48. kongres FITCE Praha 3.–5. září 2009 – Příprava kongresu vstupuje do závěrečné fáze.

Dne 27. března se sešla v Praze Technická programová komise FITCE za předsednictví Wima van der Bijl z Nizozemí, aby posoudila přihlášené abstrakty nabízených příspěvků, provedla závěrečné vyhodnocení, určila pořadí příspěvků a navrhla konečný program kongresu. Ze 48 přihlášených abstraktů bude 30 autorů vyzváno ke zpracování uceleného příspěvku k přednesení a publikování ve sborníku. Dalších 12 námětů bude pozváno do dvou posterových sekcí rovněž s uveřejněním ve sborníku. Na přiloženém obrázku jsou (zleva doprava) členové programové komise Roberto Saracco z Itálie, Wojciech Halka z Polska, Artan Halimi z Rakouska, Kevin Fogarty ze Spojeného království, dále Václav Křepelka za ČR, předseda van der Bijl, José Juan Machota ze Španělska a Marc Verbruggen z Belgie. Autor fotografie Wolfgang von Messow z Německa na obrázku přirozeně chybí. Celodenní jednání proběhlo vzorově organizačně zajištěno díky spolupracující katedře telekomunikací elektrotechnické fakulty ČVUT ve vhodné zasedací místnosti děkanátu fakulty pod záštitou děkana fakulty doc. Ing. Borise Šimáka, CSc.

Za velmi významné lze považovat, že péčí FITCE UK bylo po několikaletých diskuzích jak odborně zhodnotit publikované příspěvky zejména pro akademickou sféru napříště počínajíc pražským kongresem zajištěno ISSN 2072-6120 registrované v UK, které doplněno místem pořádání dodá autorům publikovaných příspěvkům potřebnou vážnost. Bližší informace lze nalézt na www.fitce2009.org. V dalších číslech budeme přinášet další upřesňující informace.

Informace z mimořádné valné hromady společnosti ČD – Telematika a.s.

Na mimořádné valné hromadě společnosti ČD – Telematika a.s. svolané na žádost majoritního akcionáře společnosti České dráhy, a.s. a konané dne 7. 4. 2009 byly v souladu s programem projednány a schváleny následující změny.

Na návrh majoritního akcionáře došlo k projednání a schválení změn stanov společnosti. Valná hromada přijala rezignaci dosavadního předsedy představenstva Ing. Stanislava Beneše a místopředsedy představenstva Ing. Miroslava Šídla. Důvodem k rezignaci obou členů představenstva je nesouhlas s vyhodnocením a následnou interpretací dosažených hospodářských výsledků společnosti za uplynulá období ze strany majoritního akcionáře.

Odstupující předseda představenstva a generální ředitel Ing. Stanislav Beneš bude i nadále pokračovat ve spolupráci se společností ČD – Telematika a.s. s cílem zajištění kontinuity rozvoje společnosti. Odstupující místopředseda představenstva Ing. Miroslav Šídlo zůstává na pozici ředitele pro strategii.

Dále mimořádná valná hromada přijala rezignaci předsedy dozorčí rady Ing. Juraje Rakovského. Novými členy představenstva byli zvoleni Ing. Juraj Rakovský a Pavel Chleborád. Novým členem dozorčí rady byl zvolen Ing. Michal Nebeský.

Představenstvo společnosti na svém zasedání konaném téhož dne svým předsedou zvolilo Ing. Juraje Rakovského a místopředsedou Ing. Václava Studeného. Generálním ředitelem společnosti se stává Ing. Juraj Rakovský.

