě nové generace. Jsme velmi rádi, že se rozšiřuje okruh čtenářů a také, že se vytváří NEXT GENERATION CLUB. Ten bude mít svůj první klubový večer začátkem října v Altánech Kampa. Už se těšíme…
Několik poznámek k tomuto vydání.
– V třetím čísle tohoto roku se můžete seznámit s pohledem hlavního šéfa infrastrukturní společnosti CETIN na rozvoj sítí nových generací. Je skoro neuvěřitelné, že společnost, která ještě nedávno byla součástí dominantního operátora O2, má upřímnou snahu nabízet svou síť a služby jiným dřívějším konkurentům, alternativním operátorům či ISP. Velmi inovativní krok v porovnání s historií národních operátorů v Evropě.
– Nad Atlantikem jeden hurikán stíhá druhý, ale ten bestiální měl jméno IRMA. Krátký, skoro až on-line příspěvek k odolnosti telekomunikačních sítí jsem si dovolil stvořit já osobně.
– Dne 1. srpna 2017 nabyla účinnosti novela zákona o kybernetické bezpečnosti, která ukládá nové povinnosti nejen pro poskytovatele služeb cloud computingu, internetových vyhledavačů či online tržišť, ale podstatně rozšiřuje okruh osob, které podle zákona o kybernetické bezpečnosti musí postupovat a stanoví jim řadu nových povinností. Určitě transpozice unijní směrnice do této novely zvýší náklady soukromých firem všeho druhu… Jsem velmi rád, že našim novým přispěvatelem je advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners.
– Podívejte se v obrazové části časopisu na reklamní poutače, kterými provozovatelé sítí a služeb internetu lákají zákazníky.
Z dalších událostí stojí za zmínku další novela zákona o elektronických komunikacích (z 18. 8. 2017), která přináší řadu zásadních změn. Jedná se zejména o zpřísnění podmínek pro poskytovatele veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a přechod na vysílání DVB-T2. Zákon o elektronických komunikacích je novelizován z důvodu posílení práv zákazníků poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, jakož i zajištění a implementace přechodu na nový standard digitálního televizního vysílání DVB-T2.
Opět se dostává do médií staré téma „14 miliard korun“ pro budování přístupových sítí v ekonomicky slabých oblastech. Je jasné, že vláda bude mít velký problém, pokud se tento projekt nerozběhne a nebudou se čerpat připravené zdroje. MPO si myslí, že je vše připravené, ale ti, kteří mají být potencionálními příjemci a investory, to vidí jinak. Je velkou škodou, že úředníci mají snahu být na jedné straně otevřeni a chtějí naslouchat trhu, na druhé straně pak připraví nutné dokumenty ve verzích, které trh nemůže přijmout. Bohužel se to děje i v jiných oblastech dotačního programu OPPIK, např. zdroje pro program Nemovitosti, kde je plán přesunout zdroje na státní banku (ČMZRB) a poskytovat bezúročné úvěry. Idea pěkná, ale co vše to způsobí, se řeší okrajově a bez těch, kterých se to dotýká.
Evropská unie rozhodla o dotacích 120 milionů EUR (asi 3,1 miliardy korun) na rozšíření bezplatného internetového připojení ve veřejných prostorách. Díky projektu Wifi4EU by měli jejich obyvatelé či turisté získat volný přístup na internet například v knihovnách, muzeích, parcích či nemocnicích. O finance z EU budou moci žádat obce, v nichž zatím neexistuje veřejné internetové připojení zdarma. Žádosti budou moci podávat přes internet a peníze dostane ten, kdo zažádá včas. Přihlášky se budou vyřizovat podle pravidla „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ a zároveň s přihlédnutím
k určitým kvótám pro jednotlivé země. Vzpomínám si, že jsme podobný projekt řešili před mnoha lety a to přímo v Bruselu. Tzv. „Internet zadarmo.“ Skončilo to fiaskem pro pražské politiky a parky.
„Ať už ty dotace pro boha skončí!“
Vážení čtenáři, vážení členové klubu, pokud si myslíte, že můžete přispět svým odborným nebo názorovým článkem v našem časopisu neváhejte a pošlete nám jej. Rádi ho otiskneme.

