Svatoslav Novák, vydavatel časopisu Telekomunikace

Rok 2009 již běží na plné obrátky a mohutně propagovaná ekonomická krize vchází do skutečné globální podoby. Jak lze snadno odpozorovat, na rozvoji této dnešní krize se významným způsobem podílejí media a prostředky pro jakoukoli komunikaci. Řetězová reakce nabaluje do sebe jak opravdové problémy vycházející z hypotečního trhu v USA a navazující, přímo spojité záležitosti jako jsou krachy investičních bank či vynucená redukce osobní spotřeby domácností. Na druhé straně jsou spuštěny také redukční reakce lidí, podniků a institucí u nichž by toto psychologicky vyvolané chování nemuselo vůbec nastávat. Ale tomu již nelze nijak zabránit. Oni to musí zjistit časem, že ta vnucená vize „krize“ vlastně neexistuje. Potom se začnou opět chovat normálně a situace se bude opět začít vracet k normálu. Zásadní otázkou však je, co to je „normál“? Pohoda, správná balance, žádné změny, profitabilita nebo naopak stálá nejistota, turbulence, jednou nahoře podruhé dole. Určitě více to druhé, ale pak se nesmíme plašit a panikařit.

Vlády mnoha zemí vrhají miliardy peněz do podpory krachujících bank či automobilek, hledají možnosti co nejrozumnějšího a nejefektivnějšího způsobu zamezení krize. Je to velmi diskutabilní, zda to opravdu pomůže, anebo to bude jen prodloužení trápení a pak stejně dojde ke krachu v tom či jiném oboru. Naopak se nikdo nestará o to, co pracuje výborně, co přináší efekt, co má budoucnost, co stojí za to, aby nebylo staženo pod vodu sekundárním efektem této krize. Jedná se o firmy, které mají co vytvářet a přinášejí přidanou hodnotu nejen vlastníkům, ale i státu. Daně všeho druhu a zaměstnanost v ČR. Tyto firmy se nechávají dál na pospas silně pokřivenému trhu vlivem narušeným bankám a finančním institucím.

Bylo by hrubým zanedbáním, pokud bychom také nehledali nápady, které by mohly přispět ke zmenšení dopadu reálné krize v ČR. A to oborem ICT.

Asociace provozovatelů veřejných sítí (APVTS) společně se sdružením SPIS předkládají NERVu (Národní ekonomická rada vlády) témata, témata, která pokud by byla realizována, by pomohla nejen k zmírnění dopadů krize, ale i k dlouhodobému rozvoji hospodářství. Jedná se o tyto návrhy:

  1. Snížení DPH na služby ICT
  2. Zjednodušení a urychlení administrativy mezi firmou/občanem a státem.
  3. Významnější využití strukturálních fondů pro vybavení HW a SW pro SME a živnostníky, snížení hranice dotace z 500 000 na 100 000 Kč.
  4. Urychlení odpisů v oblasti HW a SW.
  5. Podpora homeworkingu, podobně, jako může být poskytnuta dotace pro firmu, která vytvoří nové pracovní místo, tak ho vytvoří přímo fyzická osoba pracující doma.
  6. Podpora budování NGA, zjednodušení správního řízení, úprava stavebního zákona, tak aby urychlil výstavbu nových sítí, zpřístupnění stávajících infrastruktur.
  7. Vzdělávání v oblasti ICT se zaměřením na širokou veřejnost.
  8. Právně-regulační podpora a jistota investic pro operátory a firmy v oblasti ICT.
  9. Zavedení legálního „švarcsystému“ v zaměstnávání lidí.

To je výčet několika návrhů, z nichž některé by stálo za to vzít v úvahu a rozpracovat je do použitelné podoby. Pokud vás napadnou další témata z oblasti ICT, která by mohla pomoci českému hospodářství ve všech možných směrech, pošlete nám je. My je posoudíme a případně i prosadíme. (apvts@apvts.cz )

Všem vám přeji za celý tým časopisu TELEKOMUNIKACE pevné zdraví a hodně štěstí v roce 2009, to budeme opravdu potřebovat!