Akcionáři a nově zvolení členové představenstva vyslovili poděkování Ing. Stanislavu Benešovi a Ing. Miroslavu Šídlovi za dosažené výsledky. Za jejich působení se společnost zařadila mezi respektované hráče na trhu ICT a stala se stabilním a důvěryhodným zaměstnavatelem. V uplynulých obdobích společnost plnila plánované výsledky hospodaření včetně dalších akcionáři stanovovaných ekonomických ukazatelů. Pod vedením vrcholového managementu společnost zaznamenala významného úspěchu především v oblasti elektronických komunikací a servisu infrastruktury. V loňském roce započatá restrukturalizace v oblasti informačních systémů bude pokračovat i v následujících obdobích.

GTS Novera opouští segment domácností, malých podniků a živnostníků

Praha, 18. března 2009 – Telekomunikační operátor s celonárodní působností GTS Novera oznámil svou strategií, podle níž se od roku 2009 hodlá zaměřit výlučně na podnikové zákazníky. Opouští proto segment domácností, malých podniků a živnostníků. Odchod GTS Novery z tohoto segmentu se dotkne cca 20 tisíc zákazníků, kterým nabídne služby mobilní operátor T-Mobile Czech Republic a.s.

GTS Novera se v následujících letech zaměří výhradně na poskytování služeb pro střední a velké podniky a korporace, také a na veřejný sektor – tedy oblasti, v nichž obsluhuje významnou část trhu a vidí zde potenciál dalšího růstu. Z tohoto důvodu ukončuje své aktivity v segmentu malých podniků a domácností a své zákaznické portfolio převede na společnost T-Mobile.

Po akvizicích mnoha konkurenčních operátorů a následné konsolidaci máme nyní jasnou prioritu, a tou je dodávání služeb pro veřejný sektor a domácí i zahraniční firmy a korporace na českém i evropském trhu. V těchto segmentech dokážeme být naším zákazníkům maximálně užiteční, a zde také vidíme prostor k dalšímu růstu,“ vysvětluje důvody plánované zaměření firmy do dalších let Stuart Evers, ředitel společnosti GTS Novera.

Odchod GTS Novery ze segmentu domácností, malých podniků a živnostníků se dotkne zhruba 20 tisíc zákazníků, kteří u tohoto operátora využívali převážně připojení k internetu nebo základní balíčky hlasových a internetových služeb.

Společnost T-Mobile je pro nás zárukou, že se našim zákazníkům dostane stejně kvalitních služeb a odpovídající péče. Příslušní zákazníci jsou informování dopisem, ve kterém je celý proces migrace vysvětlen. Změna operátora samozřejmě probíhá bezplatně a nebude mít pro zákazníky žádný dopad na využívání služeb. Zakoupené či pronajaté modemy a telefonní přístroje zákazníkům zůstávají. Jediným krokem, který vyžaduje zákazníkovu součinnost, je aktualizace dosavadní smlouvy a výběr z akční nabídky, kterou pro ně T-Mobile v souvislosti s přechodem připravil – ale o tom všem je budeme podrobně informovat,“ komentuje migraci ředitel divize komerční podpory společnosti GTS Novera Miloš Mastník.

Posláním společnosti T-Mobile, jako operátora s největším počtem zákazníků na českém trhu, je nabízet široké spektrum špičkových telekomunikačních služeb. Proto nám přišlo logické a jsme za to velmi rádi, že GTS Novera oslovila právě nás. Dosavadní zákazníky této společnosti chceme ujistit, že jim bude věnována maximální péče a pozornost. V souvislosti s přechodem jsme pro ně dokonce připravili speciální akční nabídku, díky které mohou ještě ušetřit,“ říká Václav Štěpán, ředitel marketingu – business segment společnosti T-Mobile.

GTS Novera je součástí středoevropské telekomunikační skupiny GTS Central European Holding B. V. (GTS CE), která sdružuje operátory v České republice, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku a má svá zastoupení také na Ukrajině, v Německu a Rakousku. GTS CE změnila na začátku roku 2008 své vlastníky a pod novým vedením postupně dochází k těsnější unifikaci celé skupiny a její profilaci jako velkoobchodního operátora a dodavatele telekomunikačních řešení pro střední a velké firemní zákazníky a veřejnou správu v jednotlivých zemích regionu i na mezinárodní úrovni.

