2020 – 01

Viry a broadband
To, co hýbe světem těchto dní, je globální pandemie koronaviru. Ve stínu potenciálních hrozeb se tak rázem ocitají telekomunikační „pandemie“ širokopásmové kompetence BCA a sítě generace 5G.
Svět telekomunikačních technologií se podobně jako další vyspělé obory potácí v pralese zkratek, ale i zde je možné sledovat dramatický vývoj. BroadBand (BB) je označován anachronismus. Vysokorychlostní přístup k internetu je správný výraz. Zkratka VHCN tak uložila širokopásmové – broadband telekomunikace na smetiště dějin.
Spolupráce v sítích VHCN a robotika patří mezi nástroje pro posílení sdílení informací, péče o pacienta a veřejného bezpečí. Právě technologie v současném zdravotnictví pomáhají držet na uzdě šíření koronaviru. Nemoc oficiálně označovaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO) zkratkou COVID-19 se stává významnou světovou, evropskou, českou i pražskou hrozbou.
Existují však nástroje, které již pomáhají v celosvětovém měřítku rychleji diagnostikovat případy onemocnění koronavirem, poskytovat virtuální péči a předcházet šíření viru v populaci. Na počátku roku otevřelo největší nemocniční centrum v Izraeli, obsluhující více než milión pacientů, program telemedicíny zaměřený na koronavirus. Nástroje telemedicíny mají pacienty fyzicky izolovat a zajistit jim potřebnou lékařskou péči. Program nyní expanduje také do USA. Řada zaměstnanců čínských firem, kteří jsou na základě opatření vlády nebo z vlastní vůle izolováni doma, obrací svoji pozornost k pracovním nástrojům, které nabízejí videokonference. Platforma může být velmi užitečná v karanténních oblastech, neboť umožňuje lidem komunikovat a snížit riziko expozice.
Pomocnou ruku při péči o pacienty podávají také roboti. Lékaři ve významném regionálním lékařském centru ve Washingtonu použili robota pro sejmutí životně důležitých údajů infikovaného člověka stetoskopem a jejich komunikaci prostřednictvím elektronické zdravotní karty (EMR).
Příznaky nakažení koronavirem v lékařských záznamech identifikuje software s funkcemi umělé inteligence (AI). Americká společnost Epic, jejíž elektronické zdravotní záznamy dnes využívá více než 250 miliónů pacientů, na konci ledna aktualizovala ve spolupráci se specialisty na infekční nemoci svůj dotazník prověřující při setkání s lékařem cestovní aktivity pacientů. Cílem je vyhledávání informací z center pro prevenci a kontrolu nemocí, jako je např. ECDC na Státním zdravotním ústavu (SZÚ), a identifikace symptomů, jež by mohly vést k opatřením směřujícím k izolaci.
Také zařízení nositelné elektroniky (wearable electronics) pomáhají při boji s koronavirem tím, že umožňují profesionálům zdravotní péče monitorovat životní funkce a snižují přímý kontakt s nakaženým.
Zakladatel a předseda představenstva čínského internetového obchodu Alibaba, Jack Ma v jednom rozhovoru prohlásil, že nové technologie jako umělá inteligence mohou rozpoutat třetí světovou válku. Dvě světové války byly nejdůležitějším nástrojem jak technologických, tak politických změn ve 20. století. Tento proces je velice dobře ilustrován rychlým vývojem letadel a objevením tanků v první a atomové bomby ve druhé světové válce. Historie podle čínského miliardáře ukazuje, že technologické inovace jsou primárním faktorem, který stojí za globálními konflikty, k nimž patří i soupeření států o převahu v oblasti umělé inteligence.
Světová válka je stresující hrozbou, ale smrtící virová pandemie není o nic lepší. Aktivity související s COVID-19 někteří považují za politický populismus, aneb “snahu o získání voličů údajnou ochranou zájmů obyčejných lidí proti různým ohrožením a prosazováním témat vzbuzujících emocionální reakce veřejnosti”. A nejsou, v České republice zejména, daleko od pravdy.
Nezbytnost přechodu na aktivity typu home office a vzdálenou komunikaci však prověří stav infrastruktury vysokokapacitních sítí elektronických komunikací, bez ohledu na pandémii a populistické klábosení o „výzvách, které stojí před českou ekonomikou v souvislosti se vstupem do digitálního světa“, a ukáže, že je třeba, nejen v přeneseném smyslu slova, „vzít do ruky krumpáč“ a začít prorážet cesty pro kabely s optickými vlákny přípojných a distribučních sítí i pro implementaci sítí 5G. A neotálet, protože jednou by mohlo být také pozdě.
Petr Beneš

