Autor článku: Milan Soldát, Telekomunikace 2009-03.

V prvním článku (Mobilní telekomunikační sítě, Telekomunikace 2/2009) byl čtenář seznámen s historií mobilních telekomunikačních sítí. Tedy se sítěmi nulté a první generace a se sítí GSM. V tomto druhém článku se zaměřím na sítě GSM/GPRS a sítě generace třetí, tedy UMTS.

Více v časopise…