Svatoslav Novák

Rozhovor vedl Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-03.

Můžete s odstupem relativně krátké doby zhodnotit naplnění cílů, které vedly ke vzniku infrastrukturní společnosti CETIN.

K oddělení infrastruktury a vytvoření společnosti CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) došlo 1. 6. 2015. V telekomunikacích jsou dva a čtvrt roku již dlouhá doba, je to hodně dynamické prostředí, mění se velmi rychle technologie i služby. Stačí si vzpomenout, jak vypadaly sítě před 10ti lety a jaký objem informací přenášely v porovnání s provozem dnes. Zhodnocení je dobré začít krátkým vysvětlením, jak celé oddělení začalo. Bylo to necelý rok před vznikem CETINu, kdy jsme se začali vážně touto myšlenkou zabývat, na začátku byly pochopitelně rychlé studie, zda lze vůbec oddělení provést, co vše je třeba udělat, jaké to bude mít dopady a co tím získáme. Hlavní motivace, které pak k realizaci oddělení vedly, byly tři: odstranění vertikální integrace a zjednodušení podnikání, zjednodušení regulace a zvýšení hodnoty. Co jsme tedy očekávali od oddělení? V té první oblasti šlo o to, že integrovaný operátor má v sobě vždy dvě základní jednotky – prodejní a infrastrukturní. Každá vyžaduje odlišný přístup řízení a odlišnou investiční strategii i horizont maximalizace hodnoty pro akcionáře. Rozdělením došlo k výraznému zjednodušení řízení a odstranění některých jinak neřešitelných konfliktů v rozhodování managementu. Druhá část, která se týká regulace, souvisí s tím, že v CETINu je téměř veškerá infrastruktura a logicky tak přetrvávají u CETINu příslušné regulační povinnosti, zatímco operátor má po rozdělení pro své podnikání znatelně méně regulované prostředí. A poslední předpoklad odpovídá profilu infrastrukturní společnosti; může pracovat s delší dobou návratnosti svých investic, má bezpečnější rizikový profil s dlouhodobějším výhledem a lepší výchozí podmínky pro financování svých investic.

Více v časopise…

Autor článku: Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-03.

V době přípravy třetího vydání časopisu nás zastihly permanentní zprávy o hurikánu Irma v Karibiku a na Floridě. Vzhledem k tomu, že oblast Fort Myers navštěvuji pravidelně, pečlivě jsem sledoval TV a dostával aktuální informace od lidí, kteří tam žijí. Myslím si, že by se lidé a hlavně vlády měli vážně poučit nejen z této přírodní katastrofy, ale i z dalších, které se v poslední době udály. A měli by zapomenout na jiné problémy, kterými vlády zatěžují normální většinu lidí, kteří v těchto kritických situacích bojují o holý život. Prostě naše životní prostředí se mění a budeme se setkávat s problémy počasí, záplav, hurikánů a tornád stále častěji. A v Evropě také.

Více v časopise…

 

Autoři článku: prof. Ing. Vladimir Wieser, PhD., Ing. Bohumil Adamec, PhD., NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-03.

Analógové rozhlasové vysielanie umožňuje šíriť niektoré druhy informácie (okrem samotného rozhlasového vysielania) pomocou doplnkového vysielania, napr. hlásenia o dopravnej situácii.
S nástupom digitálneho rozhlasového vysielania sa objavila možnosť skvalitniť obsah aj formu doplnkového vysielania a použiť rozhlasové vysielanie aj na šírenie rôznych druhov varovných hlásení pre obyvateľstvo, napr. varovanie pred povodňami, intenzívnymi búrkami, únikmi nebezpečných látok, hromadnými haváriami a pod.
Tento článok analyzuje možnosti využitia pozemských digitálnych rozhlasových štandardov na šírenie varovných hlásení pre obyvateľov na určitom území.

Více v časopise…

 

Autor článku: Ing. František HESOUN, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-03.

