Autoři článku: prof. Ing. Vladimir Wieser, PhD., Ing. Bohumil Adamec, PhD., NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-03.

Analógové rozhlasové vysielanie umožňuje šíriť niektoré druhy informácie (okrem samotného rozhlasového vysielania) pomocou doplnkového vysielania, napr. hlásenia o dopravnej situácii.
S nástupom digitálneho rozhlasového vysielania sa objavila možnosť skvalitniť obsah aj formu doplnkového vysielania a použiť rozhlasové vysielanie aj na šírenie rôznych druhov varovných hlásení pre obyvateľstvo, napr. varovanie pred povodňami, intenzívnymi búrkami, únikmi nebezpečných látok, hromadnými haváriami a pod.
Tento článok analyzuje možnosti využitia pozemských digitálnych rozhlasových štandardov na šírenie varovných hlásení pre obyvateľov na určitom území.

Více v časopise…