Technologie WiFi a centralizované řešení WiFi sítě firmy Cisco

Autor článku: Milan Soldát, Telekomunikace 2008-04. V následující sérii dvou článků čtenáře nejprve seznámíme s technologií WiFi a v článku druhém představíme centralizované řešení WiFi sítě Cisco tak, jak je implementováno ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze....

Centralizované řešení WiFi sítí fi rmy Cisco

Autor článku: Milan Soldát, Telekomunikace 2008-05. V prvním článku (Telekomunikace 4/2008, str. 15–17) jsme si ve zkratce připomněli technologii WiFi. Nyní si představíme centralizované řešení WiFi sítí fi rmy Cisco a jeho implementaci v síti Všeobecné fakultní...

Mobilní telekomunikační sítě

Autor článku: Milan Soldát, Telekomunikace 2009-02. Snad každý se již setkal s mobilním operátorem, mobilním telefonem a v podstatě tedy i s mobilní telekomunikační sítí. V této souvislosti je používána veliká spousta různých zkratek a pojmů, kterým ne všichni rozumí....

Současné mobilní telekomunikační sítě (1. část)

Autor článku: Milan Soldát, Telekomunikace 2009-03. V prvním článku (Mobilní telekomunikační sítě, Telekomunikace 2/2009) byl čtenář seznámen s historií mobilních telekomunikačních sítí. Tedy se sítěmi nulté a první generace a se sítí GSM. V tomto druhém článku se...

Současné mobilní telekomunikační sítě (2.část)

Autor článku: Milan Soldát, Telekomunikace 2009-04. Rozhraní náležející do přístupové části UTRAN jsou následující. Rozhraní mezi RNC a CN je Iu, které se dále dělí na Iu-CS rozhraní spojující UTRAN a CN s přepojováním okruhů, kde koncový bod je 3G MSC a na Iu-PS...