Česká elektrotechnická společnost – pobočka Tábor
XLVIII. seminář a výstava “Měření a údržba sdělovacích kabelů“
TÁBOR – 15. a 16. května 2017

1. Proč je nutné vybudovat nové přístupové sítě – jaká jsou očekávání v elektronické komunikaci. Současný stav a předpokládaný vývoj v budoucnosti.
Asi nelze zpochybnit fakt, že po r. 1990 se v ČR rychle podařil vyřešit dlouhodobě vysoký deficit v dostupnosti telefonních služeb (fixního i mobilního typu), ale nepodařilo se včas adekvátně zareagovat na nástup internetu takovým způsobem, který byl aplikován v rozvinutých evropských zemích, zejména v EU. Tak došlo k tomu, že v ČR již kolem r. 2000 silně překročila poptávka po přístupu k internetu nabídku tehdejšího dominantního poskytovatele, který provozoval téměř všechny kabelové/metalické sítě (se symetrickými vodiči) určené původně pro telefonní přípojky a mohl tudíž v širokém rozsahu zavést a nabídnout v Evropě nejvíce v té době rozšířenou technologii xDSL. Nestalo se tak a proto poptávku po přístupu k internetu postupně z podstatné části řešili lokální podnikatelé a další subjekty bezdrátovou technologií známou pod označením WiFi (její vlastnosti a parametry zde neuvádím a odkazuji na dostupnou bohatou literaturu). Jen uveďme, že služba přístupu k internetu s touto technologií byla a je dosud poskytována jejím účastníkům zpravidla za široce přijatelné ceny a dosud ji v ČR využívá největší část účastníků. V důsledku toho máme v ČR specifickou síťovou situaci – jako v jediné zemi v Evropě a snad i ve světě, jsou dosud převažující technologií pro přístup k internetu sítě typu WiFi (33,5% podíl ke konci r. 2015), zatímco ve většině států EU se tato nepoužívá. K tomu se patří uvést, že díky této technologii a jejím provozovatelům se ČR dosud udržela, alespoň z hlediska účastnické penetrace, v přístupu k internetu alespoň mírně pod průměrem členských států EU.
Postupem doby se sice pro přístup k internetu rozšířily i další, v EU běžně užívané technologie (xDSL, koaxiální kabely určené původně jen pro „kabelovou televizi“, zatímco kabely s optickými vlákny, které jsou tím nejmodernějším a nejperspektivnějším elementem pro realizaci pevných komunikačních sítí jsou v českých sítích dosud zastoupeny v minimální úrovni jen několika procent.

Více v časopise…

 

Autor článku: RNDr. Karel Neuwirt, nezávislý konzultant, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-03.

Do účinnosti nové unijní legislativy pro ochranu osobních údajů (nařízení EU) č. 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zbývá již jen několik měsíců. Toto nařízení (též „GDPR“), které zároveň ruší dosavadní Směrnici 95/46/ES, začne být vymahatelné 25. května 2018.

GDPR je spíše vývojovou etapou ochrany osobních údajů, která na jedné straně v jisté míře zachovává zásadní principy dosavadní právní úpravy, na druhé straně však stanoví principy nové, které jsou reakcí na rychlý vývoj technologií a související možnosti zpracování informací v globálním měřítku. Nová legislativa je postavena na analýze rizik, které při práci s osobními informacemi mohou zasahovat do práv a svobod fyzických osob. Používání některých moderních technologií je často v přímém rozporu s ochranou údajů, takže bude pokračovat trend, kdy v ochraně soukromí budou hrát důležitou úlohu odpovědnost, etika, míra rizika, apod. Jednou ze zásadních změn je určování rovnováhy ve „vlastnictví“ osobních údajů – GDPR přesouvá vlastnictví od správců směrem k subjektům údajů. Nařízení tak dává fyzickým osobám (subjektům údajů) širší práva, které jim umožní získat větší přehled o zpracování osobních údajů, které se jich týkají, a uplatňovat kontrolu nad jejich zpracováním, posiluje právo na přístup k údajům, právo na přenositelnost údajů, právo na výmaz údajů („právo být zapomenut“), a tedy účinně se domáhat ochrany svého soukromí.