 • EU | EK: Nová evropská průmyslová strategie • 10. března 2020 • EK představila novou strategii, která má evropskému průmyslu pomoci zvládnout dvojí transformaci, jednak na klimatickou neutralitu a jednak na vedoucí postavení v digitální oblasti. Stanoví řadu opatření na podporu všech aktérů evropského průmyslu, včetně velkých a malých podniků, inovativních začínajících podniků, výzkumných center, poskytovatelů služeb, dodavatelů a sociálních partnerů. Zvláštní strategie pro malé a střední podniky (MSP) má snížit administrativní zátěž, pomoci mnoha evropským malým a středním podnikům podnikat na celém jednotném trhu i mimo něj a získat přístup k financování a pomoci jim být při ekologické a digitální transformaci v první řadě. Iniciativy rovněž obsahují konkrétní opatření k odstranění překážek a nadměrné byrokracie.
 • EU | Státní podpora: EK schvaluje dánský režim na náhradu škod způsobených zrušením velkých veřejných událostí v důsledku ohniska COVID-19 • 12. března 2020 • (EC) Evropská komise potvrdila, že dánský režim podpory ve výši 91 milionů DKK, který má organizátorům nahradit škodu způsobenou zrušením velkých událostí s více než 1 000 účastníky v důsledku propuknutí choroby COVID-19 je v souladu pravidly podpory EU State aid.
  Jedná se o první a jediné opatření státní podpory oznámené členským státem Komisi v souvislosti s doposud propuknutím choroby COVID-19. Komise schválila režim podle pravidel státní podpory EU do 24 hodin od obdržení oznámení od Dánska. Komise je připravena obdobně spolupracovat se všemi členskými státy. Za tímto účelem Komise zřídila vyhrazené kontaktní místo pro členské státy, které jim poskytne odbornou pomoc.
 • EU | Evropská komise navrhuje limity pro viditelné části malých antén 5G • 12 března 2020 • Malé bezdrátové přístupové body potřebné pro rozmístění 5G sítí by měly být buď neviditelné, nebo namontovány vizuálně nenápadným způsobem. Evropská komise zveřejnila svůj návrh prováděcího nařízení k veřejné konzultaci do 26. března 2020.
 • ČR | Harmonogram výzev OP PIK • Ve středu 4. března 2020 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu plán výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na letošní rok. Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2020.
  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK) je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014–2020. Finanční prostředky z něj mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách.
 • ČR | Přenositelnost čísel v Telekomunikačním věstníku • V Telekomunikačním věstníku byla dne 6. března 2020 publikována změna opatření obecné povahy, kterým se stanoví podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel. Ta má návaznost na novelu ZEK účinnou od dubna t. r.
  Ve smyslu článku 5 Přenesení telefonního čísla – lhůta pro realizaci všech úkonů nezbytných pro přenesení telefonního čísla činí dva pracovní dny a začíná běžet ode dne vyrozumění opouštěného poskytovatele služby o žádosti účastníka o přenesení čísla přejímajícím poskytovatelem služby.
 • EU | Ericsson nastiňuje vizi „sklopení energetické křivky 5G“ • 12. března 2020 • (Ericsson) Nový report společnosti Ericsson přináší rozbor konkrétních řešení ke snížení spotřeby energie a emisí uhlíku v mobilních sítích.
  Roční globální náklady na energii pro provozování mobilních sítí se odhadují na přibližně 25 miliard USD (22,1 miliard EUR). Přístup společnosti Ericsson ke snižování spotřeby energie v sítích 5G je založen na čtyřech klíčových oblastech: Příprava sítě (volba výhledového hardware s parametry); aktivace softwaru pro úsporu energie; budování 5G s precizností ( vytváření sítí s optimálním rádiovým řešením ve všech typech základnových stanic); a inteligentní provozování infrastruktury webu.
 • ČR | Rada Českého telekomunikačního úřadu je opět kompletní • Úterý 10. března 2020 • Vláda České republiky jmenovala členem pětičlenné rady ČTÚ dlouholetého pracovníka úřadu Marka Eberta.
