Autor článku: David Stádník, Telekomunikace 2014-05-06.

Původní dokument Digitální Česko, státní politika v elektronických komunikacích, připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu, schválila vláda usnesením č. 50 ze dne 19. ledna 2011. Dokument především zhodnotil tehdejší stav dostupnosti a rozvoje vybraných oblastí elektronických komunikací s největším potenciálem růstu v České republice. Dále navrhnul potřebné nástroje pro splnění reálných cílů vedoucích ke snížení digitální propasti mezi městy a venkovem v rozvoji infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k Internetu. V důsledku dynamického vývoje v oblasti rozvoje služeb digitální ekonomiky byla zpracována aktualizace této státní politiky – Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice. Česká vláda stanovila v rámci projektu „Digitální Česko 2“ úkoly směřující k rozvoji vysokorychlostních sítí nové generace NGA (přístupové sítě nové generace). Důraz je kladen zejména na připojení 50% domácností rychlostí 100 Mb/s a dosažení prakticky plošného pokrytí (100 % domácností) rychlostí 30 Mb/s v roce 2020. Uvedené cíle, pokud jde o penetraci a rychlosti připojení domácností, vycházejí z pětileté strategie Digitální agenda pro Evropu.

Více v časopise…