Více v časopise…

 

Autor článku: MICOS Telcom, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-03.

FTTH vnitřní řešení pro GPON nabízí způsob rychlé a jednoduché výstavby optické infrastruktury v objektech různých velikostí. Primární kabel vždy zafukujeme do hlavního rozvaděče MTeH UNI, kde končí nebo jen prochází. Z příchozího kabelu se ukončí vždy jedno vlákno na každých 8 bytů svařením na pigtail SC/APC. Tyto sváry jsou jediné v budově. Z tohoto hlavního rozvaděče vždy jedním patchcordem připojíme patrový rozvaděč, do kterého instalujeme splitter s dělícím poměrem 1:8. V případě instalace více patrových rozvaděčů je každý napojen vlastním patchcordem. U zákazníka je vždy osazena zásuvka ORM 1, která je připojena vlastním patchcordem do patrového rozvaděče. Vnitřní infrastruktura je tedy kompletně bez optických svárů. Pro bytové jednotky s menším počtem bytů než osm instalujeme splitter až v distribučním bodě sítě. Takto je navržena výstavba na vnitřních stranách řešení, splitterovací poměry v síti lze modifikovat podle potřeb zákazníka.

 

Více v časopise…

 

Autor článku: JUDr. Jan Diblík, partner Havel, Holásek & Partners, Mgr. Roman Cholasta, advokát Havel, Holásek & Partners, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-03.

Nové povinnosti nejen pro poskytovatele služeb cloud computingu, internetových vyhledavačů či online tržišť.

Dne 1. srpna 2017 nabyla účinnosti novela zákona o kybernetické bezpečnosti – zákon č. 205/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony („Novela“). Novela podstatně rozšiřuje okruh osob, které podle zákona o kybernetické bezpečnosti musí postupovat a stanoví jim řadu nových povinností.

Novela především transponuje směrnici 2016/1148/EU o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii („Směrnice“). Nejzásadnější novinky, které Novela přináší, lze rozdělit do několika oblastí:

 • nové povinnosti správců a provozovatelů informačního systému základní služby a provozovatelů základní služby,
 • nové povinnosti pro poskytovatele digitální služby,
 • nové povinnosti pro orgány veřejné moci ve vztahu k uzavírání smluv v IT, a
 • zřízení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost („Úřad“) se sídlem v Brně, který bude ústředním správním úřadem pro oblast kybernetické bezpečnosti a pro vybrané oblasti ochrany utajovaných informací.

Více v časopise…

 

Autor článku: Mgr. Tomáš Sedláček, LA\Liberal Agency, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-03.

Jak zjistit, že v dané lokalitě můžu mít rychlejší připojení? Dokáží naše firmy propagovat účinně své produkty? Jak si stojíme vůči zahraniční?

Komunikace rychlého internetu je krásné téma pro každou reklamní agenturu. Známé reklamy na toto téma se objevily například v Kazachstánu, kde komunikují rychlost stahování
filmů. Poměrně zajímavou strategii zvolila třeba arabská společnost Navras, která komunikuje to, že vám „rychlý internet vymění za ještě rychlejší“, což je důvěryhodný a vcelku inteligentní apel. Většina světových reklam, které komunikují rychlý internet je vesměs postavena na srovnávací reklamě a kreativně ilustrují to, že bude rychlejší než někdo jiný. Ať jsou motivem zvířata, letadla či motorové čluny, sdělení dokáže pochopit široká cílová skupina.

 

Více v časopise…

 

