Úvodník 2009 – 02

Svatoslav Novák, vydavatel časopisu Telekomunikace Předsednictví České republiky Evropské unii mělo být nejen významnou symbolickou a promoční záležitostí, ale mělo být i důvodem k získání dlouhodobé silné pozici ČR a českých zástupců v Evropské komisi. Projekty pro...

Zprávy a novinky 2009 – 02

48. kongres FITCE Praha 3.–5. září 2009 – Příprava kongresu vstupuje do závěrečné fáze. Dne 27. března se sešla v Praze Technická programová komise FITCE za předsednictví Wima van der Bijl z Nizozemí, aby posoudila přihlášené abstrakty nabízených příspěvků, provedla...

Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku

Autor článku: recenze, Telekomunikace 2009-02. 2. března tohoto roku byla při příležitosti semináře pořádaném fi rmou ProFiber s.r.o. ve střední škole informatiky a spojů v Brně představena zatím nejobsáhlejší a nejúplnější publikace doposud kdy vydaná v českém (i...

Vysokorychlostní přenos dat z akrobatických letadel

Autor článku: Zbyněk Kocur, Telekomunikace 2009-02. Ve spolupráci Katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT a Leteckého akrobatického centra ČR byl navržen a zkonstruován systém sloužící k přenosu videa z rychle se pohybujících objektů. Systém je možné umístit např....

Systém pro sběr dat a komunikaci na české polární základně

Autor článku: Marek Neruda, Telekomunikace 2009-02. Tým z Katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze v koordinaci s Centrem spolupráce s průmyslem vyvinul systém pro sběr dat a komunikaci české polární základny v Antarktidě na ostrově Jamese Rosse. Systém byl v...

Mobilní telekomunikační sítě

Autor článku: Milan Soldát, Telekomunikace 2009-02. Snad každý se již setkal s mobilním operátorem, mobilním telefonem a v podstatě tedy i s mobilní telekomunikační sítí. V této souvislosti je používána veliká spousta různých zkratek a pojmů, kterým ne všichni rozumí....