Autor článku: Petr Jareš, Telekomunikace 2007-09.

Teoretické ověřování vlastností nových technologií nasazovaných do přenosových nebo přístupových sítí je v dnešní době nezbytné. Je nežádoucí ovlivňovat a rušit provoz platících reálných zákazníků prováděním testů či experimentů. Zkušební laboratoř poskytovatele připojení pro testování jednotlivých řešení tak předchází případným budoucím problémům. Zajímavou alternativou k nákladné zkušební laboratoři je možnost ověřovat jednotlivé situace a chování pomocí programových prostředků a výpočetní techniky. Jednou z mnoha oblastí pro využití soft warových simulací je zkoumání podmínek spektrální kompatibility v metalické přístupové síti. Programu pro modelování různých situací v metalické přístupové síti, které souvisejí s provozem přípojek xDSL, se věnuje dnešní článek a navazuje tak na články dříve uveřejněné v tomto časopise o on-line simulacích v prostředí MATLAB®.

Více v časopise…