Autor článku: recenze, Telekomunikace 2009-02.

2. března tohoto roku byla při příležitosti semináře pořádaném fi rmou ProFiber s.r.o. ve střední škole informatiky a spojů v Brně představena zatím nejobsáhlejší a nejúplnější publikace doposud kdy vydaná v českém (i slovenském) jazykovém prostoru.

Více v časopise…