Evropská unie

 • Evropská komise rozšiřuje své reakce na prováděné kybernetické útoky. Předseda Evropské komise navrhl posílení agentury pro bezpečnost sítí Enisa vytvořením „Evropské agentury pro kybernetickou bezpečnost“. Přínosem má být lepší koordinace reakcí EU na hrozby kybernetické bezpečnosti. Ve zprávě o Stavu unie byl tento návrh nového nařízení nazván jako „zákon o kybernetické bezpečnosti“. Vedle posílení agentury Enisa navrhla Evropská komise certifikaci výrobků a služeb pro kyberneticko-bezpečnostní zabezpečení v celé EU, aby stanovenými standardy zvýšila důvěru uživatelů, v prostředí internetu a dále „kybernetickou hygienu“ pro minimalizaci případů způsobených lidskou chybou. Vytváří se také síť středisek excelence a evropské středisko pro výzkum a kompetence v oblasti počítačové bezpečnosti.
  Klíčem k novým úkolům agentury Enisa bude implementace směrnice o bezpečnosti sítí a informací (NIS), která je prvním důležitým právním předpisem EU o kybernetických bezpečnostních opatřeních, který byl schválen minulý rok. Agentura by rovněž převzala zodpovědnost za bezpečnostní certifikaci nových výrobků přicházejících na trh EU a bude působit jako koordinátor v případě krizové krize kybernetických bezpečností z více zemí.
 • Švédska vláda uvedla, že do letošního návrhu rozpočtu zahrnuje roční částku 13 milionů SEK do rozpočtu telekomunikačního regulátora PTS k pokrytí úkolů civilní obrany. Vláda nařídila regulačnímu orgánu, aby zajistil trvalou péči o informační bezpečnost. Ministr pro místní rozvoj a digitalizaci Peter Eriksson uvedl, že státní orgány musí být informovány o rizicích a hrozbách, které mohou ovlivnit jejich operace. PTS musí převzít odpovědnost za úkoly informační bezpečnosti a pracovat systematicky v oblasti bezpečnostní kultury.
 • Evropská komise je připravena zvýšit daň z internetových společností. Komise oznámila plány na úpravu právních předpisů, které zajistí spravedlivější zdanění internetových společností působících v celé EU. Komise v oficiálním sdělení nastiňuje otázky týkající se členských států EU a uvedla, že do jara 2018 navrhne právní předpisy.
  Oznámení navazuje na výzvy několika zemí na lepší koordinaci zdanění nadnárodních online společností, které často využívají rozdíly v národních právních předpisech a nejasnosti ve vztahu k jejich fyzické přítomnosti se záměrem snížení celkové daňové povinnosti. Nejznámějším případem je Apple, který čelí potenciálnímu návrhu ve výši 13 miliard eur poté, co jej Evropská komise obvinila ze zneužití daňových mezer v Irsku. Společnost se k případu odvolává.
 • Švédsko plánuje na únor 2018 aukci na kmitočty v pásmu 450 MHz. Úřad pro poštu a telekomunikace (PTS) sdělil, že vyhlásí aukci pro přidělení kmitočtů v pásmu 450 MHz. Uzávěrka pro podání přihlášek je 23. ledna 2018 a vlastní aukce se má konat dne 6. února. Zahrnuje jednu národní licenci 2 × 5 MHz.
 • Zpráva francouzského senátu k plnění cíle, kterým je 100procentní pokrytí země vysokorychlostním připojením do roku 2022 uvádí, že cíl stanovený v roce 2015 může být ohrožen. Zatímco země dosáhla 50procentních bodů pokrytí v roce 2016, pokrytí zbývajících oblastí se ukázalo být obtížnější. Senát požaduje, aby vláda podnikla rychlé akce. Zpráva vychází z jednání kulatého stolu, které v červenci svolal senátní Výbor pro venkov a udržitelný rozvoj a Národní digitální agentura. Zpráva se zabývá i dosud nenaplněnou kombinací veřejných a soukromých snah o zavedení rychlejších sítí a uvádí, že je „nezbytné“, aby tyto problémy byly vyřešeny.
