Autor článku: Ing. František HESOUN, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-03.

Česká elektrotechnická společnost – pobočka Tábor
XLVIII. seminář a výstava “Měření a údržba sdělovacích kabelů“
TÁBOR – 15. a 16. května 2017

1. Proč je nutné vybudovat nové přístupové sítě – jaká jsou očekávání v elektronické komunikaci. Současný stav a předpokládaný vývoj v budoucnosti.
Asi nelze zpochybnit fakt, že po r. 1990 se v ČR rychle podařil vyřešit dlouhodobě vysoký deficit v dostupnosti telefonních služeb (fixního i mobilního typu), ale nepodařilo se včas adekvátně zareagovat na nástup internetu takovým způsobem, který byl aplikován v rozvinutých evropských zemích, zejména v EU. Tak došlo k tomu, že v ČR již kolem r. 2000 silně překročila poptávka po přístupu k internetu nabídku tehdejšího dominantního poskytovatele, který provozoval téměř všechny kabelové/metalické sítě (se symetrickými vodiči) určené původně pro telefonní přípojky a mohl tudíž v širokém rozsahu zavést a nabídnout v Evropě nejvíce v té době rozšířenou technologii xDSL. Nestalo se tak a proto poptávku po přístupu k internetu postupně z podstatné části řešili lokální podnikatelé a další subjekty bezdrátovou technologií známou pod označením WiFi (její vlastnosti a parametry zde neuvádím a odkazuji na dostupnou bohatou literaturu). Jen uveďme, že služba přístupu k internetu s touto technologií byla a je dosud poskytována jejím účastníkům zpravidla za široce přijatelné ceny a dosud ji v ČR využívá největší část účastníků. V důsledku toho máme v ČR specifickou síťovou situaci – jako v jediné zemi v Evropě a snad i ve světě, jsou dosud převažující technologií pro přístup k internetu sítě typu WiFi (33,5% podíl ke konci r. 2015), zatímco ve většině států EU se tato nepoužívá. K tomu se patří uvést, že díky této technologii a jejím provozovatelům se ČR dosud udržela, alespoň z hlediska účastnické penetrace, v přístupu k internetu alespoň mírně pod průměrem členských států EU.
Postupem doby se sice pro přístup k internetu rozšířily i další, v EU běžně užívané technologie (xDSL, koaxiální kabely určené původně jen pro „kabelovou televizi“, zatímco kabely s optickými vlákny, které jsou tím nejmodernějším a nejperspektivnějším elementem pro realizaci pevných komunikačních sítí jsou v českých sítích dosud zastoupeny v minimální úrovni jen několika procent.

Více v časopise…