 • ČR | CETIN letos investuje do sítě 4 miliardy Kč • 9. března 2020 • (CETIN) Český poskytovatel infrastruktury CETIN plánuje letos do rozvoje své sítě a technologií investovat 4 miliardy korun. Společnost upřednostňuje nasazení optické sítě, upgrade stávající sítě a řešení záležitostí kybernetické bezpečnosti.
 • ČR | Český Vodafone spustí službu Vodafone TV ještě v březnu • Operátor Vodafone Czech Republic uvede celoplošně na trh službu Vodafone TV v březnu, uvádí Mobilmania.cz. Služba je již aktuálně dostupná v dalších zemích pro více než 22 milionů uživatelů.
 • SVĚT | Čínský prodej smartphonů se kvůli Covid-19 zhroutil • 10. března 2020 • (CAICT). Čínská akademie informačních a komunikačních technologií zaznamenala v průběhu měsíce února meziroční pokles prodejů o 54,7 %, přičemž bylo dodáno pouze 6,3 milionu kusů – nejnižší úroveň za únor od doby, kdy CAICT začal zveřejňovat údaje v roce 2012. Za poslední dva měsíce Bylo prodáno 26,7 milionu kusů, což představuje pokles o 42,1 %.
  Čísla CAICT ukázala, že přibližně 8,2 % únorových dodávek uskutečnily nadnárodní společnosti, z nichž lze odhadnout, že dodávky Apple iPhone klesly přibližně o 61 % na 500 000.
 • EU | Ofcom vydal sadu pravidel pro svoji příští aukci spektra • 13. března • Regulátor sdělil, že nebude v dalších krocích aukce zprostředkovatelem při řešení defragmentace spektra ve středním pásmu a nechává to na dohodách o případné „výměně“ mezi operátory. V aukci se bude navyšovat dostupné mobilní spektrum o 18 %, přičemž 80 MHz bude k dispozici v neocenitelném pásmu 700 MHz a 120 MHz v pásmu 3,6–3,8 GHz. Je to samozřejmě dobrá zpráva pro operátory, kteří čelí 40% nárůstu využívaných zákaznických dat.
  Regulátor uvedl, že se snaží zachovat silnou hospodářskou soutěž na trhu tím, že uvalí 37% strop na celkové spektrum dostupné pro jednu společnost.
 • EU | Berec navrhuje definici rychlosti pro pevné vysokorychlostní sítě • 10. března 2020 • Regulátor EU Berec vydal své návrhy pokynů pro definování sítí s velmi vysokou kapacitou. Pro ně počítá s minimální rychlostí přenosu 1Gbit/s. Tyto návrhy jsou přístupné veřejnosti do 24. dubna a Berec si klade za cíl zveřejnit konečnou verzi do prosince.
 • EU | Bezpečnost 5G sítí budeme řešit společně, dohodly se státy Evropské unie. • 11. března 2020 • (EK)Doporučení ale nejsou závazná. Více kontrolovat mobilní operátory, hlídat kvalitu dodavatele 5G technologií i jeho vlastnickou strukturu. To jsou hlavní cíle ze seznamu doporučení, na nichž se 11. 3. shodly státy Evropské unie. Takzvané toolboxy, jak sítě stavět a chránit, podpořila i Evropská komise. Státy ale musí závazně do dubna sdělit, jaká opatření zavedly.
  Na doporučeních – neboli toolboxech – se velkou měrou podílel i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. K hlavním rizikům technické části 5G sítí patří především to, že většina věcí se v nich už bude řešit softwarově. Státy proto musí hlídat, aby zdrojové kódy byly bez chyb. A pokud se nějaká vyskytne, aby byla opravena co nejdříve.
 • EU | Francouzská vláda potvrzuje cíl 100% pokrytí domácností optickými sítěmi FTTH do roku 2025 • 25. února 2020 • Vláda ve svém oznámení potvrdila cíl rozšířit dosah optických sítí tak, aby do roku 2025 byly všechny francouzské domácnosti pokryty službami FTTH. Za tímto účelem budou v rámci nově otevřené aplikace uvolněny finanční prostředky ve výši 280 milionů EUR.
  V celé zemi nyní musí 25 francouzských departementů připravit plán realizace. Někteří senátoři se však domnívají, že bude zapotřebí, aby pro uvedený rozsah implementace vláda poskytla až 600–700 milionů EUR.
 • ČR | Výpadek dodávek elektroniky na český trh nepokryje ani obnovená výroba v Číně • 13. března 2020 • (COMPUTERWORLD) Omezené zásobování obchodů spotřební elektronikou z Číny na český trh teprve dolehne. Většina obchodů zatím prodává ze skladových zásob, musí se ale připravit na důsledky pozastavené výroby způsobené šířením koronaviru. Přestože čínské továrny svou činnost již začínají obnovovat, nové zásoby lze podle distributora elektroniky eD system očekávat až v řádu několika týdnů nebo měsíců. Vybrané zboží by proto mohlo během této doby zdražit až o nižší desítky procent.
