Úvodník 2009 – 01

Svatoslav Novák, vydavatel časopisu Telekomunikace Rok 2009 již běží na plné obrátky a mohutně propagovaná ekonomická krize vchází do skutečné globální podoby. Jak lze snadno odpozorovat, na rozvoji této dnešní krize se významným způsobem podílejí media a prostředky...

Zprávy a novinky 2009 – 01

Telefónica O2 Czech Republic si pro inovaci systémů rozsáhlé řady hlasových zpráv vybrala Alcatel-Lucent Společnost Alcatel-Lucent oznámila, že si ji přední poskytovatel pevných a mobilních telekomunikačních služeb společnost Telefónica O2 Czech Republic vybrala pro...

Elektronizace zdravotnictví (e-Health), o co se vlastně jedná?

Autor článku: Jiří Válek, Telekomunikace 2009-01. Rada Evropy přijala v březnu 2000 na summitu v Lisabonu Lisabonskou strategii, která určuje strategii rozvoje členských zemí Evropské unie v období 2000 až 2010. Dokument měl být základem pro hospodářskou a sociální...

Revoluční přestavba studia na Fakultě elektrotechnické

Autor článku: Jiří Vodrážka, Telekomunikace 2009-01. Po náročných přípravách byly pro akreditaci připraveny nové studijní programy na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, které reflektují zejména rychlý vývoj v oblasti informačních a...

Širokopásmové kódování řeči

Autor článku: Zdeněk Smékal, Telekomunikace 2009-01. V pevných přenosových digitálních sítích se tradičně pro přenos řečového signálu o šířce 3,1 kHz používá metoda PCM. Po nelineární kompresi (A-law, μ-law) se přenáší 8bitový vzorek s periodou 125 μs. Tomu odpovídá...