Mobilkom Austria spouští HSPA+

Mobilkom Austria, mobilní operátor v Rakousku a dceřina společnost Austria Telekom, oznámil zahájení komerčního rozvoje vysokorychlostní paketové sítě HSPA+. Tato platforma 3,5G, která bude dodávána společností Ericsson, má zvýšit kapacitu sítě Mobilkom a umožnit přenosy dat rychlostí zpočátku až 21 Mbit/s a později (tj. koncem roku) až 28,8 Mbit/s. Počáteční pokrytí bude zahrnovat asi desetinu Vídně, přičemž rozšíření do dalších klíčových oblastí se očekává od poloviny roku 2009. Cílem společnosti Mobilkom je pokrýt do konce roku 2010 svou sítí UMTS/HSDPA/HSUPA 90 % populace. Zavádění technologie HSUPA 5,7 je plánováno na duben 2009.

MSE vyhlásilo aukci na kmitočty 3G

Italské ministerstvo rozvoje ekonomiky (Ministry of Economic Development, MSE) oznámilo, že plánuje prodej tří bloků volného kmitočtového spektra pro UMTS. Prodejem může získat 266,1 miliónů eur, přičemž cena jednoho bloku se předpokládá 88,7 miliónů eur. Aukce je otevřená pro stávající operátory i nové operátory na trhu mobilních služeb 3G, s omezením maximálně na dva bloky. Volné kmitočty, které zahrnují 15 MHz párovaného a 5 MHz nepárovaného kmitočtového spektra, byly vráceny do veřejného vlastnictví v lednu 2006 společností Ipse 2000 (projekt španělské společnosti Telefonica). Potenciální kupci mají možnost své cenové nabídky předložit až do poledne 8. května. V Itálii bylo koncem roku 2008 cca 24,3 miliónů 3G uživatelů, což představuje roční nárůst o 16 %, v porovnání 20,4 milióny uživatelů na konci roku 2007.

T-Mobile Germany blokuje přístup iPhone ke Skype

Společnost T-Mobile v Německu neumožní svým zákazníkům využívat novou aplikaci Skype určenou speciálně pro iPhone. Hlasové služby prostřednictvím IP (VoIP) umožňují uživatelům realizovat telefonní volání bezplatně nebo mnohem levněji než tradiční telefonní poskytovatelé. Mluvčí společnosti T-Mobile Alexander von Schmettow k tomu říká: „V našich smlouvách se zákazníky je jasně stanoveno, že takové služby nesmí používat. Existují proto dva důvody: jednak protože vysoký objem provozu může přetěžovat naši síť, a protože pokud program Skype nepracuje správně, zákazníci za to činí odpovědné nás.“

Na druhé straně Scott Durchslag, předseda představenstva (CEO) Skype to komentuje takto: „Software Skype pro iPhone je jednička mezi našimi uživateli. Společnost AT&T v USA je připravena povolit používání softwaru Skype na iPhone, pokud jsou volání realizována přes rádiové internetové hotspoty a společnost Telefonica O2 ve Velké Británii se také rozhoduje, zda umožnit svým zákazníkům přístup k novým aplikacím. Kromě toho podle dohody mezi společnostmi Skype a Nokia z února letošního roku, se plánuje nabízet budoucí telefony již s instalovaným Skype softwarem, a Skype software pro BlackBerries bude dostupný od května 2009.“

K tomu Schmettow říká, „že T-Mobile Germany nevylučuje povolení aplikace v budoucnosti.“

Společnost ADVA Optical Networking předvedla optický systém 100 Gbit/s pro metropolitní sítě

Úspěšné laboratorní zkoušky ukázaly realizovatelnost nového modulačního formátu, který umožňuje plnit specifické potřeby metropolitních a regionálních sítí. Umožňuje desetinásobné zvýšení přenosové kapacity systému přes existující metropolitní systémy DWDM (multiplex s hustým vlnovým dělením), které využívají tradiční techniky.

