Autor článku: Milan Soldát, Telekomunikace 2008-05.

V prvním článku (Telekomunikace 4/2008, str. 15–17) jsme si ve zkratce připomněli technologii WiFi. Nyní si představíme centralizované řešení WiFi sítí fi rmy Cisco a jeho implementaci v síti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Více v časopise…