Autor článku: Zdeněk Smékal, Telekomunikace 2009-01.

V pevných přenosových digitálních sítích se tradičně pro přenos řečového signálu o šířce 3,1 kHz používá metoda PCM. Po nelineární kompresi (A-law, μ-law) se přenáší 8bitový vzorek s periodou 125 μs. Tomu odpovídá vzorkovací kmitočet fvz = 1/125 μs = 8 kHz. To znamená, že rychlost přenosu bitového toku je 8 bitů × 8 kHz = 64 kbit/s. Tato požadovaná přenosová rychlost je příliš vysoká pro přenos hlasu v mobilních sítích. Tam vyžadujeme přenosovou rychlost asi 10krát nižší. Proto bylo nutné hledat nové metody kódování řeči s nižší přenosovou rychlostí.

Více v časopise…