  Podle očekávání oznámí Hewlett Packard Enterprise (HPE) snížení počtu svých zaměstnanců o 10 procent, informovala agentura Bloomberg podle zdrojů, které uvedly, že společnost sníží počet pracovních míst o nejméně 5 000, což souvisí s úsporou nákladů v důsledku narůstající konkurence. Společnost zahájí uvedené kroky ještě do konce tohoto roku, přičemž škrty ovlivní počty pracovních míst včetně manažerských pozic v USA i v zahraničí. Generální ředitelka Meg Whitman sdělila, že společnost chce v zájmu vyšší efektivity v organizaci snížit počet stupňů řízení a vytvořit tak jednodušší a rychlejší vnitřní strukturu. V průběhu následujících 3 let společnost bude usilovat o úsporu 1,5 mld. USD.
 • CommScope, americký významný výrobce telekomunikačního zařízení, otevřel v Kesselu Lo v Belgii nové centrum výrobních technologií. Centrum bude prezentovat nově vytvořené partnerství s dodavatelem robotů Yaskawa, a zároveň ověřovat proveditelnost přidané robotické technologie a většího rozsahu automatizace výrobních procesů. Nové centrum Advanced Manufacturing Technology umožňuje společnosti CommScope rozvíjet automatizované výrobní kompetence v laboratorním prostředí díky spolupráci a partnerstvím s univerzitami, znalostními partnery a dodavateli.
 • Organizace spojených národů (OSN) zveřejnila 14. září zprávu o globálním pokroku v oblasti rozvoje širokopásmového připojení pro rok 2017, která odhaluje, že zatímco 48 % světové populace je nyní online, přibližně 3,9 miliard lidí stále nemá přístup k internetu a narůstá digitální propast mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi.
  Podle odhadů by penetrace internetu v rozvojovém světě měla do konce roku 2017 dosáhnout 41,3 %, přičemž v nejméně rozvinutých zemích se předpokládá, že penetrace přístupu k internetu dosáhne pouze 17,5 %. V oblasti uživatelů internetu v celosvětovém měřítku nadále převyšují muži nad počtem žen, což je závažný problém rozvojových zemí (zejména v Africe).
 • Společnost Telia oznámila, že bylo dosaženo dohody s americkými a nizozemskými úřady ohledně jejich vyšetřování korupce u operátora Ucell v Uzbekistánu. Společnost souhlasila s tím, že zaplatí celkem 965 milionů USD, aby tento skandál ukončila. Ministerstvo spravedlnosti USA, Komise pro cenné papíry a burzu a nizozemská státní zastupitelská služba (OM) zjistily, že Telia porušila zákon o zahraničních korupčních praktikách v USA a obdobné nizozemské právní předpisy. Její dceřiná společnost Coscom působí v Uzbekistánu pod jménem Ucell.
 • Společnost Deutsche Telekom oznámila 21. září, že zahajuje novou nabídku globálních síťových služeb pro firemní zákazníky, vytvořené na základě její mezinárodní aliance Ngena. Next Generation Enterprise Network Aliance (Ngena) sdružuje provozovatele sítí z celého světa a společnost DT uvedla, že využívá sdílenou platformu k nabídce specializované služby konektivity pro firemní zákazníky jako první.
  Google nakupuje aktiva HTC za 1,1 miliardy USD. Společnost Google souhlasila s převzetím zaměstnanců a majetku výrobců smartphonů HTC. Google uvádí, že převzetím posílí své hardwarové podnikání, včetně smartphonů typu Pixel, na kterých již HTC spolupracuje. HTC bude i nadále vyrábět smartphony a zařízení VR pod vlastní značkou.
 • Španělské přípojky FTTH poprvé překonaly počty DSL. V měsíci srpnu se zvýšil počet aktivních připojení FTTH ve Španělsku na více než 5,7 milionů, sděluje regulační úřad CNMC. Nárůst linek FTTH o 1,6 milionu v uplynulém roce vykompenzoval propad DSL o 1,2 milionů, což znamenalo, že počet aktivních přípojek FTTH (5,7 milionů) poprvé předstihl počet DSL přípojek (5,6 milionu). Počet hybridních FC přípojek klesl v srpnu o 24 tisíc na 2,6 milionu, čímž v srpnu vzrostl celkový počet pevných širokopásmových připojení na 14,0 milionů.