Společnost ADVA Optical Networking (www.advaoptical.com) vyvinula nové modulační schéma DPSK-3ASK (Differential Phase-Shift Keying, 3-level Amplitude-Shift Keying) pro optické rozhraní 100 Gbit/s po jednom optickém signálu.

Ve své laboratoři v Meiningenu, v Německu vývojoví pracovníci ADVA Optical Networking úspěšně předvedli toto nové modulační schéma, které využívá komponenty dostupné pro 40Gbit/s systémy a usnadňuje provoz na kanálovém rastru podle standardu ITU. Požadavky na přenosovou kapacitu po celém světě prudce stoupají, takže síťový operátoři musí neustále zvyšovat kapacitu svých sítí DWDM, proto postupně přecházejí od 10Gbit/s systémů k 40 Gbit/s systémům. Systémy umožňující 100 Gbit/s jsou tedy dalším logickým krokem.

Existující návrhy 100Gbit/s systémů, které využívají modulační schéma DP-QPSK (Dual-Polarization Quadrature Phase Shift Keying), byly optimalizovány pro přenosy na velké vzdálenosti. Jejich složitost, spotřeba a zejména cena je však činí nevhodné pro metropolitní aplikace. Dosažení rozumného dosahu při 100 Gbit/s je díky chromatické disperzi a polarizační vidové disperzi obtížné, takže většina návrhů systému na kratší vzdálenost se dosud soustředila na řešení založená na několika optických vláknech nebo několika optických signálech různých vlnových délek. Standardizační organizace jako IEEE, ITU a OIF pracují na standardu systému pro 100 Gbit/s, ale v současnosti se zaměřují pouze na dva extrémy dosahu.

„Současné standardizační snahy ponechávají mezeru mezi 40 a 600 km, což ponechává značný prostor pro opomenutý trh. Naše řešení je přesně určeno k zaplnění této mezery,“ uvedl Dr. Christoph Glingener, vedoucí technologické kanceláře ADVA Optical Networking. „Mimoto toto řešení využívá stávající komponenty, což umožňuje rychlejší realizaci s minimálními investicemi a snižuje režii společností za optické komponenty v tvrdém tržním prostředí.“

Řešení ADVA Optical Networking založené na využití modulačního schéma DPSK-3ASK je komplementární s existujícími 10- a 40Gbit/s systémy a lze ho snadno zabudovat do existujících síťových architektur jak z hlediska modernizace sítě, tak z hlediska provozu. Jeho přímá detekce umožňuje nižší spotřebu i vysokorychlostní digitální zpracování signálu než je obvyklé pro dálkové trasy. Je kompatibilní s DWDM systémy jako ADVA FSP 3000 a při použití optického zesilovače může být dosah až 600 km.

„Snížení nákladů za přenesený bit je společné téma metropolitních i transportních DWDM sítí,“ pokračuje Glingener. „V současnosti máme neobyčejně kompaktní a účinné řešení pro řešení 40 Gbit/s. Mnoho síťových operátorů se nás ptá na 100Gbit/s řešení pro metropolitní sítě, což je to na čem pracujeme. Předvedení modulačního schématu DPSK-3ASK je důležitým milníkem na vývojové cestě k realizaci 100Gbit/s systémů.“

Nerozbitný mobilní telefon Samsung

Společnost Samsung uvedla na trh nový odolný mobilní telefon, který je díky své konstrukci schopen přečkat i poměrně nešetrné zacházení. Nový mobilní telefon Samsung Xplorer B2100 splňuje podmínky krytí IP 57, což znamená, že je schopen odolávat nejen stříkající vodě, ale bez problémů může pracovat až půl hodiny i metr pod vodou, takže mu nečiní problémy ani prudký déšť nebo velmi vlhké prostředí. Odolnost proti pádům a prachu se pak již jeví jako samozřejmost.

