Autor článku: Patrik Jalamudis, Telekomunikace 2014-05-06.

Česká vláda stanovila v rámci projektu „Digitální Česko 2“ úkoly směřující k rozvoji vysokorychlostních sítí nové generace NGA (přístupové sítě nové generace). Důraz je kladen zejména na připojení 50 % domácností rychlostí 100 Mb/s a dosažení prakticky plošného pokrytí (100 % domácností) rychlostí 30 Mb/s v roce 2020. Tím chce vláda vytvořit občanům rovné podmínky v dalším rozvoji jejich vzdělávání, pracovních příležitostí a podnikání.

Více v časopise…