 • Společnost Furukawa Electric sdělila, že do roku 2019 plánuje zdvojnásobení své výrobní kapacity optických vláken z roku 2016, a obdobně v příštích dvou letech rozšiřuje výrobní kapacitu kabelových optických kabelů. Rozšířením výroby vytvoří více než 400 pracovních míst, tvrdí společnost.
 • Aktuální americká akce proti společnosti Kaspersky je nekalá konkurence – říká Kreml. Akce USA proti společnosti Kaspersky Laboratory je postavena tak, aby podkopala konkurenceschopnost ruských firem na celém světě a představuje nespravedlivou hospodářskou soutěž, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
  Peskov to sdělil poté, co Trumpova vláda oznámila vládním agenturám USA, že odebere produkty společnosti Kaspersky Lab z jejich sítí a tvrdí, že se jedná o to, že moskevská kybernetická bezpečnostní společnost byla zranitelná vůči vlivu Kremlu a používání antivirového softwaru by mohlo ohrozit národní bezpečnost.
 • Broadband Forum uvádí na trh dva projekty Open Broadband a publikuje standard virtuální Business Gateway. Broadband Forum vydalo první standard pro distribuované virtualizované zařízení pro zákazníky (vCPE), protože i nadále zrychluje práci na Open Broadband, CloudCentral Office (CO) a SD-WAN. Dokončení specifikace přichází současně se zahájením práce na dvou hlavních softwarových projektech pro Open Broadband a uskutečňuje významný pokrok ve svém projektu CloudCO.
 • Italská vláda se připravuje na uplatňování pravidla tzv. „Zlaté moci“ z roku 2012, které by vetovalo veškeré změny v řízení nebo vlastnictví strategických společností, uvádí zpravodajství Reuters, které cituje ministra průmyslu Carlo Calenda. Ten bez exprese zmínil rostoucí vliv francouzského Vivendi na bývalého incumbenta Telecom Italia (TIM) a ministr na konferenci oznámil, že „Itálie musí mít schopnost asertivity, když potřebuje bránit svůj vlastní majetek“ a dodal, že „ se to stane až konečně poprvé požádáme o Golden Power.“
  Tzv. Golden Power L.d. n. 21/2012 umožňuje italské vládě (předsedovi vlády) vykonávat zvláštní pravomoci ve vztahu ke společnostem, které vykonávají činnosti považované za strategicky významné v odvětví obrany a národní bezpečnosti (článek 1), a ve vztahu ke společnostem majícím majetek považovaný za strategického významu v oblasti energetiky, dopravy a komunikací.
 • Britská vláda oznámila, že poskytne až 645 milionů GBP k podpoře vysokorychlostního pokrytí nejvzdálenějších a nedostupných míst po celé Velké Británii. Podpora pomůže k rozšíření vysokorychlostního připojení až na 900 000 domů a podniků. Ministr pro digitalizaci Nick Hancock uvedl, že pokrytí vysokorychlostním připojením, které je považováno za nejméně 24 Mbit/s, dosahuje téměř 94 procent Velké Británie a do konce roku 2017 má dosáhnout 95 procent. Rovněž bude zřízen nový fond v objemu 56 milionů GBP k navýšení pokrytí území Walesu.
 • Evropská komise se rozhodla ponechat společnosti Deutsche Telekom volnost v modernizaci pevné sítě vektoringovou technologií poté, co obdržela záruky ke konkurenčním ochranným opatřením. Operátor modernizuje svoji klasickou síť s využitím technologie pro zvýšení rychlosti připojení. Německý telekomunikační regulátor BNetzA tyto plány schválil, ale Evropská komise pro ujištění o potenciálu této modernizace získala zdroje od dalších německých provozovatelů, kteří si od DT síťové služby pronajali.
 • Department pro obce a místní samosprávu vlády Velké Británie zahájil konzultaci o návrzích nařízení, týkajících se úlevy podnikových sazeb pro budování nové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu. Plán, který uvažuje s úlevou pro firmy zabývající se výstavbou optických sítí poprvé navrhl kancléř Philip Hammond v podzimním prohlášení z roku 2016 spolu s balíčkem financování pro vysokorychlostní připojení a 5G a počítá s celkovou výší přes 1 miliardu GBP. Příslušná legislativa byla Parlamentu předložena v červenci 2017 v zákonu o telekomunikační infrastruktuře.
