Úvodník 2014 – 05-06

Svatoslav Novák, vydavatel časopisu Vážení čtenáři a přátelé telekomunikací, Toto vydání časopisu TELEKOMUNIKACE má dva významné aspekty. Za prvé se jedná o poslední tištěné, papírové vydání v historii tohoto periodika. Za druhé se jedná o odborné speciální vydání...

Slovo předsedy Českého telekomunikačního úřadu Jaromíra Nováka

Jaromír Novák, předseda Českého telekomunikačního úřadu Služby elektronických komunikací a zejména služby vysokorychlostního přístupu k Internetu jsou v civilizovaném světě považovány za služby základní, bez kterých si normální fungování už nedokážeme představit. Bez...

Cíle a směry intervence rozvoje sítí nové generace

Autor článku: Výtah z materiálů MPO, Telekomunikace 2014-05-06. Článek je výtahem z pracovní verze Národního plánu rozvoje sítí nové generace ze dne 26. listopadu 2014 a popisuje cíle a směry intervence při budování vysokorychlostní infrastruktury pro internetové...