Autor článku: Ivo Šmelhaus, Telekomunikace 2007-09.

Za pomoci katedry telekomunikační techniky ČVUT FEL a Evropského sociálního fondu (ESF) vzniklo nové školicí centrum. K základním cílům patří pokrytí prázdného místa na trhu vysoce odborných školení v oblastech, které jsou kvůli velikosti českého trhu nebo náročnosti udržování expertů na dostatečné úrovni pro konzultačně školící fi rmy nezajímavé. Hlavní oblastí zájmu Trainingpointu je transfer znalostí a poskytování služeb, které s transferem znalostí souvisí. Základním požadavkem bylo najít model, který bude schopen ve své činnosti pokračovat bez jakýchkoliv dalších dotací. Po prvním roce připravil Trainingpoint přes 30 školení především z oblasti telekomunikací s celkovou délkou přes 80 dnů. V současné době rozšiřuje pokrytí o další technické oblasti.

Více v časopise…