Autor článku: RNDr. Karel Neuwirt, nezávislý konzultant, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-03.

Do účinnosti nové unijní legislativy pro ochranu osobních údajů (nařízení EU) č. 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zbývá již jen několik měsíců. Toto nařízení (též „GDPR“), které zároveň ruší dosavadní Směrnici 95/46/ES, začne být vymahatelné 25. května 2018.

GDPR je spíše vývojovou etapou ochrany osobních údajů, která na jedné straně v jisté míře zachovává zásadní principy dosavadní právní úpravy, na druhé straně však stanoví principy nové, které jsou reakcí na rychlý vývoj technologií a související možnosti zpracování informací v globálním měřítku. Nová legislativa je postavena na analýze rizik, které při práci s osobními informacemi mohou zasahovat do práv a svobod fyzických osob. Používání některých moderních technologií je často v přímém rozporu s ochranou údajů, takže bude pokračovat trend, kdy v ochraně soukromí budou hrát důležitou úlohu odpovědnost, etika, míra rizika, apod. Jednou ze zásadních změn je určování rovnováhy ve „vlastnictví“ osobních údajů – GDPR přesouvá vlastnictví od správců směrem k subjektům údajů. Nařízení tak dává fyzickým osobám (subjektům údajů) širší práva, které jim umožní získat větší přehled o zpracování osobních údajů, které se jich týkají, a uplatňovat kontrolu nad jejich zpracováním, posiluje právo na přístup k údajům, právo na přenositelnost údajů, právo na výmaz údajů („právo být zapomenut“), a tedy účinně se domáhat ochrany svého soukromí.

Více v časopise…