Rozhovor vedl Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-03.

Můžete s odstupem relativně krátké doby zhodnotit naplnění cílů, které vedly ke vzniku infrastrukturní společnosti CETIN.

K oddělení infrastruktury a vytvoření společnosti CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) došlo 1. 6. 2015. V telekomunikacích jsou dva a čtvrt roku již dlouhá doba, je to hodně dynamické prostředí, mění se velmi rychle technologie i služby. Stačí si vzpomenout, jak vypadaly sítě před 10ti lety a jaký objem informací přenášely v porovnání s provozem dnes. Zhodnocení je dobré začít krátkým vysvětlením, jak celé oddělení začalo. Bylo to necelý rok před vznikem CETINu, kdy jsme se začali vážně touto myšlenkou zabývat, na začátku byly pochopitelně rychlé studie, zda lze vůbec oddělení provést, co vše je třeba udělat, jaké to bude mít dopady a co tím získáme. Hlavní motivace, které pak k realizaci oddělení vedly, byly tři: odstranění vertikální integrace a zjednodušení podnikání, zjednodušení regulace a zvýšení hodnoty. Co jsme tedy očekávali od oddělení? V té první oblasti šlo o to, že integrovaný operátor má v sobě vždy dvě základní jednotky – prodejní a infrastrukturní. Každá vyžaduje odlišný přístup řízení a odlišnou investiční strategii i horizont maximalizace hodnoty pro akcionáře. Rozdělením došlo k výraznému zjednodušení řízení a odstranění některých jinak neřešitelných konfliktů v rozhodování managementu. Druhá část, která se týká regulace, souvisí s tím, že v CETINu je téměř veškerá infrastruktura a logicky tak přetrvávají u CETINu příslušné regulační povinnosti, zatímco operátor má po rozdělení pro své podnikání znatelně méně regulované prostředí. A poslední předpoklad odpovídá profilu infrastrukturní společnosti; může pracovat s delší dobou návratnosti svých investic, má bezpečnější rizikový profil s dlouhodobějším výhledem a lepší výchozí podmínky pro financování svých investic.

Více v časopise…