  Provozovatel sítě Openreach (BT) aktuálně dokončil pilot k ověření možností rychlejší výstavby „ultrarychlé „ sítě FTTP. Test má potvrdit možnosti provozování optických kabelů s využitím stávající infrastruktury klasických kabelových sítí nebo kabelovodů v sídelních místech. K průzkumu průchodnosti kabelových otvorů v kabelovodech a tvárnicových tratích byly použity zvláštní fibroskopické kamery.
 • Společnost Orange Slovensko představila v září nové balíčky pevných a mobilních služeb nazývaných Orange Love, informovala Zive.sk. Zákazníci si mohou vybrat ze tří možností: Základní, Optimální a Premium, z nichž všechny zahrnují stejný mobilní tarif plus pevný internet a volitelnou televizní službu. Internet bude nabízen prostřednictvím sítě optických vláken, která v roce 2018 dosáhne pokrytí 42 procent populace. Mimo pokrytí FTTH bude společnost Orange poskytovat pevné služby přes síť LTE.
 • T-Mobile Česká republika snižuje samostatné ceny pevného internetu a sjednotil ceny svých pevných internetových tarifů, takže je nyní bezvýznamné, zda má zákazník také hlasovou službu od operátora či nikoliv, informoval MobilMania.cz. Doposud za pevnou internetovou službu zaplatili zákazníci s hlasovými tarify o 150 Kč méně. Nižší ceny se nyní vztahují i na zákazníky, kteří í hlasovou službu nepoužívají.
  Operátor nabízí pevný internet založený na technologii LTE nebo xDSL v závislosti na dostupnosti sítě na různých místech. Zákazníci si mohou vybrat ze tří možností, které se liší rychlostí: 20 Mbit / s, 50 Mbit / s nebo 100 Mbit / s, a stojí 399 Kč, 499 Kč a 599 Kč. Na pevných internetových tarifech neexistuje FUP.
 • Domácí zprávyKoncept Smart City se postupně šíří
  Obce mají největší zájem o taková řešení konceptu Smart City a Internetu věcí (IoT), která zvýší pohodlí a komfort obyvatelům popřípadě návštěvníkům. Vyplývá to z poznatků zástupců ČD-Telematiky, kteří se zúčastnili tří regionálních konferencí Chytřejší Česko.
  „Jednoznačně se nám potvrdil velký zájem o využití IoT a chytrých řešení ze strany obcí. A také se potvrdila poměrně dobrá informovanost o této problematice i přehled o tom, ve kterých oblastech by chytrá řešení mohla pomoci,“ zdůrazňuje Peter Hudák, ředitel obchodu a marketingu ČD-Telematiky. Jeho společnost je mj. dodavatelem a správcem systému parkování bez hledání pro město Liberec, které tento systém již téměř rok bezproblémově provozuje a postupně rozšiřuje. Systém umožňuje motoristům získat online informace o obsazenosti parkovacích ploch a pomáhá jim tak ušetřit pohonné hmoty i nervy při hledání volného parkovacího místa.
  Velký zájem mají zástupci municipalit také o technická řešení na platformě Otevřených dat s možností publikace on-line pro širokou veřejnost. „Jde vlastně o součást aktuálního trendu zpřístupnit datové výstupy vývojářům nejrůznějších aplikací, kteří pak mají šanci svými aplikacemi takto přístupná data zhodnotit,“ vysvětluje František Nedvěd, odborník na IoT ze společnosti ČD-Telematika.
  „Zástupci obcí mají ale často obavu IoT řešení poptat s ohledem na správné vypsání zadávacího řízení tak, aby nenaletěli ‚dobrodruhům‘, kteří sice nabídnou velmi levná řešení, ale ta ve skutečnosti nepřinesou požadovaný výsledek a hlavně brzy zastarají a nebude možné je dále rozšiřovat. Obcím by určitě pomohl jistý systém certifikace ověřených IoT/Smart City partnerů zaštítěný veřejnou institucí, např. Ministerstvem pro místní rozvoj,“ dodává Peter Hudák další zkušenost ze setkání se zástupci obcí. V rámci svého partnerství na konferencích Chytřejší Česko se ČD-Telematika zúčastní na podzim ještě závěrečné konference v Praze.