Autor článku: Milan Soldát, Telekomunikace 2009-04.

Rozhraní náležející do přístupové části UTRAN jsou následující. Rozhraní mezi RNC a CN je Iu, které se dále dělí na Iu-CS rozhraní spojující UTRAN a CN s přepojováním okruhů, kde koncový bod je 3G MSC a na Iu-PS rozhraní spojující UTRAN a CN s přepojováním paketů, kde koncovým bodem je SGSN. Rozhraní mezi uživatelským mobilním terminálem a Node-B je Uu. Rozhraní mezi Node-B a RNC je Iub a Iur je rozhraní mezi dvěmi RNC. Tato rozhraní jsou používána jak pro přenos informačních dat, tak i pro signalizaci. Proto se i přenášené protokoly dělí na dvě skupiny – na řídící (control) a uživatelské (user). Pro přenos je zde použita technologie asynchronního přenosovho módu (Asynchronous Transfer Mode, ATM). Ve schématu je zařazena i přístupová síť GSM-BSS. Rozhraními mezi touto sítí a CN jsou rozhraní A a Gb. Jejich popis, včetně rozhraní Abis, je uveden v prvním článku v kapitole „Architektura sítě GSM“ a v tomto článku v kapitole „Architektura sítě GSM/GPRS“.

Více v časopise…