Autor článku: Milan Soldát, Telekomunikace 2008-04.

V následující sérii dvou článků čtenáře nejprve seznámíme s technologií WiFi a v článku druhém představíme centralizované řešení WiFi sítě Cisco tak, jak je implementováno ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Více v časopise…