 • EU | Švýcarsko pozastaví provoz nových antén 5G kvůli zdravotním obavám • Čtvrtek 13. února • (Total Telecom) Po dokončení loňské výstavby 2 000 antén pro 5G zaslala švýcarská agentura pro životní prostředí Bafu místním orgánům dopis, kterým požádala o ukončení používání všech nových věží 5G. Společnost uvedla, že bude potřebovat jistý čas k vyhodnocení zdravotních dopadů záření 5G na obyvatele.
  Bafu podrobně prozkoumá expozici pomocí adaptivních 5G antén, pokud možno v reálných provozních podmínkách a odvolává se na skutečnost, že v současné době neexistuje mezinárodní standard pro vydání doporučení.
  Do doby než Bafu stanoví kritéria se provozovatelé budou řídit stávajícími předpisy v oblasti radiační expozice, které však ve většině případů použití 5G vylučují.
  Swisscom však sdělil, že bude nadále budovat svoji 5G infrastrukturu, i když nemůže okamžitě plně využívat její plné kapacity.
 • EU | Telecom Italia se připravuje na zřízení nového operátora pevné sítě s KKR – CEO • 12. března 2020 • (TIM) Telecom Italia (TIM) připravuje zřízení nové společnosti „FiberCop“, provozovatele „přístupové optické a měděné sítě“ a prodej 40 procent aktiv soukromé společnosti KKR. CEO Luisi Ubitosti uvedl, že probíhají oddělené diskuse s KKR a s velkoobchodním rivalem Open Fíbre s tím, že chtějí ponechat dveře otevřené „možné konvergenci“ na konci tohoto procesu.
 • SVĚT | Huawei má povolení k prodeji do USA na dalších 45 dní • 11. března 2020 • Spojené státy udělily čínskému telekomunikačnímu gigantu Huawei dalších pro obchodování s americkými společnostmi dalších 45 dní.
  Americké společnosti a obyvatelé jsou v zásadě nuceni najít alternativní dodavatele telekomunikačních zařízení a softwaru Huawei.
  Platnost nové prozatímní licence končí 15. května.
 • EU | Huawei postaví ve Francii továrnu na zařízení 4G / 5G • 28. února 2020 • Huawei představil plány na vysoce automatizovaný výrobní závod ve Francii, na místě, které ještě nebylo zmíněno. Začátkem tohoto měsíce oznámil výkonný ředitel společnosti Huawei France, že společnost si vybrala Evropu jako základnu své první továrny na zařízení 5G mimo Čínu.
  Společnost uvedla ve svém prohlášení, že do zřízení závodu investuje více než 200 milionů EUR a očekává, že vyrobená zařízení budou použita hlavně v Evropě.
  V plánu na výstavbu bude rovněž demonstrační centrum výroby základnových stanic, zavádění softwaru a testování.
  Společnost poskytla ujištění, že bude schopna pokrýt oblasti výzkumu a vývoje, prodeje, nákupu, výroby a logistiky.
  Projekt, u kterého se předpokládá, že bude každoročně generovat produkty v hodnotě 1 miliardy EUR, bude patřit mezi „první implementace pokročilých výrobních technologií v Evropě“ společnosti Huawei
 • EU | Adware tvoří 72 % mobilního malwaru • Statistiky expertů z Avastu ukazují, že mezi říjnem a prosincem 2019 tvořil adware 72 % veškerého mobilního malwaru. Zbývajících 28 % tvořily bankovní trojské koně, falešné aplikace, a tzv. lockery a downloadery.
  Mobilní adware je software, který se zmocní zařízení za účelem spamování uživatele nežádoucími reklamami. Statistiky Avastu ukazují, že adware je rostoucím problémem, protože jeho podíl mezi ostatními typy malwaru za poslední rok vzrostl o 38 %. Existují dva druhy adwaru: Adwarové aplikace, které uživatele obtěžují a rozptylují, a škodlivější typ s názvem ad-clickers nebo také ad-fraud.
 • EU | Vodafone a DT se spojily k pokrytí venkova sítí LTE • 10. března 2020 • (DT) Provozovatelé se dohodli, že pro snažení počtu „šedých míst“ Německa budou sdílet 4 000 základnových stanic LTE. Deutsche Telekom a Vodafone oznámily, že do nového programu sdílení vzájemně zařadí po 2 000 ZS LTE.
  Na konci loňského roku se Deutsche Telekom, Vodafone a Telefonica (O2) dohodly na sdílení 6 000 nových mobilních ZS. Společnost Deutsche Telekom také nedávno podepsala dohodu o sdílení sítě FTTH se soupeřem o vlákno Deutsche Glasfaser v naději, že společně dokážou urychlit německé zavádění vláken a přivést jej na úroveň svých evropských sousedů.
  Očekává se, že projekt sdílení stránek bude dokončen do konce roku 2020.

