Časopis NEXT GENERATION/TELEKOMUNIKACE
se pomaličku dostává do jednoletého výročí v nové modernizované verzi a s obsahem zacíleným na sítě nové generace. Jsme velmi rádi, že se rozšiřuje okruh čtenářů a také, že se vytváří NEXT GENERATION CLUB. Ten bude mít svůj první klubový večer začátkem října v Altánech Kampa. Už se těšíme…
Několik poznámek k tomuto vydání.
– V třetím čísle tohoto roku se můžete seznámit s pohledem hlavního šéfa infrastrukturní společnosti CETIN na rozvoj sítí nových generací. Je skoro neuvěřitelné, že společnost, která ještě nedávno byla součástí dominantního operátora O2, má upřímnou snahu nabízet svou síť a služby jiným dřívějším konkurentům, alternativním operátorům či ISP. Velmi inovativní krok v porovnání s historií národních operátorů v Evropě.
– Nad Atlantikem jeden hurikán stíhá druhý, ale ten bestiální měl jméno IRMA. Krátký, skoro až on-line příspěvek k odolnosti telekomunikačních sítí jsem si dovolil stvořit já osobně.
– Dne 1. srpna 2017 nabyla účinnosti novela zákona o kybernetické bezpečnosti, která ukládá nové povinnosti nejen pro poskytovatele služeb cloud computingu, internetových vyhledavačů či online tržišť, ale podstatně rozšiřuje okruh osob, které podle zákona o kybernetické bezpečnosti musí postupovat a stanoví jim řadu nových povinností. Určitě transpozice unijní směrnice do této novely zvýší náklady soukromých firem všeho druhu… Jsem velmi rád, že našim novým přispěvatelem je advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners.
– Podívejte se v obrazové části časopisu na reklamní poutače, kterými provozovatelé sítí a služeb internetu lákají zákazníky.
Z dalších událostí stojí za zmínku další novela zákona o elektronických komunikacích (z 18. 8. 2017), která přináší řadu zásadních změn. Jedná se zejména o zpřísnění podmínek pro poskytovatele veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a přechod na vysílání DVB-T2. Zákon o elektronických komunikacích je novelizován z důvodu posílení práv zákazníků poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, jakož i zajištění a implementace přechodu na nový standard digitálního televizního vysílání DVB-T2.
Opět se dostává do médií staré téma „14 miliard korun“ pro budování přístupových sítí v ekonomicky slabých oblastech. Je jasné, že vláda bude mít velký problém, pokud se tento projekt nerozběhne a nebudou se čerpat připravené zdroje. MPO si myslí, že je vše připravené, ale ti, kteří mají být potencionálními příjemci a investory, to vidí jinak. Je velkou škodou, že úředníci mají snahu být na jedné straně otevřeni a chtějí naslouchat trhu, na druhé straně pak připraví nutné dokumenty ve verzích, které trh nemůže přijmout. Bohužel se to děje i v jiných oblastech dotačního programu OPPIK, např. zdroje pro program Nemovitosti, kde je plán přesunout zdroje na státní banku (ČMZRB) a poskytovat bezúročné úvěry. Idea pěkná, ale co vše to způsobí, se řeší okrajově a bez těch, kterých se to dotýká.
Evropská unie rozhodla o dotacích 120 milionů EUR (asi 3,1 miliardy korun) na rozšíření bezplatného internetového připojení ve veřejných prostorách. Díky projektu Wifi4EU by měli jejich obyvatelé či turisté získat volný přístup na internet například v knihovnách, muzeích, parcích či nemocnicích. O finance z EU budou moci žádat obce, v nichž zatím neexistuje veřejné internetové připojení zdarma. Žádosti budou moci podávat přes internet a peníze dostane ten, kdo zažádá včas. Přihlášky se budou vyřizovat podle pravidla „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ a zároveň s přihlédnutím
k určitým kvótám pro jednotlivé země. Vzpomínám si, že jsme podobný projekt řešili před mnoha lety a to přímo v Bruselu. Tzv. „Internet zadarmo.“ Skončilo to fiaskem pro pražské politiky a parky.
„Ať už ty dotace pro boha skončí!“
Vážení čtenáři, vážení členové klubu, pokud si myslíte, že můžete přispět svým odborným nebo názorovým článkem v našem časopisu neváhejte a pošlete nám jej. Rádi ho otiskneme.

Svatoslav Novák