Evropská komise o komunikaci na budoucích sítích a Internetu

Autor článku: Jan Vašátko, Telekomunikace 2009-01. Sdělení o komunikaci na budoucích sítích a Internetu adresované Evropskou komisí (EK) Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálními výboru a Výboru regionů z 29. 9. 2008 uvádí základní požadavky...