Autor článku: Jaroslav Skála, Telekomunikace 2009-01.

Střídavé i stejnosměrné rozvody lze technicky realizovat v rámci různých sítí. Tyto mohou být jednak otevřené, jednak zavřené.

Více v časopise…