Svatoslav Novák, vydavatel časopisu

Vážení čtenáři a přátelé telekomunikací,

Toto vydání časopisu TELEKOMUNIKACE má dva významné aspekty. Za prvé se jedná o poslední tištěné, papírové vydání v historii tohoto periodika. Za druhé se jedná o odborné speciální vydání k velmi aktuální tématice, kterým je Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Oba aspekty jsou propojeny jako spojité nádoby. Jen díky elektronické komunikaci je možné přejít na vydávání časopisu v digitální podobě.
Pokud bude možné mít v každé domácnosti či kanceláři v ČR kvalitní připojení k Internetu s rychlostí 30 Mb/s a vyšší, jaký to bude mít dopad na život lidí? Na jejich zábavu, na jejich vzdělávání, na jejich práci, na jejich zdraví, na jejich osobní bezpečnost, atd.? Existuje mnoho článků, studií nebo i filmů, které to naznačují, ale já si myslím, že přínos pro lidi bude velmi významný až revoluční. Tím vůbec nechci podceňovat jiné infrastruktury, jako je voda či kanalizace. Ale nechejme se překvapit…
V první řadě je třeba to udělat! Naplnit plány a záměry, které vlády této země navrhly a schválily. Opětovně nastartovat budování podzemních sítí elektronických komunikací, které se z různých důvodů významně zkomplikovaly. Pokud k tomu ještě bude existovat finanční podpora ze zdrojů operačních programů pro ekonomicky slabé regiony, tak to jen prospěje celoplošnému dobudování moderní telekomunikační infrastruktury. Věřím tomu, že se pak již přirozeným způsobem budou rozvíjet aplikace a služby, které budou lidem pomáhat v již zmíněných oblastech. Samozřejmě to bude chtít vůli a ochotu politiků a zákonodárců přizpůsobit legislativu novým procesům a inovacím. Týká se to zejména zdravotnictví, školství, veřejné správy, v neposlední řadě i možnosti volit přes Internet. Je pravda, že o problematice státu vs. elektronické služby (eGovernment) píši v úvodnících tohoto časopisu již několik let a stále úřady obíhají lidé a ne data. Přesto stále věřím, že se toho konečně jednou dočkáme. Není to jen věcí vlád, které se u nás mění na můj vkus dosti často. Je to věcí i našeho ICT sektoru. Ten musí stále a viditelně prokazovat, že produkty a inovace v informatice a telekomunikacích jsou výhodné a efektivní. ICT firmy musí věnovat část svých zisků na tuto osvětu a propagaci. Sdružení působící v ICT mohou k tomu významně přispět. Jsem stále hrdý na to, že se nám v období před vstupem do Evropské unie podařilo na půdě Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) vypracovat průmyslové standardy, které umožnily liberalizaci telekomunikačního trhu v ČR. Byla to metodika propojování pevných sítí, předvolba a volba jiného operátora, přenositelnost telefonních čísel, kolokace, LRIC pro mobilní sítě, zpřístupnění účastnických vedení. Úspěch těchto standardů byl podmíněn pozitivním a aktivním přístupem regulátora – Českého telekomunikačního úřadu. Proto se znovu pouštíme do podobné práce, nyní však na půdě ICT UNIE a za účasti dalších asociací, které se účelově sdružili do platformy „Sektorová komise pro rozvoj vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (APKT, CACC, ČAT, ISP Alliance). Naší snahou je společně navrhnout takové standardy výstavby přístupových sítí, které umožní nejen dodržení technologické a strukturální úrovně, ale také aby byly splněný požadavky pro přijetí dotací, což je zejména sdílení těchto sítí více operátory. Věřím, že tím pomůžeme nejen všem provozovatelům, kteří se do výstavby pustí, ale hlavně, že pomůžeme zpracovatelům Národního plánu rozvoje vysokorychlostních sítí el. komunikací a odpovědnému Ministerstvu průmyslu a obchodu za státní politiku Digitální Česko.

Přeji vám vše dobré v novém roce 2015!