Autor článku: Zbyněk Kocur, Telekomunikace 2009-02.

Ve spolupráci Katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT a Leteckého akrobatického centra ČR byl navržen a zkonstruován systém sloužící k přenosu videa z rychle se pohybujících objektů. Systém je možné umístit např. do akrobatických letadel typu SU-29 a SU-31, ve kterých byl také úspěšně otestován.

Více v časopise…