 

Otázky kladl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Na tomto místě měl být rozhovor s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Vzhledem k velmi vypjaté době, která právě probíhá díky šíření koronaviru jistě pochopíte, proč zde rozhovor s ministrem není. Proto si dovolujeme zveřejnit rozhovor se Svatoslavem Novákem, jednatelem a spoluzakladatelem společnosti MICOS TELCOM, který měl být ve druhém vydání NG/TELEKOMUNIKACE v souvislosti s 30. výročím existence mateřské firmy MICOS.

Více v časopise…

Otázky kladl Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

V objektivním zájmu toho, aby se zlepšilo fungování vnitřního trhu EU, Evropský parlament a Rada přijaly 26. října 2016 směrnici o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, která si klade za cíl sblížit právní a správní předpisy členských států týkající se požadavků na přístupnost webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, a umožnit tak větší přístupnost těchto webových stránek a mobilních aplikací pro uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením. Trend směřující k digitální společnosti poskytuje uživatelům nové způsoby přístupu k informacím a službám a proto poskytovatelé těchto informací a služeb, mezi něž patří subjekty veřejného sektoru, stále více využívají internet k vytváření, shromažďování a poskytování široké škály informací a služeb on-line, které mají pro veřejnost zásadní význam. V kontextu této směrnice EP a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru by se přístupností měly rozumět zásady a postupy, které mají být při navrhování, tvorbě, správě a aktualizacích webových stránek a mobilních aplikací dodržovány tak, aby byly pro uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, přístupnější.
V souladu s tím jsme požádali o názor generálního ředitele a úřadujícího předsedu Maltského komunikačního úřadu (MCA) Jesmonda Bugeju, aby se podělil o své názory na tuto důležitou otázku, jejíž význam s ohledem na další vývoj přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru dále poroste. Pravidelní čtenáři tohoto časopisu si jistě vybaví nedávný rozhovor s tímto úřadujícím předsedou MCA (TELEKOMUNIKACE & ICT – NEXT GENERATI@N TELEKOMUNIKACE, číslo 4/2019, str. 9–25, vyšlo 17. prosince 2019), velmi erudovaným a nesporně respektovaným odborníkem na problematiku elektronických komunikací v rámci Unie a Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací BEREC (The Body of European Regulators for Electronic Communications). Názory a zkušenosti jiných členských států EU jsou totiž nejen zajímavé a poučné, ale především inspirující a stimulující.

