Autor článku: ICT UNIE, Telekomunikace 2014-05-06.

Rozhodnutí Evropské komise o potřebě státní podpory pro výstavbu NGA sítí povede i v České republice k potřebnému urychlení výstavby.
Poskytovatelé služeb elektronických komunikací, kteří jsou členy ICT Unie, se shodují na naléhavé potřebě definovat od počátku technické standardy, které musí být při budování sítí se státní podporou respektovány.
Výsledkem společné práce v pracovní skupině ICT Unie je dokument, složený z obecné části a technické části. Celek má sloužit jako vstup pro státní instituce, odpovídající za celý proces užití státních dotací v oblasti výstavby NGA infrastruktury.
Dokument se soustředí na technickou problematiku budování sdílených sítí tak, aby byly následně provozovatelné, spolehlivé, vytvářely prostor pro konkurenční prostředí a umožňovaly poskytování homogenních celoplošných služeb koncovým uživatelům.
Cenovými a soutěžními záležitostmi se zabývá pouze tam, kde s technickým řešením přímo souvisejí.

Více v časopise…