Cíle a směry intervence rozvoje sítí nové generace

Autor článku: Výtah z materiálů MPO, Telekomunikace 2014-05-06. Článek je výtahem z pracovní verze Národního plánu rozvoje sítí nové generace ze dne 26. listopadu 2014 a popisuje cíle a směry intervence při budování vysokorychlostní infrastruktury pro internetové...