Více v časopise…

Autor: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

V předešlém čísle tohoto odborného časopisu (číslo 4/2019, str. 22–25, vyšlo 17. prosince 2019) jsme uveřejnili článek „Britští labouristé slibují, že zajistí všem do roku 2030 širokopásmové připojení zdarma“, který se v souvislosti s předčasnými volbami do Sněmovny obcí (House of Commons) britského parlamentu zabýval jedním bodem volebního manifestu hlavní opoziční strany – Labour Party (aliance sociálních demokratů, demokratických socialistů a odborářů), jímž měl být novátorský počin v době rozvoje moderních komunikací v digitální éře. Labouristé, kteří ovšem ve volbách 12. prosince 2019 utrpěli katastrofální porážku, slibovali, že zajistí všem do roku 2030 zdarma širokopásmové připojení. Provozní náklady veřejné FTTH sítě hodlali pokrýt zdaněním nadnárodních společností, včetně technologických gigantů. Plán měl „zajistit vznik pracovních míst, vyřešit regionální nerovnost a zlepšit kvalitu života v rámci této mise propojující zemi.“
Počátkem tohoto roku představil realističtější plán britský regulátor komunikačních služeb OFCOM1. Bude proto správné jej v rámci možností objektivního porovnání obou koncepcí blíže popsat.

Více v časopise…

Autor: Jan Brouček, AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ®, PROFiber Networking s.r.o.; NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Stále více se hovoří o sítích VHCN (Very High Capacity Networks – sítě s velmi vysokou kapacitou). Téma souvisí s novým kodexem elektronických komunikací [1], s novým programovým obdobím EU, s novými ambicemi a cíli vytyčenými v rámci jednotného digitálního trhu EU. Zatím se tématem VHCN zabývá úzká skupina osob. Časem se ale téma dotkne každého provozovatele sítě, každého poskytovatele připojení k internetu, přímo i nepřímo řady dodavatelů produktů a služeb elektronických komunikací. V neposlední řadě bude mít vliv i na spotřebitele a koncové zákazníky na trhu. Jenom o tom většina z nich ještě neví. Bude to obdobné, jako když se u nás před pěti lety začalo hovořit o vysokorychlostním internetu a sítích NGA.

Více v časopise…

Autor: Ing. Vladimír Petržílka, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Politici EU se předhánějí v „přesvědčování“ veřejnosti, že 5G bude telekomunikační řešení všeho – počínaje vizemi o „Průmyslu 4.0“, nové velké průmyslové revoluci, všeobjímající digitalizaci průmyslu a spasení lidstva umělou inteligencí a robotikou vždy a všude. Průměrní mladší obyvatelé české kotliny však stále mají poněkud jiné starosti, zejména, jak si vydělat na bydlení a založit rodinu. Zkusme se na mobilní datové sítě 5G podívat také jejich očima.

Více v časopise…

Autor: Lubomír Bokštefl, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

V poslední době se všichni, kteří hovoří o budoucnosti mobilních datových sítí zaklínají moderním heslem „sítě 5G“. Vypadá to, že sítě páté generace vyřeší všechno, nač si jen lze pomyslet. Počínaje cenou za službu mobilního přístupu k internetu přes „Průmysl 4.0“ a „Chytrá města“ až k aplikacím „AI” – umělé inteligence. Mnohé naznačuje, že cesta k dosažení výše uvedených cílů bude trnitá, dlouhá a protkaná mnoha úskalími, o kterých v současné době toho mnoho ještě ani nevíme.

