Autor článku: Milan Soldát, Telekomunikace 2009-02.

Snad každý se již setkal s mobilním operátorem, mobilním telefonem a v podstatě tedy i s mobilní telekomunikační sítí. V této souvislosti je používána veliká spousta různých zkratek a pojmů, kterým ne všichni rozumí. V následujících dvou článcích se podíváme do historie, jak mobilní telekomunikační sítě začínaly, vyvíjely se a v jakém stavu jsou v české republice nyní. Současně bude vysvětlen význam nejčastěji používaných zkratek. Cílem článků není podrobně vysvětlit použité technologie. Rád bych ale čtenáře aspoň rámcově seznámil s problematikou mobilních telekomunikačních sítí. V prvním článku bude čtenář seznámen s mobilními sítěmi nulté a první generace a se sítí GSM. V článku druhém pak se sítěmi GSM/GPRS a UMTS.

Mobilní telekomunikační sítě prošly několika vývojovými etapami. Tyto etapy jsou nazývány generacemi mobilních telekomunikačních sítí.

Více v časopise…