Jan Vašátko, předseda redakční rady časopisu Telekomunikace

Rok s magickou osmičkou na konci

Jak titulek naznačuje, jde o neodvratně se blížící rok 2008. Období konce roku letošního je však i dobrou příležitostí ohlédnout se za nejdůležitějšími událostmi, které náš časopis v tomto roce provázely, a pro pohled na dobu příští.

Počátek letošního roku byl ve znamení jednání o nových podmínkách vydávání časopisu a celý proces byl vlastně ukončen přechodem k novému vydavateli, společnosti CNG s.r.o. Osobně si velmi považuji skutečnosti, že jsme v tomto kroku našli shodu i se slovenskou stranou a zachovali jsme dlouhodobou tradici partnerství a mezinárodní spolupráce se společností Slovak Telekom, a.s., jak v organizační, tak i v odborné práci v časopisu.

Vedle těchto partnerských organizací se na obsahu časopisu podílejí zájmové asociace působící v oboru elektronických komunikací i dodavatelé telekomunikačních a informačních technologií a zákaznických řešení. Jak jste jistě v příspěvcích zaznamenali, poukazujeme rovněž na otevřená témata ve spolupráci s ostatními telekomunikačními operátory poskytujícími služby na českém a slovenském trhu. Účinný je i nově navázaný kontakt a spolupráce s akademickými institucemi, zejména ČVUT, a s výzkumnými pracovišti. Též chceme navázat na dlouhodobě úspěšnou spolupráci s ČVTSS a aktivně pracovat s autory přispívajícími do obsahové náplně odborných seminářů a konferencí a tematicky využívat dostupné informační zdroje.

Jak je patrno ze záhlaví titulu, je náš časopis odborným redigovaným periodikem obsahově určeným pracovníkům v oboru elektronických komunikací, ICT, odborné veřejnosti, studentům, a současně plní i populárně naučnou funkci pro netelekomunikační podnikatelské subjekty. Z tohoto rámce vychází redakční rada při přípravě edičního plánu pro příští rok. Budeme u významných událostí, k nimž se plánujeme vyjadřovat pestřejším zpracováním aktualit.

Pokud jde o současné směřování elektronických komunikací, dalo by se spíše postihnout jako překotný rozvoj. Rok 2008 bude tedy bohatý na vývoj a technologické inovace posouvající tyto technologie do oblastí využití, které byly, jak víme z vlastní zkušenosti, ještě před pár léty pouhým přáním. Pokrok technologií ve spojení s novou architekturou řešení budeme sledovat nejen v hlavních trendech služeb elektronických komunikací, jakými jsou telekomunikační služby a služby šíření obsahu, ale také v oblasti nových možností aplikovaných v zákaznických řešeních pro segmenty obchodních zákazníků, ve veřejné správě, v médiích, dopravní telematice, telemedicíně a v dalších souvisejících oblastech.

V roce 2008 lze s jistým odhadem také očekávat nastolení (možná i nástup řešení) závažných témat regulatorních záležitostí, zejména k již dlouho diskutovaným perspektivám rozvíjejícího se trhu s dopadem do mezinárodních i národních podmínek regulace. K nim se budeme průběžně vracet v průběhu celého roku.

Ucelenou problematiku budeme podle edičního plánu zařazovat do tematických čísel. Do edičního plánu jsme dále zařadili specializovanou přílohu, ve které bychom vám chtěli nabídnout výběr zajímavých pohledů na další vývoj zpracováním nejzajímavějších vybraných příspěvků.

Redakční rada si přeje, aby vám skladba a výběr publikovaných informací přinášely to, co potřebujete třeba k rozhodování, nebo prostě pro hlubší orientaci v nelehkém toku změn a stálých inovací. S blížícím se koncem roku bych vám chtěl popřát mnoho pracovních a osobních úspěchů a zároveň vyslovuji i přání, aby vám ta magická osmička na konci přinášela prosperitu po celý nastávající rok.