Telefon s rozměry 113 × 48,9 × 17,4 mm a hmotností 102,8 g je navržen jako duální, čtyřpásmový telefon (GSM 850/900/1800/1900 MHz) s možností přenosu dat GPRS/EDGE, sítě 3G nepodporuje. Aktivní TFT displej s úhlopříčkou 1,77‘‘ a rozlišením 128 × 160 pixelů umožňuje zobrazit 262 tisíc barev. Integrovaný fotoaparát má rozlišení 1280 × 1024 pixelů.

Pro fotografie, soubory a audiovizuální obsah je vyhrazena paměť 7 MB, kterou lze rozšířit pomocí paměťových karet typu microSD. Díky novým paměťovým kartám tak lze, za cenu okolo 1 tisíce Kč, vybavit přístroj až 16GB kartou typu microSDHC. Ke standardní výbavě patří např. radiopřijímač FM, Bluetooth pro komunikaci s náhlavní soupravou nebo počítačem a USB. Integrovaný multimediální přehrávač bez problémů přehrává všechny formáty typu MPEG4, H.263, 3GP, MP3, AAC, AAC+, e-AAC, WMA, AMR, MIDI a WAV.

Vestavěná baterie Li-ion s kapacitou 1000 mAh umožňuje až 9 hodin nepřetržitého volání nebo až 600 hodin v pohotovostním režimu. Mobilní telefon Samsung Xplorer B2100 by měl být na českém trhu dostupný v květnu za cenu cca 3 tisíce Kč.

Mezinárodní výstava CTIA WIRELESS 2009

Ve dnech 1.–3. dubna 2009 se v Las Vegas v Convention Center se konala výstava CTIA WIRELESS 2009, která je zaměřena na mobilní trh v USA. Mezinárodní výstava CTIA Wireless 2009® je letos první významnou událostí v oblasti globálního rádiového průmyslu. Výstava představuje poslední hardwarová či softwarová řešení rádiové komunikace a současně ukazuje, jaké novinky z oblasti rádiových technologií budou během následujících měsíců dostupné na trhu.

Jako na každé výstavě jsou součástí i soutěže o nejpřínosnější exponát. Cenu Best of Show získala pro letošní rok společnost Top Global za 3G UFO Personal Hotspot, který poskytuje okamžitý mobilní přístup k Internetu. Vítěz této prestižní ceny byl vybrán na základě více než 40 000 online a textových hlasů odevzdaných CTIA návštěvníky i profesionály z oblasti rádiových technologií.

Je privilegiem vyhrát tuto cenu a my si vážíme podpory lidí, kteří pro nás hlasovali“ řekl Alan Zhen Zhou, prezident a CTO společnosti Top Global a dodává: „Vynaložili jsme značné úsilí při vývoji tohoto špičkového produktu využívajícího technologii Gobi™ od společnosti Qualcomm, což nám umožnilo nahrnout tento produkt pro globální trh.

Současně se letos konalo již 4. Slavnostní udílení cen soutěže CTIA Emerging Technology (E-Tech), s podtitulem „Od aplikací a příslušenství k podnikovým sítím a ekologii“, v rámci které jsou představovány nejlepší rádiové produkty a služby v oblasti mobilní spotřební elektroniky a aplikací, technologie pro podniky a vertikální trhy, síťové infrastruktury a 4G a ekologické služby a hardware. Do soutěže bylo přihlášeno téměř 300 produktů v 18 kategoriích, které byly posuzovány podle inovací, funkčnosti, technologické důležitosti, realizace a celkového „wow“ faktoru. O vítězích soutěže rozhodovala 30členná odborná hodnotící komise, která byla složena z uznávaných osobností z oblasti médií, průmyslu a vedoucích pracovníků.

Informace o vítězích v jednotlivých kategoriích soutěže E-tech 2009 jsou dostupné na webových stránkách www.ctiawireless.com.