Úvodník 2007 – 09

Jan Vašátko, předseda redakční rady časopisu Telekomunikace Rok s magickou osmičkou na konci Jak titulek naznačuje, jde o neodvratně se blížící rok 2008. Období konce roku letošního je však i dobrou příležitostí ohlédnout se za nejdůležitějšími událostmi, které náš...

Zprávy a novinky 2007 – 09

Nové produkty JOYCE ČR Společnost JOYCE ČR, přímý dovozce komunikačních zařízení značek WELL a ASUS pro Českou a Slovenskou republiku, představila několik novinek z oblasti fixních i bezdrátových sítí, a především produkty a řešení z oblasti IP-telefonie. Návrhy...

Trainingpoint – nové technologické školicí centrum na českém trhu

Autor článku: Ivo Šmelhaus, Telekomunikace 2007-09. Za pomoci katedry telekomunikační techniky ČVUT FEL a Evropského sociálního fondu (ESF) vzniklo nové školicí centrum. K základním cílům patří pokrytí prázdného místa na trhu vysoce odborných školení v oblastech,...

On-line simulace výkonnosti přípojek xDSL

Autor článku: Petr Jareš, Telekomunikace 2007-09. Teoretické ověřování vlastností nových technologií nasazovaných do přenosových nebo přístupových sítí je v dnešní době nezbytné. Je nežádoucí ovlivňovat a rušit provoz platících reálných zákazníků prováděním testů či...

Zkoumání opomíjené strany trhu elektronických komunikací (1. část)

Autor článku: Zdeněk Eismann, Telekomunikace 2007-09. Uživatelé služeb, často vnímaní pouze jako objekty manipulace prostřednictvím cíleného reklamního působení, jsou nezastupitelnou složkou při vytváření konkurenčního prostředí na trhu. Článek se zabývá možnostmi...

Regulace přístupových sítí nové generace 11

Autor článku: Jan Císař, Telekomunikace 2007-09. Budování přístupových sítí nové generace na bázi optických kabelů je středem pozornosti nejen výrobců technologií, operátorů a jejich investorů, ale také regulačních institucí. To se promítá nejen do aktuální diskuse...