Více v časopise…

Autor: Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Současné strategické cíle Evropské Unie, s platností i pro ČR, definují požadavky na zajištění dostupnosti připojení koncových bodů sítě NGA (v nové zkratkové terminologii VHCN – Very High Capacity Network, sítě s velmi vysokou kapacitou) minimálně s rychlostí 100 Mb/s pro každého koncového uživatele, s možností zvýšení až na 1 Gb/s. Jedním z hlavních cílů již dříve schválených vládou ČR je rozvoj sítí NGA (Next Generation Access) umožňujících přenosové rychlosti 30 Mb/s do roku 2020 pro všechny obyvatele a minimálně 100 Mb/s pro nejméně polovinu domácností.

Více v časopise…

Autor: Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu pověřený řízením sekce digitalizace a inovací; NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR od února 2020 zahajuje činnost národní kanceláře Broadband Competence Office (BCO), která by měla bezprostředně napomáhat rozvoji vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na území České republiky v kontextu aktivit Evropské unie. Obdobné BCO vznikají v členských zemích Evropské unie, která vysokorychlostní sítě podporuje systémem dotací. Iniciátorem záměru vybudovat síť BCO je Evropská komise, která je považuje za předpoklad udržitelnosti dalšího rozvoje.

Více v časopise…

Otázky kladl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Rozhovor s Petrem Očkem, náměstkem pro řízení Sekce digitalizace a inovací MPO ČR
Vývoj posledních týdnů ukázal nejen na křehkost fungování lidské společnosti, ale poukázal také na význam fungující a vyspělé telekomunikační infrastruktury pro udržitelnost dalšího rozvoje. Přeneseme-li se tedy do sektoru telekomunikací, který spadá kromě mnohého dalšího do kompetence MPO ČR, narazíme v souvislosti s pojmem udržitelnosti na zkratku BCO – Broadband Competence Office, která představuje novou aktivitu EU digitální transformace členských zemí (viz článek na straně 42). Sídlo „kanceláře“ BCO Česká republika je přímo v prostorách MPO.

Více v časopise…

Autor: Jan Vašátko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Končící kvartál bývá příležitostí k bilanci a šancí porozumět tomu, jak se naše odvětví po řadě překotných událostí posledních měsíců vlastně formovalo, a co lze alespoň v dohledné budoucnosti očekávat. Přestože v titulcích téměř nepřetržitě prokmitávaly zprávy o zápasech mezi dvěma světovými super-mocnostmi, je vhodné věnovat přiměřenou pozornost i jiným trendům.

Více v časopise…

Autor: CETIN, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Prioritami firmy pro rok 2020 jsou výstavba optiky, maximální zhodnocení stávající infrastruktury a kybernetická bezpečnost.

Více v časopise…

Autor: redakce, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Na 8 otázek redakce odpovídají Jaromír Novák, Michal Čupa a Jiří Šuchman

Více v časopise…

Autor: MICOS TELCOM, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Systém FibeRoadTM je určen pro optické sítě všech typů. Instaluje se do distribučních boxů, pouličních kabinetů nebo vysokokapacitních skříní. Umožňuje všechny konfigurace rozvláknění a umožňuje konektorové spojení přímo v listovacím systému. Je velmi vhodný pro GPON sítě.

Více v časopise…

Autor: Roman Bajčan, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-01.

Výstavba 5G infrastruktury v ČR má proti Evropě zpoždění.
Pokulhává i právní a ekonomické zajištění vysokorychlostního internetu!
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) předpokládá vyhlášení aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G na konci června, tedy zhruba s půlročním zpožděním. Veřejnou konzultaci nově navržených podmínek spustil 16. března. Na připomínky mají operátoři měsíc. Do státního rozpočtu by aukce měla podle předpokladů přinést minimálně šest miliard korun. Podmínky aukce podle ČTÚ mají podpořit rozvoj konkurence na mobilním trhu. Kvůli změně podmínek aukce vláda v lednu odvolala tehdejšího předsedu ČTÚ Jaromíra Nováka. Na jeho místo dosadila dosavadní členku rady Hanu Továrkovou. Ta dostala za úkol přivést na trh čtvrtého operátora. K plánované aukci frekvencí 5G sítí se vyjádřili i panelisté odborné konference na téma „Právo a 5G sítě“, která proběhla začátkem roku v hotelu Mandarin Oriental.

Více v časopise…