Autor článku: JUDr. Jan Diblík, partner Havel, Holásek & Partners, Mgr. Roman Cholasta, advokát Havel, Holásek & Partners, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-03.

Nové povinnosti nejen pro poskytovatele služeb cloud computingu, internetových vyhledavačů či online tržišť.

Dne 1. srpna 2017 nabyla účinnosti novela zákona o kybernetické bezpečnosti – zákon č. 205/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony („Novela“). Novela podstatně rozšiřuje okruh osob, které podle zákona o kybernetické bezpečnosti musí postupovat a stanoví jim řadu nových povinností.

Novela především transponuje směrnici 2016/1148/EU o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii („Směrnice“). Nejzásadnější novinky, které Novela přináší, lze rozdělit do několika oblastí:

  • nové povinnosti správců a provozovatelů informačního systému základní služby a provozovatelů základní služby,
  • nové povinnosti pro poskytovatele digitální služby,
  • nové povinnosti pro orgány veřejné moci ve vztahu k uzavírání smluv v IT, a
  • zřízení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost („Úřad“) se sídlem v Brně, který bude ústředním správním úřadem pro oblast kybernetické bezpečnosti a pro vybrané oblasti ochrany utajovaných informací.

Více v časopise…